I. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi
April 6, 2012 – April 7, 2012

Sempozyum Çağrısı

Harran Üniversitesi’nin yer aldığı Şanlıurfa, günümüzden on bir bin yıl öncesine dayanan tarihiyle Anadolu’nun en eski kentlerinden biridir. Arkeolojik kaynaklarda Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölge üzerinde yer alan Şanlıurfa, zengin Anadolu kültürü ile Mezopotamya kültürünün kesişme noktasında bulunduğundan engin bir kültür birikimine sahiptir. Üniversitemize adını veren tarihi Harran Kenti, Şanlıurfa’nın 44 km. güneydoğusunda yer alan, tarihte önemli olaylara sahne olmuş bir kent merkezidir. Bir dönem Emeviler’e başkentlik de yapan Harran’ın asıl önemi bilim merkezi olmasından kaynaklanmaktadır. Döneminin üniversitesi sayılan Harran Okulu’nda astronomi, tıp, matematik, felsefe ve din alanlarında önemli çalışmalar yapılmıştır. Harran günümüzde de bir turizm beldesi olarak ilgi çekmeye devam etmektedir.

Şanlıurfa’nın bir diğer özelliği de dünyanın en büyük bütünleşmiş bölgesel kalkınma projelerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) merkezinde yer almasıdır. Şanlıurfa, bu projenin tam olarak hayata geçmesiyle birlikte önemli kazanımlar elde edecektir. Üniversitemiz Türkiye’nin yüksek öğrenim ve bilimsel araştırma standartlarını yükseltmeyi amaçlarken, aynı zamanda GAP’ın başarıya ulaşmasında da son derece önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu misyonun unsurları; sosyal ve kültürel değişime öncülük etmek ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla bölge kalkınmasını desteklemektir. Bu misyonun öngördüğü şekilde; tarım işgücünün mesleki yaralanma ve hastalıklarını kontrol etmek ve bu alanda sağlık hizmetlerinin nasıl verilebileceğini tartışmak amacıyla 6-7 Nisan 2012 tarihinde Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ve ilgili tüm tarafların da katılımı sağlanarak 1. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu yapılacaktır.

Bilindiği gibi, tarım sektörü yapısı gereği işgücüne ihtiyaç duymakta ve diğer sektörlerden farklı olarak çoğunlukla ailedeki tüm bireyleri etkilemektedir. Tarımda çalışma, , yaşam koşullarının ve barınma koşullarının uygunsuzluğu, temel sanitasyon eksikliği, yetersiz-dengesiz beslenme, kaza ve yaralanmalar, pestisit gibi kimyasal etkilenimi, hizmete erişememe nedeniyle hastalık ve ölümlerin en yüksek olduğu, çalışma yaşamının en tehlikeli işlerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde; tarım sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütüldüğü ülkelerde tarımda çalışmaya bağlı ortaya çıkan hastalıklar önlenmekte, yaşam kalitesi yükselmekte, bunlara bağlı tarımsal üretimin niteliği ve niceliği de iyileşmektedir.

Tarımda çevresel ve mesleki riskler kapsamında; gözlemsel ve deneysel çalışmaları duyurmak, diğer ülke deneyimlerini paylaşmak ve bilimsel çalışmalara dayalı yapılması gereken faaliyetleri tartışmak amacıyla düzenlenen bu sempozyum ülkemizde tarım sağlığı ve güvenliği alanında ilk bilimsel toplantı olacaktır. Sizleri bilim ve kültür merkezi Şanlıurfa’da ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtir, medeniyetlerin buluştuğu Şanlıurfa’da birlikte olmayı dileriz.

Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Sempozyum

Eş Başkanı

Doç.Dr. Tacettin İnandı

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

Eş Başkanı

http://kongre.hasuder.org.tr/index.php/tarim1/tsgs1

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2012/02/13/i-tarim-sagligi-ve-guvenligi-sempozyumu/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.