VII. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ

VII. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ

KONGRE PROGRAMI

Kongre programını indirmek için tıklayın.

18 Nisan 2013 (A Salonu)

08.00 – 09.30

Kayıt

09.30 – 10.15

Açılış Konuşmaları

Hüseyin ATICI – MMO Adana Şube YK Başkanı

Ali Ekber ÇAKAR – MMO YK Başkanı

– Ümit EFENDİOĞLU-ILO Türkiye Temsilcisi

– Prof. Dr. Mustafa KİBAR- Çukurova Üniversitesi Rektörü

– H. Avni COŞ – Adana Valisi (Teşrifleri Halinde)

– Faruk ÇELİK – T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Teşrifleri Halinde)

10.15 – 10.30

Çay / Kahve Arası

10.30 – 12.30

6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri İSG Sorunlarını Çözer mi?

Oturum Başkanı: Bedri TEKİN – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Ali Ekber ÇAKAR – MMO

İsmail BULCA- TTB

Ali Rıza ERGUN – ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Semiha DOSTLAR – ÇSGB İş Teftiş Grup Başkanlığı

Özgür YILMAZ – KESK

Özcan KARABULUT – TÜRKİŞ

Arzu ÇERKEZOĞLU – DİSK

Altan ÇETİNKAL-MESS

Sebahattin KORKMAZ-HAKİŞ

Açılış Paneli

12.30 – 13.30

Yemek

13.30 – 14.30

6331 Sayılı Kanun Bilgilendirmesi

Oturum Başkanı: Hüseyin ATICI – MMO Adana Şube YK Başkanı

Mahmut TEBERİK-İş Güvenliği Uzmanı-B

Özel Oturum

14.30 – 14.45

Çay / Kahve Arası

14.45 – 15.45

Kamu‘ da İSG Hizmetleri

Oturum Başkanı: Mustafa YAZICI – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Prof.Dr.Nazmi BİLİR-Hacettepe Üniv.Tıp Fak.Halk Sağlığı ABD

Özel Oturum

15.45 – 16.00

Çay / Kahve Arası

16.00 – 17.00

İstihdam Statülerinin Değişiminin İSG‘ ye Etkileri

Oturum Başkanı: Mustafa ERTÜRK – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Arzu ÇERKEZOĞLU-DİSK Dev Sağlık İş Sendikası

Özel Oturum

18.30 – 20.30

Açılış Kokteyli

18 Nisan 2013 (B Salonu)

13.30 – 14.30

Oturum Başkanı: Cem BOĞA – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

– İSG Alanında Yazılım Programlarının Önemi, Yazılımla Yönetimin İlkeleri ve Öneriler -Serkan KÜÇÜK – İş Güvenliği Uzmanı-A

– Enerji İzolasyonu – Gülay YASAN – İş Güvenliği Uzmanı-A

– Elektrik Enerjisi Kaynaklı Adli Vaka İş Kazalarında Sebeplendirme Yaklaşımları ve İş Güvenliğinin Oluşturulması- Yard.Doç.Dr.Mehmet ZİLE – Mersin Üniv.Erdemli Uyg.Tek.Y.O.

Sözlü Bildiriler

14.30 – 14.45

Çay / Kahve Arası

14.45 – 16.00

Oturum Başkanı: Ali PERİ – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

– Organize Sanayi Bölgesinde 2012 Yılında Uygulanan Projelendirilmiş Teftiş Kapsamında Yapılan Teftişler ve Sonuçları – Emsal EĞER – ÇSGB İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı

– Endüstride Toz Patlamaları – Harun ATILGAN – ÇSGB İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığı

– İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Performans Ölçümlerine Yeni Bir Yaklaşım Işığında Ekinciler Demir Çelik AŞ Uygulaması – Osman DİLİÇIKIK – İş Güvenliği Uzmanı-C

Sözlü Bildiriler

16.00 – 16.15

Çay / Kahve Arası

16.15 – 17.15

Oturum Başkanı: Erdal TAŞ – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

– Bir İnşaat Projesinde Uygulanan Geniş Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Programı-Vaka Çalışması: “Kadıköy Kartal Metro Projesi” – Fırat Ş. EKER – İş Güvenliği Uzmanı A

– Şantiyelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Aykırı Olan Barınma Yerleriyle İlgili Kanıtlar ve Talepler – Recai GERÇE – İnşaat İşçileri Derneği

– Çalışan Odaklı Yönetim Uygulamaları (Trabzon OSB Örneği) – Yard.Doç.Dr. Aytaç AYDIN – KTÜ Orman Fak.Orman End.Müh. Böl.

Sözlü Bildiriler

18.30 – 20.30

Açılış Kokteyli

19 Nisan 2013 (A Salonu)

10.00 – 11.30

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Hukuksal Uygulamaları

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Muhsin AKBABA – Kongre Danışmanlar Kurulu Üyesi

-Yargıtay Kararları Çerçevesinde Meslek Hastalığı

Prof. Dr. Nüvit GEREK-Anadolu Üniv.Hukuk Fak.

– Yargıtay Kararları Çerçevesinde İş Kazası

Doç. Dr. Zeki OKUR-ÇÜ Hukuk Fak.

– İş Kazasında İşverenin Ceza Hukuku Bakımından Hukuki

Sorumluluğu-Yrd.Doç.Dr.Günal KURŞUN- ÇÜ Hukuk Fak.

Özel Oturum

11.30 – 11.45

Çay / Kahve Arası

11.45 – 12.30

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Uygulamadaki Sorunlar

Oturum Başkanı: Ahmet Turan DÖRTDEMİR – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Mustafa YAZICI-MMO

Özel Oturum

12.30 – 14.00

Yemek

14.00 – 15.30

Meslek Hastalıklarının Kontrolünde Bir Uygulama Örneği:

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ferdi TANIR – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

-Özel Sektörden Bildirilen İlk Olguların “Bilimsel Öykü”sü

Doç.Dr. Ferruh N. AYOĞLU – Z.Karaelmas Üniv.Tıp Fak.

-Olguların Tespitini Yapan İşyeri Hekiminin Öyküsü

Dr. Atınç KAYINOVA-İşyeri Hekimi

-Meslek Hastalığı Tanısı Koyulduktan Sonra Yaşanan Sorunlar

ve Sorumluluklar- Doç. Dr. Zeki OKUR-ÇÜ Hukuk Fak.

15.30 – 15.45

Çay / Kahve Arası

15.45 – 16.45

Oturum Başkanı: Yıldız ÜNER – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Güncel İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazalarının Araştırılmasında Hata Üçgeni Analizi

S.Turgay BİNYILDIRIM-İş Güvenliği Mühendisi

Dr. Özkan Kaan KARADAĞ-İstanbul Meslek Hastalıkları Hast.

Özel Oturum

16.45 – 17.00

Çay / Kahve Arası

17.00 – 18.00

İSG: Şehir Efsaneleri ve Tabular

Oturum Başkanı: Mahmut TEBERİK – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Yard.Doç.Dr.Ertuğrul GÖDELEK-Mersin Üniv.Psikoloji Böl.

Özel Oturum

19 Nisan 2013 (B Salonu)

10.00 – 11.00

Oturum Başkanı: Ali ÖZDEMİR – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

– İSDEMİR‘ in Ramak Kaldı Olaylarına Proaktif Yaklaşımı – Ulus Kürşat ŞERİFOĞLU – İş Güvenliği Mühendisi

– İSDEMİR Acil Durum Yönetim Sistemi Eğitimleri Tasarımı, Uygulaması ve Sonuçları -Kerem İPEK – Eğitim Uzmanı-C

– İş Kazalarının Değerlendirmesi – Emre SEVİNDİK – İş Güvenliği Baş Mühendisi

Sözlü Bildiriler

11.00 – 11.15

Çay / Kahve Arası

11.15 – 12.30

Oturum Başkanı: Osman ÖZTÜRK – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

– İşçi Katılımı Açısından 6331 Sayılı Kanun‘da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonu – Yrd.Doç.Dr.Zeynep ŞİŞLİ – İzmir Ekonomi Üniv. Hukuk Fak.

– İş Sağlığı ve Güvenliğinde AB Politikaları – Kemal ÜÇÜNCÜ – İSG Bilim Uzmanı

– Küçük Ölçekli İşletmelerde İş Güvenliği Kültürü Oluşturulmasında İSG Profesyonellerinin Rolü – Cuma BAZ – İş Güvenliği Uzmanı-C

Sözlü Bildiriler

12.30 – 14.00

Yemek

14.00 – 15.00

Oturum Başkanı: Hasan Emir KAVİ – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

– Evsel Katı Atık Toplama Sürecindeki İş Kazaları – Pınar ADALI -Kocaeli Üniv.

– Havacılık Sektöründe Kapalı Alanların Gözetimi – Metin ACAR – İş Güvenliği Uzmanı A

– Türkiye‘ de Çukurova Bölgesi‘ ndeki “Zeytin Yağı Mahsereleri” ndeki İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetimi – Yard.Doç.Dr.Ertuğrul GÖDELEK – Mersin Üniversitesi Psikoloji Böl.

Sözlü Bildiriler

15.00 – 15.15

Çay / Kahve Arası

15.15 – 16.15

Oturum Başkanı: Sabri SAMANGÜL – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

– Risk Değerlendirme – Doç.Dr. Özen KILIÇ – Ç.Ü. Müh.Mim.Fak. Maden Müh.Böl.

– Risk Analiz ve Değerlendirilmesi – Osman DİLİÇIKIK – İş Güvenliği Uzmanı-C

– Metal Sektöründeki İş Kazalarının Değerlendirilmesi – Ayhan YÜKSEL – ÇSGB İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı

Sözlü Bildiriler

16.15 – 16.30

Çay / Kahve Arası

16.30 – 18.00

Oturum Başkanı: Yüksel YAŞARTEKİN – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

– Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Uygulamaları, Sisteme Entegrasyonu ve Kaza Sayılarına Etkileri – Dr.A. Selçuk ATALAY – İşyeri Hekimi

– İşbaşı İSG Konuşmalarının Bir Saha Uygulaması – Murat Can OCAKTAN-İş Güvenliği Uzmanı-B

– Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda İşçi Sağlığı ve Güvenliği – Hülya KAYANDAN – Kimyager

Sözlü Bildiriler

20 NİSAN 2011 (A Salonu)

10.00 – 11.00

Acil Durum, Kriz ve İş Sürekliliği Yöntemi İle İSG İlişkisi

Oturum Başkanı: M. Selçuk GÖNDERMEZ – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Serkan KÜÇÜK-Önlem Dergisi

Özel Oturum

11.00 – 11.15

Çay / Kahve Arası

11.15 – 12.45

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Koşulları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Oturum Başkanı: M.Can EREN – Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

Celal EMİROĞLU-TTB

İstemi ORAL-İşyeri Hekimleri Derneği

Ebru ATICI SEVİNDİK-Avukat

Özel Oturum

12.45 – 13.45

Yemek

13.45 – 14.45

İSG Hizmetlerinin Piyasalaştırılması

Oturum Başkanı: Zafer GÜZEY – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

Nurten ÇAĞLAR YAKIŞ- TMMOB

14.45 – 15.00

Çay / Kahve Arası

15.00 – 16.30

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Koşulları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Oturum Başkanı: M.Uğur YILMAZ

Sabahattin ÖZTAŞ-İş Güvenliği Uzmanı-A

Yasemin TANIR-Avukat

Onur Utku ŞENYUVA-İş Güvenliği Müh.

Özel Oturum

16.30 – 16.45

Çay / Kahve Arası

16.45 – 17.45

Kapanış Oturumu

20 Nisan 2013 (B Salonu)

10.00 – 11.20

Oturum Başkanı: Fulya BANKOĞLU – Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

– Ergonomik İyileştirme Çalışmaları: Muri Analizinin Bir İş Yeri Uygulaması – Buket GÜLHAN – İşyeri Hekimi

– İşçi Şağlığında Önemli Bir Psikososyal Tehlike: Mobbing-Psikolojik Terör Kavramının Değerlendirilmesi – Yrd. Doç.Dr. Elvan OKUTAN – Sakarya Üniv.İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Böl.

– İş Kazası Haberlerinin Medyada Temsili: Sorumluluk Atıflarına İlişkin Bir Analiz – Elif SUNGUR – Maltepe Üniv.İletişim Fak.

– İşyerinde Psikolojik Taciz ve Mücadele Yöntemleri – Ümit ACAR – Metalurji Müh.

Sözlü Bildiriler

11.20 – 11.35

Çay / Kahve Arası

11.35 – 13.00

Oturum Başkanı: M.İlker ALTIOK- Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi

– İSDEMİR Uygulamalarında Darbeli El Aletleri ve İş Güvenliği – Süleyman YILDIRIMEL – Mekanik Bakım Postabaşı

– Yangın Algılama ve Otomatik Söndürme Sistemleri‘nin İSDEMİR‘ deki Uygulaması -Habib HANÇER – Haberleşme Başmühendisi

– İSDEMİR‘ de Elektrik Enerjisi Kesme ve Verme Uygulamalarında İş Güvenliği – Mehmet AÇIK – Elk. ve Otomasyon Bakım Müh.

– Demir – Çelik Sektöründe Sıvı Metal Sıçramaları ve Güvenlik

Alper YILDIRIM – İş Güvenliği Mühendisi

Sözlü Bildiriler

12.45 – 13.45

Yemek

13.45 – 14.45

Oturum Başkanı: H. İhsan PEPEDİL- Kongre Yürütme Kurulu Üyesi

– İSG Uygulamalarında Akreditasyon Süreci – Atakan BAŞTÜRK-TÜRKAK Baş Denetiçisi

– Kaynak Alanında Tehlike Değerlendirmesi – Arif MÜEZZİNOĞLU-İşyeri Hekimi

– Güvenlik İklimi Ölçeği Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği – Serol DEVECİ – Manisa Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanların Sağlığı Birimi

– Ülkemizde, İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Bu Nedenlerle Ölen Sayılarının, İllerdeki ve İş Kollarındaki Sigortalı İşçi ve İşyeri Sayılarına Göre Standardize Edilerek Değerlendirilmesi – Şeyhmus AKSOY / M. Caner İŞBİLİR – Yeni Yüzyıl Üniversitesi SBF İSG Bölüm Öğrencileri

Sözlü Bildiriler

http://www.isgkongresi.org/vii-isg-kongresi/kongre-programi.aspx

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2013/04/09/vii-isci-sagligi-ve-is-guvenligi-kongresi/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.