Patronlar dikkat: İş güvenliği uzmanı ve isyeri hekimi bulundurmayana ceza yolda

‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanun Tasarısı’, yasalaşma yolunda… Tasarı, belli kategorilerdeki işyerlerine ‘iş güvenliği uzmanı’ işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getiriyor. Gerekli görevlendirmeyi yapmayanlara, görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL ceza kesilecek. Bu da 100 kişi çalıştıran firma için 500 bin TL demek…

Hakkı KURBAN
Hükümet, işyerlerindeki güvenlik ve sağlık şartlarını yeniden düzenleyen tasarıya son şeklini vererek Meclise gönderdi. ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanun Tasarısı’yla, sadece işçiler değil, kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerlerinde çalışan stajyerlere kadar yeni şartlar geliyor. İşte önümüzdeki günlerde Meclis komisyonlarında ele alınacak tasarıdan öne çıkanlar:
YA BİRİM KURULACAK YA SATIN ALINACAK
TSK, Emniyet ve MİT’in faaliyetlerinin kapsam dışında tutulduğu düzenlemeyle ‘çok tehlikeli’, ‘tehlikeli’ ve ‘az tehlikeli’ kategorisindeki işyerlerine ‘iş güvenliği uzmanı’ çalıştırma zorunluluğu geliyor. İşyerleri ‘işyeri hekimi’ görevlendirmek veya bu hizmeti satın almakla yükümlü tutuluyor. Gerekli görevlendirmeyi yapmayanlara, görevlendirmediği her kişi için 5 bin TL idari para cezası kesilecek. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının asgari çalışma süresi, çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfına göre yönetmelikle belirlenecek. Eğer tam süreli görevlendirme olması gerekirse, işveren ‘işyeri ve sağlık güvenlik birimi’ kuracak.

İşçi ‘tehlike var’ diyerek çalışmaktan kaçınabilir
TASARI, ‘çalışmaktan kaçınma hakkı’nı da düzenliyor. Ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kalan çalışanlar ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’na, kurulun olmadığı yerde işverene başvurarak, durum tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması talebinde bulunabilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar da çalışmaktan kaçınabilecek. Gerekli tedbirler alınmadığı durumlarda, iş sözleşmesine fesih hakkı olacak. İşveren, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmakla görevli tutuluyor. Hekimler de, 10 gün içinde kendilerine gelen kaza ve hastalıkları SGK’ya iletecek.

Dertler özel temsilciye iletilecek
İŞYERLERİNDE çalışanları temsil etmeye yetkili bir veya daha fazla ‘iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi’ olacak. İlgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme gibi konularda çalışanları temsil edecek temsilci, işverenle de irtibatlı olacak. 2-50 arasında çalışan olan işyerlerinde bir, 51-100 arası çalışan bulunanlarda iki, 101-250 arasında çalışan bulunanlarda üç, 251-500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört, 501-1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş, 1001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı temsilci seçilecek.

ÖZEL KONSEY YILDA İKİ KEZ TOPLANACAK
‘ULUSAL İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’ ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’ oluşturulacak. Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için konsey tavsiyelerde bulunacak. Konseyde bazı bakanlıklarla birlikte YÖK, işçi ve memur konfederasyonları, bazı STK temsilcileri olacak. Konsey, yılda iki defa toplanacak. Kurul ise, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu, 6 aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde oluşturulacak.

http://www.aksam.com.tr/patronlar-dikkat-is-guvenligi-uzmani-ve-isyeri-hekimi-bulundurmayana-ceza-yolda–93163h.html

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2012/01/21/patronlar-dikkat-is-guvenligi-uzmani-ve-isyeri-hekimi-bulundurmayana-ceza-yolda/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.