RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Asansör

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike

ASANSÖR İMALATI Elle   malzeme taşınması 1 Takılıp   düşme
2 Kesik
3 El,ayak   sıkışması
4 Malzeme   düşmesi
5 Ağır   kaldırma
Araçla malzeme taşınması 6 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
7 Çalışanın   düşmesi
Araçtan malzeme indirilmesi 8 Malzemenin   düşmesi
9 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
10 Çalışanın   düşmesi
11 Kesik,burkulma,ezilme
Elektriksiz el aletlerinin   kullanımı(Tornavida,anahtar takımı vs.) 12 Kesik,burkulma,ezilme,                     ele ayağa vurma
Matkap kullanımı 13 El   sıkışması
14 Elektrik   çarpması
15 Göze   cisim kaçması
16 Titreşim
17 Toz
18 Gürültü
Hilti kullanımı 19 Göze   cisim kaçması
20 Elektrik   çarpması
21 Titreşim
22 Gürültü
23 Toz
Spiral kullanımı 24 Spiral   taşının patlaması
25 Göze   cisim kaçması
26 Elektrik   çarpması
27 Kesik
Koruyucu eldiven kullanılmaması 28 Elde   kesik oluşması
Baret kullanılmaması 29 Kafanın   darbe alması
İş gözlüğü kullanmamak 30 Göze   cisim girmesi
Asansör boşlukları önüne korkuluk yapılmaması   yada korkulukların hasar görmesi 31 Yüksekten   düşme
Asansör kuyusunda çalışırken paraşüt tipi   emniyet kemeri ve can halatlarının kullanılmaması 32 Yüksekten   düşme
Asansör kuyusunda çalışma 33 Malzeme   düşmesi
Asansör kuyusunda çalışma 34 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Elektrik kablolarının kullanımı 35 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
36 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 37 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
38 Yangın
Fiş-priz kullanımı 39 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
40 Yangın
Topraklama 41 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 42 Kablolara   takılıp düşme
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 43 Takılma,düşme,kayma,çarpma
Vinç kullanımı 44 Halat,sapan   kopması
45 Vinç   devrilmesi
46 Malzeme   düşmesi
47 Bomun   düşmesi,çarpması
48 Vincin   motorunun yanması
Sepetlerin kullanımı 49 Malzemenin   düşmesi
50 Çalışanın   düşmesi
51 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
İskeleler üzerinde çalışma 52 İskelenin   Yıkılması
53 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
54 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
55 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Kaynak işleri 56 Zehirlenme
Kaynak işleri 57 Yangın
Kaynak işleri 58 Patlama
Kaynak işleri 59 Alevin,   kaynak ışığının vucudun çeşitli yerlerine zarar vermesi.
Kaynak işleri 60 Elektrik   çarpması.
Merdivenle çalışma 61 Çalışanın   düşmesi,çarpma
Sehpa kullanımı 62 Çalışanın   düşmesi,çarpma
Yetkisi olmayan kişilerin makinayı çalıştırması 63 İş   kazalarının yaşanması
Asansör kuyu duvarlarına ray konsollarının   (profil) montajı 64 Yüksekten   düşme
Asansör kuyu duvarlarına ray konsollarının   (profil) montajı 65 Malzeme   düşmesi
Asansör kuyu duvarlarına ray konsollarının   (profil) montajı 66 Malzemenin   çalışanların       üzerine düşmesi
Asansör kuyu duvarlarına ray konsollarının   (profil) montajı 67 Kesik,çizik,çarpma,ezilme
Asansör kuyu duvarlarına ray konsollarının   (profil) montajı 68 Sıkışma
Koruma sacı montajı 69 Yüksekten   düşme
Koruma sacı montajı 70 Malzeme   düşmesi
Koruma sacı montajı 71 Malzemenin   çalışanların       üzerine düşmesi
Koruma sacı montajı 72 Kesik,çizik,çarpma,ezilme
Koruma sacı montajı 73 Sıkışma
Rayların ve bağlantı elemanlarının montajı 74 Yüksekten   düşme
Rayların ve bağlantı elemanlarının montajı 75 Malzeme   düşmesi
Rayların ve bağlantı elemanlarının montajı 76 Malzemenin   çalışanların       üzerine düşmesi
Rayların ve bağlantı elemanlarının montajı 77 Kesik,çizik,çarpma,ezilme
Rayların ve bağlantı elemanlarının montajı 78 Sıkışma
Çelik halatların montajı 79 Yüksekten   düşme
Çelik halatların montajı 80 Malzeme   düşmesi
Çelik halatların montajı 81 Malzemenin   çalışanların       üzerine düşmesi
Çelik halatların montajı 82 Kesik,çizik,çarpma,ezilme
Çelik halatların montajı 83 Sıkışma
Asansör makina montajı 84 Yüksekten   düşme
Asansör makina montajı 85 Malzeme   düşmesi
Asansör makina montajı 86 Malzemenin   çalışanların       üzerine düşmesi
Asansör makina montajı 87 Kesik,çizik,çarpma,ezilme
Asansör makina montajı 88 Sıkışma
Kapı kasasının montajı 89 Yüksekten   düşme
Kapı kasasının montajı 90 Malzeme   düşmesi
Kapı kasasının montajı 91 Malzemenin   çalışanların       üzerine düşmesi
Kapı kasasının montajı 92 Kesik,çizik,çarpma,ezilme
Kapı kasasının montajı 93 Sıkışma
Asansör kabin sacından tutarak kat içine geçiş   yapmak isterken keskin olan kabin sacından tutulması 94 Elde-kolda   kesik
Kat kapılarının ve elemanlarının (cam,kapı   kolu,butonlar,kapı yayı vs.) montajı 95 Yüksekten   düşme
Kat kapılarının ve elemanlarının (cam,kapı   kolu,butonlar,kapı yayı vs.) montajı 96 Malzeme   düşmesi
Kat kapılarının ve elemanlarının (cam,kapı   kolu,butonlar,kapı yayı vs.) montajı 97 Malzemenin   çalışanların       üzerine düşmesi
Kat kapılarının ve elemanlarının (cam,kapı   kolu,butonlar,kapı yayı vs.) montajı 98 Kesik,çizik,çarpma,ezilme
Kat kapılarının ve elemanlarının (cam,kapı   kolu,butonlar,kapı yayı vs.) montajı 99 Sıkışma
Kabin ve pano montajı 100 Yüksekten   düşme
Kabin ve pano montajı 101 Malzeme   düşmesi
Kabin ve pano montajı 102 Malzemenin   çalışanların       üzerine düşmesi
Kabin ve pano montajı 103 Kesik,çizik,çarpma,ezilme
Kabin ve pano montajı 104 Sıkışma
Kuyu dibinde tampon ve merdiven montajı 105 Kesik,çizik,çarpma,ezilme
Kuyu dibinde tampon ve merdiven montajı 106 Sıkışma,burkulma,kesik
Regülatör montajı 107 Yüksekten   düşme
Regülatör montajı 108 Malzeme   düşmesi
Regülatör montajı 109 Malzemenin   çalışanların       üzerine düşmesi
Regülatör montajı 110 Kesik,çizik,çarpma,ezilme
Regülatör montajı 111 Sıkışma
Boyama işleri ve tiner kullanımı 112 Göze   boya kaçması
Boyama işleri ve tiner kullanımı 113 Vücudun   soluması
Boyama işleri ve tiner kullanımı 114 Cilde   temas
Boyama işleri ve tiner kullanımı 115 Yangın
Boyama işleri ve tiner kullanımı 116 Patlama
Boyama işleri ve tiner kullanımı 117 Takılma,Düşme,kayma
Boyama işleri ve tiner kullanımı 118 Malzemenin   devrilmesi
Boyama işleri ve tiner kullanımı 119 Yangın
Boyama işleri ve tiner kullanımı 120 Patlama
Asansör kuyusunda temizlik 121 Yüksekten   düşme
Asansör kuyusunda temizlik 122 Malzemenin   düşmesi
YÜK ASANSÖRÜ KULLANIMI Asansör   kullanımında can halatları ve emniyet kemeri kullanılmadan çalışılması 123 Yüksekten   düşme
Yük asansörünün korkuluklarının olmadan yada   hasarlı korkuluklarla çalışılması 124 Yüksekten   düşme
Asansöre yüklerin dengesiz ve uzun koyulması 125 Malzemenin   düşmesi
126 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansörden aşağı malzeme atımı 127 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansöre taşıma kapasitesinden fazla olan yüklerin   konulması 128 Asansörün   devrilmesi
129 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansör kabininde zıplama,şakalaşma yapma 130 Yüksekten   düşme
Asansöre durmadan binilmeye çalışılması 131 Sıkışma
Kötü hava koşullarında asansörde   çalışma yapılması 132 Yüksekten   düşme
133 Malzeme   düşmesi
134 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansör gövde topraklamasının olmaması 135 Elektrik   çarpması
Yangın tüpünün olmaması 136 Yangın
Asansörle gece çalışmalarında yeterli   aydınlatmanın olmaması 137 Yüksekten   düşme
Asansöre yetkisi olmayanların kullanması 138 Yüksekten   düşme
139 Asansörün   zarar görmesi
140 Elektrik   çarpması
141 Yangın
Asansöre peryodik kontrolleri yapılmadan kullanılması 142 Yüksekten   düşme
143 Asansörün   zarar görmesi
144 Elektrik   çarpması
145 Yangın
Asansör kabin kapıları kitlenmeden   çalıştırılması 146 Yüksekten   düşme
Asansörün bloğa girş yerlerinde kitlenir   kapıların olmaması 147 Yüksekten   düşme
MOBİL   VİNÇ KULLANIMI Şantiye hız limitlerine uyulmaması 148 Kaza   olması
149 İşçilere   çarpması
Peryodik bakımının yapılmamış   olması 150 Vincin   yan yatması
151 Halat,sapan,zincir   kopması
152 Malzeme   düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
153 Bomun   düşmesi,çarpması
154 Hidrolik   hortumunun patlaması
155 Vincin   motorunun yanması
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan   kurulması 156 Vincin   devrilmesi
Sepetlerin kullanımı 157 Malzemenin   düşmesi
158 Sepetin   devrilmesi
159 Çalışanın   düşmesi
160 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin   üzerinde kurulmaması 161 Vincin   yan yatması,devrilmesi
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı   kullanılmaması 162 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz   kullanılmaması 163 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Vinç operatörünün baret kullanmaması 164 Kafaya   darbe alması
Belgesiz operatörün olması 165 Taşıdığı   malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Hasarlı halat,sapan ve zincir   kullanımı 166 Halat,sapan,zincir   kopması
167 Malzemenin   düşmesi
168 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 169 Malzemenin   düşmesi
170 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 171 Vincin   devrilmesi
172 malzemenin   düşmesi.
173 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Geri sinyallerinin çalışmaması 174 Kaza   olması
175 İşçilere   çarpması
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması 176 Kancadan   kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Çalışma sahasında bulunma 177 Üstüne   malzeme düşmesi.
Topraklamasının yapılmamış olması 178 Elektrik   çarpması
Elektrikli çalışma 179 kabloların   uygun olmaması
Elektrikli çalışma 180 panoların   uygun olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 181  takılıp düşme
Genel çalışma 182 Takılma
183 düşme
184  çarpma
185 ezilme
186  burkulma.
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle   çevrilmemiş olması 187 Tehlikeli   alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması
Yangın tüpünün olmaması 188 Yangın   çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 189 Vincin   devrilmesi
190 Malzemelerin   savrulması,devrilmesi
191 Malzemenin   işçilere çarpması
192 Vincin   motorunun yanması
GIRGIR VİNÇ ÇALIŞMALARI Gırgır   vinçle çalışmalarda baret takılmaması 193 Kafaya   darbe alınması
Gırgır vinçle bloğa malzeme alımında emniyet   kemeri ve can halatı kullanmamak 194 Yüksekten   düşme
Gırgır vinçle çalışmalarda standartlara uygun   olmayan kkd’lerle çalışma yapılması 195 KKD’lerin   koruyuculuk özelliğinin olmaması
Peryodik kontrollerinin   yapılmaması 196 Halat   kopması
197 Makinanın   devrilmesi
198 Elektrik   çarpması
199 Çalışanlara   Çarpma
200 Yangın
Yetkisi olmayanların gırgır vinci kullanmaya   çalışması 201 Halat   kopması
202 Makinanın   devrilmesi
203 Elektrik   çarpması
204 Çalışanlara   Çarpma
205 Yangın
Gırgır   vinçle çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz bağlanması 206 Malzemenin   düşmesi
207 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde  uygun olmayan Uzun demir,kalas   vb.malzemelerin kaldırılması 208 Malzemenin   düşmesi
209 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vinçle malzeme taşınırken etrafa   savrulup iskeleye çarpması 210 İskelenin   zarar görmesi
211 Malzemenin   çalışanların    üzerine düşmesi
Gırgır vinçte yüklü malzeme asılı şekilde bırakılarak sahadan   ayrılma 212 Malzemenin   devrilmesi,çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde vincin   taşıma kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması;taşıyıcının zarar görmesi 213 Üç   ayağın devrilmesi
214 Malzemenin   düşmesi
215 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç bağlantı elemanlarının   eksik olması   ya da orjinal pimlerin   kullanılmaması 216 Vincin   devrilmesi
217 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinç çalışma aksındaki girişlerin   kapatılmaması ve çalışma alanının emniyete alınmaması (şeritle  vs.çevrilmemesi) 218 Tehlikeli   çalışma sahasına giriş;malzemenin işçinin üzerine düşmesi
Gırgır vinç elemanlarından üç ayağın zemine   sağlam monte edilmemesi 219 Üç   ayağın devrilmesi;çalışanların üzerine düşmesi
İçine konacak malzemenin   yüksekliği kova üst düzeyini aşması yada kovaya uygun olmayan malzeme   konulması 220 Malzemenin   düşmesi
221 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Kancanın kovadan kurtulmaması için   uygun emniyet mandalının bulunmaması 222 Malzemenin   düşmesi
223 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin uygunsuz olması 224 Malzemenin   düşmesi
225 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin bağ teliyle   kaldırılmaya çalışılması 226 Sepetin   devrilmesi
227 Malzemenin   düşmesi
228 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vincin halatlarının yıpranmış   olması 229 Halat   kopması
230 Malzemenin   düşmesi
231 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Topraklamasının yapılmamış olması 232 Elektrik   çarpması
Gırgır vincin elektrik kablolarının su içinden geçmesi 233 Elektrik   çarpması
Gırgır vincin enerji kablolarının yol üzerinden  geçmesi 234 Elektrik   çarpması
Gırgır vinç acil stop düğmelerinin olmaması ya da hasarlı olması 235 Acil   durumda makinayı durduramama
Gırgır vincin kayış ve kasnaklarında korumanın   olmaması 236 El,parmak   sıkışması,                            Uzuv kaybı
Gırgır vinç ağırlıklarının   yetersiz olması 237 Vincin   devrilmesi
238 Malzemenin   çalışanların          üzerine düşmesi
CARASKAL KULLANIMI Peryodik kontrollerinin yapılmaması 239 Zincir   kopması
240 Ekipmanın   devrilmesi
241 Elektrik   çarpması
242 Çalışanlara   Çarpma
243 Yangın
Hasarlı zincirlerin kullanımı 244 Zincir   kopması,malzeme düşmesi
245 Malzemenin   çalışanların üzerine düşme
Döner kısımlarında korumaların olmaması 246 El,parmak   sıkışması
Elektrikli olanları 247 Elektrik   çarpması
Yük kaldırma işlemlerinde taşıma   kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması 248 Ekipmanların   devrilmesi
249 Malzemenin   düşmesi
250 Malzemenin   çalışanların       üzerine   düşmesi,çarpması
Bağlantı elemanlarının eksik   olması   ya da orjinal pimlerin   kullanılmaması 251 Ekipmanın   devrilmesi
252 Malzemenin   düşmesi
253 Malzemenin   çalışanların    üzerine düşmesi
Caraskalla çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz   bağlanması 254 Malzemenin   düşmesi
255 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Yetkisi olmayanların caraskalı   kullanması 256 Halat   kopması
257 Caraskalın   yerinden kopması
258 Elektrik   çarpması
259 Çalışanlara   Çarpma
260 Yangın
Kancanın emniyet mandalının   olmaması 261 Malzemenin   düşmesi
262 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/olcme-calismalari/