CHP 3 kanunu Anayasa Mahkemesi’ne götürdü

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne götürdüğü üç kanun ile ilgili olarak parlamentoda bir basın toplantısı düzenledi.

CHP’nin, 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 6331 Sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile 6332 Sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu’nun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıklayan Levent Gök, “Geçtiğimiz haziran ayı içinde TBMM’de kanunlaşarak Resmi Gazete’de yayınlanan bu üç kanun eş zamanlı olarak çıkartıldığı için Anayasa Mahkemesi’ne üçü için aynı anda başvuru yaptık.” dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun, önceki yıllarda çıkartılmış ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bir kanun olduğunu ifade eden Gök, “2010 yılında Kamu Denetçiliğine anayasada yer verilmesi üzerine çıkartılan bu kanun, AB müktesebatından dolayı çıkartılmak zorunda kalınmıştır. AB ilerleme raporlarında Türkiye’nin bir görevini yerine getiriyor izlenimi vermek amacıyla çıkartılan kanunlardan bir tanesidir.” diye konuştu.

Gök, idari yargının yükünü hafifleteceği gerekçesiyle kurulan ve beş üyeden oluşan bu kamu denetçiliği kurumunun, ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermeyeceğini savundu. Gök, baş denetçiyi TBMM’nin seçeceğini, AB’nin aradığının ise daha bağımsız ve iktidara hesap sorabilir nitelikte bir kamu denetçiliği olduğunu belirtti. Denetçilerin de karma bir komisyonla seçeceklerini belirten Gök, AK Partili üyelerin sayısal çoğunluğu yüzünden bu kurumun iktidarın kurumu olmaktan öteye geçemeyeceğini, idarenin seçtiği denetçinin idareyi denetlemesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

CHP’nin, iptalini istediği bir diğer yasa, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Yasası ile ilgili konuşan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, şöyle edvam etti: “Bu yasa iş güvenliği ve sağlık hizmetlerinin tüm iş yerlerinde uygulanacağını belirtmekle beraber, iş güvenliği ve sağlığı kavramlarının neyi ifade ettiği yasada düzenlenmemiş, çok muğlak bırakılmıştır. Hizmetin uygulama araçları piyasaya verilmiş ve devletin denetimi kaldırılmıştır. Bunların yanında, güvenlik ve sağlık hizmetleri üstelenecek mühendis ve hekimlerin hak ve yetkileri düzenlenmemiştir. En önemlisi somut norm uygulaması üzerindeki tüm düzenlemeler yönetmeliklere bırakılmıştır.”

Anayasa Mahkemesi’ne CHP tarafından götürülen üçüncü yasa, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ile ilgili gerekçelerini açıklayan Levent Gök, şunları kaydetti: “İnsan Hakları Kurumu Kanunu da Kamu Denetçiliği gibi Avrupa Birliği müktesebatından kaynaklanmaktadır. 1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Paris İlkeleri her ülkeye kendi ulusal mekanizmalarını kurma görevi vermiştir. Bizim de bu protokolü onayladıktan sonra süremiz 27 Eylül 2012 tarihinde dolacak. Bu yasa da yine AB’nin ve Paris ilkeleri çerçevesinde AB’ye şirin gözükmek için çıkarttığımız bir yasadır.”

CHP’li Gök, kendisinin de İnsan Hakları Alt Komisyonu’nda yer aldığını hatırlatarak, “Bu yasanın TBMM’den geçen hali tasarı olarak önümüze geldiğinde, davet ettiğimiz bütün sivil toplum örgütleri, bu konuda Türkiye’nin saygın, ciddi profesörleri, aydınları, tümü bu yasanın derhal geri çekilmesini istemişlerdir.” dedi.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2012/09/03/chp-3-kanunu-anayasa-mahkemesine-goturdu/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.