İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI YÖNETMELİĞİNE KISMI DURDURMA

Yayına Giriş Tarihi: 11.01.2012
Güncellenme Zamanı: 11.01.2012 15:19:23

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesinin (b) bendi ile Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinin yürütmesi durduruldu.

Danıştay 10. Daire, TMMOB‘nin 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin yetki yönünden tamamının ve bazı maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada, yönetmeliğin 25. maddesinin (b) bendi ile Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Yürütmesi durdurulan maddeler şöyle:

Belge alma ve vize işlemleri
MADDE 25 – (1) Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kişi ve kuruluşların;
b) Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri
gereklidir.

Bir üst sınıfta çalışma
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar üç yıl süreyle tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar dört yıl süreyle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilirler.

Vizesi dolmuş iş güvenliği uzmanlığı belgeleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Belge alma tarihine göre vize süresi dolmuş olan iş güvenliği uzmanlarının belgeleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu sürenin sonunda yenileme eğitimini tamamlamayanların yetki belgelerinin geçerliliği söz konusu eğitimi alana kadar askıya alınır.

Eğitimi tamamlayanlar
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarını tamamlayanlar bu Yönetmelik kapsamında yer alan iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlamış sayılırlar ve düzenlenecek sınavlara katılmaya hak kazanırlar.

http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7855&tipi=2

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2012/01/16/is-guvenligi-uzmanlari-yonetmeligine-kismi-durdurma/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.