“İş ve İnşaat Güvenliği” Temalı Fotoğraf ve Afiş Tasarımı Yarışması

YARIŞMANIN AMACI:

İş kazaları makine, maden, üretim ve inşaat sektörü gibi sektörlerde güvensiz durum ve davranışlardan kaynaklanan sonuçları vahim olabilen olaylardır. İnşaat sektörü çalışma şartları bakımından en ağır, iş kazaları açısından ise en riskli ve tehlikeli sektörlerden birdir. Son yıllarda iş sağlığı ve işçi güvenliği alanında bu sektördeki gelişmelere rağmen inşaat sektörü, istatistiklere göre iş kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen ölümlü ve ağır yaralanmalı olay sayısı bakımından tüm sektörler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Manevi hasarların yanı sıra iş kazaları, inşaat sektöründe önemli maddi zararlara da yol açmakta, verimliliği düşürmekte ve sektörün imajını zedeleyerek inşaat firmalarının iflasına neden olabilmektedir. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaratmak her sektörde ve toplum genelinde öncelikli hedeflerden biri haline gelmiştir. Bu fotoğraf ve afiş tasarımı yarışması ile teorik metotlardan farklı olarak görsel ögelerden (fotoğraflardan ve afişlerden) yararlanarak iş sağlığı ve güvenliği konularında toplumda ve sektörlerde farkındalık yaratmak ve bir iş sağlığı ve güvenliği fotoğraf ve afiş kataloğu oluşturmak hedeflenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI:
•Yarışmaya jüri üyeleri, düzenleme komitesi ve birinci derecede akrabaları dışında amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçılar ve/veya tasarımcılar katılabilir.
•Çekimler dijital makine ile gerçekleştirilecek, değerlendirme sayısal ortamda olacaktır. Fotoğraflar ve afişler şartnamede belirtilen fotoğraf ve afiş teslim adresine sayısal ortamda (CD veya DVD) teslim edilecektir.
•Afişler, 50×70 cm ve 35×50 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Jüri görüşüne sunulacak 50×70 cm veya 35×50 cm boyutundaki afişler ( yarışmacı iki boyuttan sadece birini seçecektir) rulo yapılmadan iki mukavva arasında yollanacak veya teslim edilecektir.Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, Adobe Illustrator, Freehand, Photoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD’de de teslim edilecektir.
•Bir katılımcı yarışmaya en fazla 5 fotoğraf veya afiş ile katılabilir.
•Katılım renkli veya siyah beyaz dijital fotoğraflarla olacaktır. Yarışmaya fotoğrafların hem RAW hem de JPEG formatlı halleri teslim edilecektir. JPEG formatındaki fotoğrafların uzun kenarı en az 3200 piksel olacaktır. Bu fotoğrafların herhangi bir nedenle bilgisayarda okunamaması halinde sorumluluk kabul edilmez.
•Yarışmacılar kendilerine bir rumuz belirleyerek fotoğrafları ve afişleri bu rumuza göre adlandıracaklardır. Örneğin: ( Rumuz_1, Rumuz_2, Rumuz_3 gibi )
•Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalı, imzalanmalı, fotoğrafların veya afişlerin kayıtlı olduğu CD ve katılım formu üzerinde yarışmacının rumuzu yazılı bir zarfın içine konulmalıdır. CD kaydında fotoğrafların veya afişlerin adlandırılması katılım formundakiyle aynı olmalıdır.
•Tüm başvuru işlemleri internet üzerinden www.css.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilmelidir. Online başvuru sonrasında 1 adet CD ve imzalı başvuru formu posta ile yarışma sekretaryasına gönderilmelidir.
•Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların veya afişlerin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerin alındığını beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyana aykırı hareket ettikleri belirlenenlerin ödül, unvan ve her türlü kazanımları iptal edilir.
•Fotoğrafların veya afişlerin son teslim tarihi olan 07.10.2013 tarihine kadar teslim adreslerine ulaştıkları takdirde yarışmaya dahil edilir. Posta yoluyla gönderilecek fotoğrafların veya afişlerin tüm sorumluluğu katılımcıya ait olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
•Yarışmaya fotoğraf veya afiş gönderen yarışmacılar, yarışma şartnamesini kabul etmiş ve yarışma kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.

ÖDÜLLER:(FOTOĞRAF)

1.lik Ödülü: ……………………….1.250.-TL. + 1 ad. Laptop (Ayni ve/veya nakdi)

2.lik Ödülü: ………………………. 750.-TL. + 1 ad. Laptop (Ayni ve/veya nakdi)

3.lük Ödülü: ………………………. 500.-TL. (Ayni ve/veya nakdi)

ÖDÜLLER:(AFİŞ)

1.lik Ödülü: ……………………….1.250.-TL. + 1 ad. Laptop (Ayni ve/veya nakdi)

2.lik Ödülü: ………………………. 750.-TL. + 1 ad. Laptop (Ayni ve/veya nakdi)

3.lük Ödülü: ………………………. 500.-TL. (Ayni ve/veya nakdi)

TELİF HAKLARI:

Yarışmaya katılan fotoğraflar ve afişler hiçbir telif hakkı ödenmeksizin Anadolu Üniversitesi tarafından sanatçının ismi yazılmak şartıyla kitap, dergi broşür, internet, reklam vb. tanıtım amaçlı kullanılabilecektir.

KATALOG:

Yarışma sonrasında, ödül alan ve katalogda yer alan fotoğraflar ve afişler basılı ortamda hazırlanarak dağıtılacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ

Doç. Dr. Feyyaz BODUR (Anadolu Üniversitesi)

Doç.Dr.Ali Umut TÜRKCAN(Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Gökhan ARSLAN (Anadolu Üniversitesi)

Yard. Doç. Dr. Serkan KIVRAK (Anadolu Üniversitesi)

Öğr. Gör. Sinan ÇAKMAK (Gümüşhane Üniversitesi)

Erhan ÇİMŞİR (ÇİM-ART Yönetim Kurulu Başkanı)

Can TEZOL(EFSAD)

Öğr.Gör.Erdem ÇETİNTAŞ(Anadolu Üniversitesi)

Fercan YAVUZ(Eskişehir-İMO)

ORGANİZASYON KOMİTESİ:

Anadolu Üniversitesi

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği

Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası

Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü

ORGANİZASYON KOMİTESİ ÜYELERİ:

1.Doç. Dr. Feyyaz BODUR (Anadolu Üniversitesi)

2.Birol KAYRAK(EFSAD)

3.Öğr.Gör.Erdem ÇETİNTAŞ(Anadolu Üniversitesi)

4.Doç. Dr. Gökhan ARSLAN (Anadolu Üniversitesi)

5.Yard. Doç. Dr. Serkan KIVRAK (Anadolu Üniversitesi)

6. Doç. Dr. Ali Umut TÜRKCAN (Anadolu Üniversitesi)

7. Öğr.Gör. Sinan ÇAKMAK (Gümüşhane Üniversitesi)

8. Fercan YAVUZ ( İMO )

YARIŞMA SEKRETARYASI- FOTOĞRAF ve AFİŞ TESLİM ADRESİ

Adres: Anadolu Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Muttalip / ESKİŞEHİR

Tel: (222) 321 35 50 / 6600 Fax: (222) 323 95 01

e-mail:aakgun@anadolu.edu.tr ; gokhana@anadolu.edu.tr

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma Başlangıcı: 15/05/2013

Yarışma Bitişi: 07/10/2013

Son Eser Gönderme Tarihi: 07/10/2013

Jüri Değerlendirme: 10/10/2013

Sonuçların Açıklanması: 14/10/2013

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 22/10/2013

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2013/05/20/is-ve-insaat-guvenligi-temali-fotograf-ve-afis-tasarimi-yarismasi/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.