‘Her gün 3 işçi ölüyor’ itirafı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısını değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ülkemizde her gün 172 iş kazasının meydana geldiğini, kazaların 3 ölüm, 6 iş göremezlikle sonuçlandığını itiraf etti. Bakan ayrıca iş kazalarının yüzde 98, meslek hastalıklarının da yüzde 100’ünün önlenebilir olduğunu ifade etti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda alt komisyona sevk edildi.

Tasarının geneli üzerinde söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, dünyadaki iş gücünün yaklaşık 3 milyar olduğunu ve dünyada her gün 1 milyon iş kazası meydana geldiğini, her yıl yaklaşık 2.3 milyon çalışanın iş kazası ve meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Her dakikada 4 işçinin yaşamını kaybettiğini belirten Bakan Çelik, “İş kazalarının yüzde 98’i, meslek hastalıklarının yüzde 100’ü önlenebilir” dedi.

Çelik, ülkemizde de her gün ortalama 172 iş kazasının olduğunu, 3 ölüm, 6 iş göremezlikle sonuçlandığını itiraf etti. Çelik, mevcut mevzuata göre 50 ve daha yukarı işçi çalıştıran işlerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmak ya da hizmet almak zorunda olduğunu, bunun ise 1 milyon 436 işyerinin sadece yüzde 2’sine tekabül ettiğini söyledi. Çelik, iş kazalarının yüzde 30’unun 1-9 işçi çalıştıran işyerlerinde yaşandığını da sözlerine ekledi.

İŞVEREN HAZIRLIKLI GELDİ

Milletvekillerinin ardından işçi ve işveren konfederasyonları ile meslek örgütleri temsilcileri de tasarı üzerine değerlendirmeler yaptılar.

Türk-İş adına Uzman Celal Tozan, yürürlük tarihinin 2-3 yıl ötelenmesinin yanlışlığını belirterek, kamunun da hizmet satın alması yerine kendisinin üretmesini, primlerin işverenlere kaynak olarak aktarılmamasını önerdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da bakana ve tasarıya emek verenlere teşekkür etti. Türkiye’nin iş kazasında dünyada 3’üncü, Avrupa’da 1’inci olduğunu belirten Arslan, sendikal örgütlülüğün olmadığı yerlerde daha çok kaza yaşandığını söyledi. Toplu İş İlişkileri tasarısının ciddi engellendiğini belirten Arslan, aynı engellemenin bu tasarıda da olmamasını istedi.

TİSK: KAPSAMI GENİŞLETİLMESİN

DİSK adına katılımın olmadığı komisyonda, en hazırlıklı gelen ise TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler’di. Tasarıyı kendilerince eleştiren Pirler, tasarının kapsamının 50 ve üzeri işçiler olarak düzenlenmesini istedi. İşverenlere teşvik olmadığını savunan Pirler, idari para cezalarını da fazla buldu. Benzer önerileri TOBB temsilcisi de getirerek, ağır cezai hükümler getirildiğini öne sürdü.

MEVCUDUN GERİSİNDE

TTB adına konuşan Hukuk Müşaviri Mustafa Güler, küçük işyerleri için ortak sağlık birimlerinin olumlu olduğunu, hizmetin dışarıdan satın alınmasının doğru olmadığını, işyeri hekimlerine iş güvencesi getirilmediğini, angarya yasağının ihlal edildiğini, meslek kuruluşları ile meslektaşları arasındaki bağın kaldırıldığını, pek çok önemli konunun yönetmeliklere bırakılmasının yanlış olduğunu söyledi. TMMOB adına konuşan Alaaddin Aras da tasarının halen uygulanan yasa ve yönetmeliklerin çok gerisinde olduğunu söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

evrensel.net – Bu sayfa 440 kere görüntülendi.Güncelleme tarihi: 2012-04-19 16:55:40

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2012/04/22/%e2%80%98her-gun-3-isci-oluyor%e2%80%99-itirafi/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.