RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Parke Kaplama

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike / Boyut

PARKE KAPLAMA Elle malzeme taşınması 1 Takılıp düşme
2 Kesik,batma
3 El,ayak sıkışması,ezilme
4 Malzeme düşmesi
5 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 6 Aracın devrilmesi,malzeme düşmesi
7 Çalışanın düşmesi
Araçtan malzeme indirilmesi 8 Malzemenin düşmesi
9 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
10 Çalışanın düşmesi
11 Kesik,burkulma,ezilme
Vinç kullanımı 12 Halat,sapan kopması
13 Vinç devrilmesi
14 Malzeme düşmesi
15 Bomun düşmesi,çarpması
16 Vincin motorunun yanması
Sepetle çalışma 17 Sepetin devrilmesi
18 Malzemenin düşmesi
Malzemenin halata yanlış bağlanması 19 Malzemenin devrilmesi
20 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Fazla miktarda malzemenin vinçle kaldırılması 21 Malzemenin devrilmesi
22 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Elektrikli el aletlerinin       (elektrikli daire testere) kullanımı 23 Kesik
24 Toz
25 Gürültü
26 Parça fırlaması;                                    Göze cisim kaçması
27 Elektrik çarpması
Spiral kullanımı 28 Spiral taşının patlaması
29 Göze cisim kaçması
30 Elektrik çarpması
31 Kesik
Matkap kullanımı 32 El sıkışması
33 Elektrik çarpması
34 Göze cisim kaçması
35 Titreşim
36 Toz
37 Gürültü
Elektriksiz el aletlerinin (çekiç,falçata vs.) kullanımı 38 Kesik,ele-kola vurma,sıkışma,burkulma
Çekiç sapının tornavidayla çıkartılmaya çalışılması 39 Tornavidanın ele,kola girmesi,kesik
Havalı çivi tabancası kullanımı (kompresör) 40 Tabanca çivisinin vücuda girmesi
Havalı çivi tabancası vb.aletlerin yetkisi olmayan kişilerce kullanılması 41 İş kazalarının yaşanması
Yapıştırıcı kullanımı 42 Kimyasalın deriye temas etmesi
Silikonların falçatayla temizlenmesi 43 Kesik
Genel 44 Malzeme atımı
Muhafazasız makina kullanımı 45 Kesik
46 Uzuv kaybı
Elektrik, kablo kullanımı,kablo uçlarının açıkta kalması 47 Elektrik çarpması
48 Yangın
Zedelenmiş hasarlı kablolar 49 Elektrik çarpması
Pano kullanımı 50 Elektrik çarpması
51 Yangın
Fiş-priz kullanımı 52 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
Topraklama 53 Elektrik çarpması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 54 Kablolara takılıp düşme
Genel 55 Kişisel koruyucu donanımları kullanmama
MOBİL VİNÇ KULLANIMI Şantiye hız limitlerine uyulmaması 56 Kaza olması
57 İşçilere çarpması
Peryodik bakımının yapılmamış olması 58 Vincin yan yatması
59 Halat,sapan,zincir kopması
60 Malzeme düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
61 Bomun düşmesi,çarpması
62 Hidrolik hortumunun patlaması
63 Vincin motorunun yanması
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan kurulması 64 Vincin devrilmesi
Sepetlerin kullanımı 65 Malzemenin düşmesi
66 Sepetin devrilmesi
67 Çalışanın düşmesi
68 Malzemenin çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin üzerinde kurulmaması 69 Vincin yan yatması,devrilmesi
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı kullanılmaması 70 Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz kullanılmaması 71 Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Vinç operatörünün baret kullanmaması 72 Kafaya darbe alması
Belgesiz operatörün olması 73 Taşıdığı malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Hasarlı halat,sapan ve zincir kullanımı 74 Halat,sapan,zincir kopması
75 Malzemenin düşmesi
76 Malzemenin çalışanların             üzerine düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 77 Malzemenin düşmesi
78 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 79 Vincin devrilmesi
80 malzemenin düşmesi.
81 Malzemenin çalışanların             üzerine düşmesi
Geri sinyallerinin çalışmaması 82 Kaza olması
83 İşçilere çarpması
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması 84 Kancadan kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Çalışma sahasında bulunma 85 Üstüne malzeme düşmesi.
Topraklamasının yapılmamış olması 86 Elektrik çarpması
Elektrikli çalışma 87 kabloların uygun olmaması
Elektrikli çalışma 88 panoların uygun olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 89  takılıp düşme
Genel çalışma 90 Takılma
91 düşme
92  çarpma
93 ezilme
94  burkulma.
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle çevrilmemiş olması 95 Tehlikeli alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması
Yangın tüpünün olmaması 96 Yangın çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 97 Vincin devrilmesi
98 Malzemelerin savrulması,devrilmesi
99 Malzemenin işçilere çarpması
100 Vincin motorunun yanması
YÜK ASANSÖRÜ KULLANIMI Asansör kullanımında can halatları ve emniyet kemeri kullanılmadan çalışılması 101 Yüksekten düşme
Yük asansörünün korkuluklarının olmadan yada hasarlı korkuluklarla çalışılması 102 Yüksekten düşme
Asansöre yüklerin dengesiz ve uzun koyulması 103 Malzemenin düşmesi
104 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansörden aşağı malzeme atımı 105 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansöre taşıma kapasitesinden fazla olan yüklerin konulması 106 Asansörün devrilmesi
107 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansör kabininde zıplama,şakalaşma yapma 108 Yüksekten düşme
Asansöre durmadan binilmeye çalışılması 109 Sıkışma
Kötü hava koşullarında asansörde çalışma yapılması 110 Yüksekten düşme
111 Malzeme düşmesi
112 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansör gövde topraklamasının olmaması 113 Elektrik çarpması
Yangın tüpünün olmaması 114 Yangın
Asansörle gece çalışmalarında yeterli aydınlatmanın olmaması 115 Yüksekten düşme
Asansöre yetkisi olmayanların kullanması 116 Yüksekten düşme
117 Asansörün zarar görmesi
118 Elektrik çarpması
119 Yangın
Asansöre peryodik kontrolleri yapılmadan kullanılması 120 Yüksekten düşme
121 Asansörün zarar görmesi
122 Elektrik çarpması
123 Yangın
Asansör kabin kapıları kitlenmeden çalıştırılması 124 Yüksekten düşme
Asansörün bloğa girş yerlerinde kitlenir kapıların olmaması 125 Yüksekten düşme

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/parke-kaplama/