RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Duvar İşleri

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike

DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması 1 Takılıp   düşme
2 Kesik
3 El,ayak   sıkışması,ezilme
4 Malzeme   düşmesi
5 Ağır   kaldırma
Araçla malzeme taşınması 6 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
7 Çalışanın   düşmesi
8 Kesik,burkulma,ezilme
9 Uzuv   kaybı
Araçtan malzeme indirilmesi 10 Malzemenin   düşmesi
11 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
12 Çalışanın   düşmesi
Sabit  İskeleler                üzerinde çalışma 13 İskelenin   Yıkılması
14 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
15 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
16 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Hareketli (tekerlekli) iskeleler   üzerinde çalışma 17 İskelenin   Yıkılması
18 İşçinin   Dengesi Kaybederek Aşağıya Düşmesi
19 İşçinin   Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi
20 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması 21 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
22 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
23 İskelenin   Yıkılması
24 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
25 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Malzeme atımı 26 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Duvar örülmesi sonrası şaft   boşluklarının kapatılmaması 27 Çalışanların   düşmesi
28 Malzeme   düşmesi
29 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Güvenlik ağlarının sağlam monte edilmemesi 30 Yüksekten   düşme
Duvar örümü sonrası korkulukların yapılmaması 31 Yüksekten   düşme
Duvar örülmesi 32 Düşme
Duvar örülmesi 33 Göze   harç kaçması
Uygunsuz platformlar oluşturarak çalışma   yapılması (straforlar üzerinde çalışma vs.) 34 Straforların   devrilmesi,düşme
Kişisel koruyucu donanımları kullanmama 35 İş   kazalarının yaşanması
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 36 Takılma,kayma,düşme
Ahşap iskele kullanımı 37 Uygunsuz   iskele, düşme
Merdiven kullanımı 38 Merdiven   devrilmesi, düşme
Sehpa,sıpa iskele kullanımı 39 Devrilme,düşme
Düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri ve can   halatları kullanmamak 40 Yüksekten   düşme
Harç karma 41 Çimento   harcının deriye teması
Harç karma 42 Vücudun   tozu soluması
Harç karma 43 Göze   cisim kaçması
Harç karma 44 Küreği   çarpma
Elektriksiz el aletleri kullanımı   (kürek,çekiç,tokmak,kerpeten vs.) 45 Ele-ayağa   vurma,ezilme,kesik.çarpma
Tuğla,ytong vb. kullanımı 46 El,kol,parmak   kesikleri
Tuğla,ytong vb. kullanımı 47 Sıkışma
Elektrikli el aletlerinin   kullanımı (harç karıştırıcı,gaz beton kesme makinası vs.) 48 Göze   cisim kaçması
49 Burkulma,kesik,sıkışma
50 Elektrik   çarpması
51 Titreşim
52 Gürültü
53 Toz
Muhafazasız el aletlerinin   kullanımı 54 Kesik
55 Göze   cisim girmesi
Elektrik kablolarının kullanımı 56 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
57 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 58 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
59 Yangın
Fiş-priz kullanımı 60 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
61 Yangın
Topraklama 62 Elektrik   çarpması
63 Kablolara   takılıp düşme
Kabloların su içinden geçmesi 64 Elektrik   çarpması
Duvarın üstünden atlamaya çalışılma 65 Takılıp   düşme
MOBİL   VİNÇ KULLANIMI Şantiye hız limitlerine uyulmaması 66 Kaza   olması
67 İşçilere   çarpması
Peryodik bakımının yapılmamış   olması 68 Vincin   yan yatması
69 Halat,sapan,zincir   kopması
70 Malzeme   düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
71 Bomun   düşmesi,çarpması
72 Hidrolik   hortumunun patlaması
73 Vincin   motorunun yanması
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan   kurulması 74 Vincin   devrilmesi
Sepetlerin kullanımı 75 Malzemenin   düşmesi
76 Sepetin   devrilmesi
77 Çalışanın   düşmesi
78 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin   üzerinde kurulmaması 79 Vincin   yan yatması,devrilmesi
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı   kullanılmaması 80 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz   kullanılmaması 81 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Vinç operatörünün baret kullanmaması 82 Kafaya   darbe alması
Belgesiz operatörün olması 83 Taşıdığı   malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Hasarlı halat,sapan ve zincir   kullanımı 84 Halat,sapan,zincir   kopması
85 Malzemenin   düşmesi
86 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 87 Malzemenin   düşmesi
88 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 89 Vincin   devrilmesi
90 malzemenin   düşmesi.
91 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Geri sinyallerinin çalışmaması 92 Kaza   olması
93 İşçilere   çarpması
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması 94 Kancadan   kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Çalışma sahasında bulunma 95 Üstüne   malzeme düşmesi.
Topraklamasının yapılmamış olması 96 Elektrik   çarpması
Elektrikli çalışma 97 kabloların   uygun olmaması
Elektrikli çalışma 98 panoların   uygun olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 99  takılıp düşme
Genel çalışma 100 Takılma
101 düşme
102  çarpma
103 ezilme
104  burkulma.
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle   çevrilmemiş olması 105 Tehlikeli   alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması
Yangın tüpünün olmaması 106 Yangın   çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 107 Vincin   devrilmesi
108 Malzemelerin   savrulması,devrilmesi
109 Malzemenin   işçilere çarpması
110 Vincin   motorunun yanması
GIRGIR VİNÇ ÇALIŞMALARI Gırgır   vinçle çalışmalarda baret takılmaması 111 Kafaya   darbe alınması
Gırgır vinçle bloğa malzeme alımında emniyet   kemeri ve can halatı kullanmamak 112 Yüksekten   düşme
Gırgır vinçle çalışmalarda standartlara uygun   olmayan kkd’lerle çalışma yapılması 113 KKD’lerin   koruyuculuk özelliğinin olmaması
Peryodik kontrollerinin   yapılmaması 114 Halat   kopması
115 Makinanın   devrilmesi
116 Elektrik   çarpması
117 Çalışanlara   Çarpma
118 Yangın
Yetkisi olmayanların gırgır vinci kullanmaya   çalışması 119 Halat   kopması
120 Makinanın   devrilmesi
121 Elektrik   çarpması
122 Çalışanlara   Çarpma
123 Yangın
Gırgır   vinçle çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz bağlanması 124 Malzemenin   düşmesi
125 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde  uygun olmayan Uzun demir,kalas   vb.malzemelerin kaldırılması 126 Malzemenin   düşmesi
127 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vinçle malzeme taşınırken etrafa   savrulup iskeleye çarpması 128 İskelenin   zarar görmesi
129 Malzemenin   çalışanların    üzerine düşmesi
Gırgır vinçte yüklü malzeme asılı şekilde bırakılarak sahadan   ayrılma 130 Malzemenin   devrilmesi,çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde vincin   taşıma kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması;taşıyıcının zarar görmesi 131 Üç   ayağın devrilmesi
132 Malzemenin   düşmesi
133 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç bağlantı elemanlarının   eksik olması   ya da orjinal pimlerin   kullanılmaması 134 Vincin   devrilmesi
135 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinç çalışma aksındaki girişlerin   kapatılmaması ve çalışma alanının emniyete alınmaması (şeritle  vs.çevrilmemesi) 136 Tehlikeli   çalışma sahasına giriş;malzemenin işçinin üzerine düşmesi
Gırgır vinç elemanlarından üç ayağın zemine   sağlam monte edilmemesi 137 Üç   ayağın devrilmesi;çalışanların üzerine düşmesi
İçine konacak malzemenin   yüksekliği kova üst düzeyini aşması yada kovaya uygun olmayan malzeme   konulması 138 Malzemenin   düşmesi
139 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Kancanın kovadan kurtulmaması için   uygun emniyet mandalının bulunmaması 140 Malzemenin   düşmesi
141 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin uygunsuz olması 142 Malzemenin   düşmesi
143 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin bağ teliyle   kaldırılmaya çalışılması 144 Sepetin   devrilmesi
145 Malzemenin   düşmesi
146 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vincin halatlarının yıpranmış   olması 147 Halat   kopması
148 Malzemenin   düşmesi
149 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Topraklamasının yapılmamış olması 150 Elektrik   çarpması
Gırgır vincin elektrik kablolarının su içinden geçmesi 151 Elektrik   çarpması
Gırgır vincin enerji kablolarının yol üzerinden  geçmesi 152 Elektrik   çarpması
Gırgır vinç acil stop düğmelerinin olmaması ya da hasarlı olması 153 Acil   durumda makinayı durduramama
Gırgır vincin kayış ve kasnaklarında korumanın   olmaması 154 El,parmak   sıkışması,                            Uzuv kaybı
Gırgır vinç ağırlıklarının yetersiz olması 155 Vincin   devrilmesi
156 Malzemenin   çalışanların          üzerine düşmesi
CARASKAL KULLANIMI Peryodik kontrollerinin yapılmaması 157 Zincir   kopması
158 Ekipmanın   devrilmesi
159 Elektrik   çarpması
160 Çalışanlara   Çarpma
161 Yangın
Hasarlı zincirlerin kullanımı 162 Zincir   kopması,malzeme düşmesi
163 Malzemenin   çalışanların üzerine düşme
Döner kısımlarında korumaların olmaması 164 El,parmak   sıkışması
Elektrikli olanları 165 Elektrik   çarpması
Yük kaldırma işlemlerinde taşıma   kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması 166 Ekipmanların   devrilmesi
167 Malzemenin   düşmesi
168 Malzemenin   çalışanların       üzerine   düşmesi,çarpması
Bağlantı elemanlarının eksik   olması   ya da orjinal pimlerin   kullanılmaması 169 Ekipmanın   devrilmesi
170 Malzemenin   düşmesi
171 Malzemenin   çalışanların    üzerine düşmesi
Caraskalla çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz   bağlanması 172 Malzemenin   düşmesi
173 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Yetkisi olmayanların caraskalı   kullanması 174 Halat   kopması
175 Caraskalın   yerinden kopması
176 Elektrik   çarpması
177 Çalışanlara   Çarpma
178 Yangın
Kancanın emniyet mandalının   olmaması 179 Malzemenin   düşmesi
180 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
YÜK ASANSÖRÜ KULLANIMI Asansör   kullanımında can halatları ve emniyet kemeri kullanılmadan çalışılması 181 Yüksekten   düşme
Yük asansörünün korkuluklarının olmadan yada   hasarlı korkuluklarla çalışılması 182 Yüksekten   düşme
Asansöre yüklerin dengesiz ve uzun koyulması 183 Malzemenin   düşmesi
184 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansörden aşağı malzeme atımı 185 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansöre taşıma kapasitesinden fazla olan yüklerin   konulması 186 Asansörün   devrilmesi
187 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansör kabininde zıplama,şakalaşma yapma 188 Yüksekten   düşme
Asansöre durmadan binilmeye çalışılması 189 Sıkışma
Kötü hava koşullarında asansörde   çalışma yapılması 190 Yüksekten   düşme
191 Malzeme   düşmesi
192 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansör gövde topraklamasının olmaması 193 Elektrik   çarpması
Yangın tüpünün olmaması 194 Yangın
Asansörle gece çalışmalarında yeterli   aydınlatmanın olmaması 195 Yüksekten   düşme
Asansöre yetkisi olmayanların kullanması 196 Yüksekten   düşme
197 Asansörün   zarar görmesi
198 Elektrik   çarpması
199 Yangın
Asansöre peryodik kontrolleri yapılmadan kullanılması 200 Yüksekten   düşme
201 Asansörün   zarar görmesi
202 Elektrik   çarpması
203 Yangın
Asansör kabin kapıları kitlenmeden   çalıştırılması 204 Yüksekten   düşme
Asansörün bloğa girş yerlerinde kitlenir   kapıların olmaması 205 Yüksekten   düşme

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/duvar-isleri/