Yargıtay Kararı; KKD Kullanmama İşverenin Haklı Fesih Hakkı

“Dosyada yer alan davacı imzalı İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı ve Eğitim Katılım Formu, işyeri fotoğrafları, davacı savunması ile davalı işverenlik tarafından düzenlenen ihtar yazıları göz önüne alındığında; davacının dosya kapsamı ile sabit olan, yapılan ihtarlara rağmen çalışma esnasında toz maskesi ve koruyucu gözlük kullanmaması şeklindeki eylemlerinin davalı feshi için haklı sebep oluşturduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.” Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         2014/11540 E.  ,  2015/23446 K.08.07.2015 Tarihli Kararı

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2018/01/17/yargitay-karari-kkd-kullanmama-isverenin-hakli-fesih-hakki/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.