İş güvenliği tasarısı TİSK’i memnun etmedi

İş güvenliği tasarısı TİSK’i memnun etmedi

Çalışma hayatında iş güvenliğine bir dizi önlem getiren tasarıyla ilgili konuşan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, tasarının yeterince çalışılmadığın şikayetçi.

25 Nisan 2012 Çarşamba 14:18

Bu haber 92 kez okundu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kudatgobilik, Konfederasyonun, iş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye’deki gelişiminin en büyük destekçisi olarak çalışanların sağlık ve güvenliğine her zaman en büyük önceliği verdiğini bildirdi.
Kudatgobilik, TİSK tarafından Ankara Hilton Otel’de düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Semineri’nin açılışında yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni bir yasal düzenleme yapılmasına yönelik çalışmaların 2006 yılından bu yana devam ettiğini ve artık son dönemece ulaşıldığını söyledi.
TİSK Başkanı Kudatgobilik, 3 Nisan 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan İş Sağlığı ve Güvenliği Tasarısı’nın, bu alanda milat oluşturma iddiası ile hazırlandığına dikkati çekerek, buna karşın tasarıyla ilgili ciddi endişelerinin bulunduğunu ifade etti.
Meclise sevk edilen metnin, birçok sorunu da beraberinde getireceğini savunan Kudatgobilik, Konfederasyonun, iş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye’deki gelişiminin en büyük destekçisi olarak çalışanların sağlık ve güvenliğine her zaman en büyük önceliği verdiğini kaydetti.
Tasarıya belirli konularda itirazları olduğunu dile getiren Kudatgobilik, bu itirazlarını şöyle sıraladı:
”Tasarının geneli itibariyle Türkiye’deki mevcut altyapı dikkate alınmadan ve uygulanabilir olup olmadığı değerlendirilmeden Meclis’e sunulduğunu belirtmek gerekir. Bu durum özellikle tasarının iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili bölümlerinde açıkça ortaya çıkmaktadır.
Diğer taraftan, süreç içerisinde Danıştay’ca iptal edilen ve tasarının hazırlanmasında önemli ölçüde yararlanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile yine Danıştay tarafından iade edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzük Taslağı ile ilgili hukuki eleştirilerin yeterince dikkate alınmadığı görülmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği gibi teknik ve karmaşık bir alanda yeterli altyapı olmadan, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamındaki 50 işçi sınırının kaldırılması, uygulamada büyük sorunlara yol açacaktır.”
”Ekonomi genelinde olumsuz vakaları önleme kapasitesi azalacak”
Tasarıda, ”işletmelerin sahip olduğu insan kaynağının vasıfları hesaba katılmadan, iş güvenliği uzmanları için bazı olumsuz koşulların getirilmek istenmesinin de” fevkalade hatalı olacağını ifade eden Kudatgobilik, herhangi bir işletmede 10 yıldır iş güvenliği konusunda görev yapan bir çalışma ekonomistinin iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmesine tasarıda olanak tanınmamasının, anlaşılır olmadığını kaydetti.
Bu personelin, tasarı yasalaştıktan sonra iş güvenliği biriminde çalıştırılması konusunda sorun yaşanacağının kesin olduğunu savunan Kudatgobilik, şöyle devam etti:
”İşletmelerin tüm risklerini en iyi şekilde bilen bu tür çalışanlar, işletmelerdeki koşulları dikkate almadan hazırlanan bir yasal düzenleme nedeniyle işini yürütme imkanından yoksun bırakılmaktadır.
Kayıp bununla kalmayacak, ekonomi genelinde olumsuz vakaları önleme kapasitesi azalacaktır. Tasarının, işveren yükümlülükleri ve cezai yaptırımlar konusunda çok gelişkin oluşu, buna karşılık Konfederasyonumuzun yıllardır dile getirdiği teşvik ve rehberlik mekanizmalarına yer vermemesi de büyük bir çelişkidir.
TİSK camiası, iş sağlığı ve güvenliği alanında elini taşın altına koyan ve yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getiren işletmeleri kapsamaktadır. Bu alanda gösterdiğimiz hassasiyete rağmen, başarımızı değerlendiren anlamlı ödül ve teşvik mekanizmalarından yoksun durumdayız. Söz konusu destek ve teşvikler ile iş sağlığı ve güvenliğinde görece geri kalmış işyerleri de özendirilebilir.”
”Tasarı, Meclis’e sunulan hali ile kanunlaşırsa sorunu çözmez”
Tuğrul Kudatgobilik, tasarının, günümüzde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde en temel unsur olan güvenlik kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik mekanizmalara da yer vermediğini ileri sürerek, sözlerini şöyle tamamladı:
”Tasarı, Yüce Meclis safhasında uygulanabilirlik ilkesi yönünden gözden geçirilmelidir. Tasarı, Meclise sunulan hali ile kanunlaştığı takdirde, Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği sorununun çözümüne herhangi bir katkısı olmayacaktır. Gerçekçi ve ülkemizin ihtiyaçlarına uygun bir yapı hedeflenmelidir.
Son olarak, Tasarının özellikle kapsam açısından daha önce iş sağlığı ve güvenliği ile ilgisi bulunmayan birçok sektörü derinden etkileyeceği muhakkaktır. Başta Bakanlık olmak üzere ilgili tüm kuruluşların rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarında bulunmaları gerekli olacaktır.

Konfederasyonumuz da bugüne kadar olduğu gibi yeni yasal düzenleme konusunda da işletmeleri ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerini sürdürecektir.”
Haber Kaynağı : Haber7.com

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2012/04/30/is-guvenligi-tasarisi-tiski-memnun-etmedi/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.