İş güvenliği uzmanlarının C’den B’ye veya B’den A’ya geçiş yapma şartları

çsgbİŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ C’DEN B’YE VEYA B’DEN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINA GEÇİŞ YAPMA ŞARTLARI
I. (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, belge tarihi itibariyle 3 yıl fiilen iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vererek (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programına,
II. (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, belge tarihi itibariyle 4 yıl fiilen iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vererek (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programına,
müracaat etmek isteyenlerden istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1- (B) veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak için eğitim kurumuna hitaben yazılmış dilekçe,
2- Geçerli (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi,
Açıklama: (30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun Geçici 5 inci maddesi gereğince değiştirilmiş şekliyle)
3- Lisans diploması,
4- Nüfus cüzdanı,
5- SGK prim ödeme belgesi
Açıklama: ((B) sınıfı için 3 yılı, (A) sınıfı için 4 yılı kapsayan ve kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı firma tarafından, bu kişi adına yapılan prim ödemesine ilişkin belge)
6- İşyerinin kişiyi iş güvenliği uzmanlı olarak görevlendirdiğine dair işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı veya firma ile iş güvenliği uzmanı arasında yapılan ve Bakanlığa bildirilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi,
7- Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı tarih aralığını gösteren işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı,
8- Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak imzasının bulunduğu,
 4857 sayılı İş Kanunu’nun 80 inci maddesine göre söz konusu işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması zorunluluğu bulunması halinde, kurul karar defteri,
 İşçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim tutanakları,
 Risk değerlendirme çalışmaları,
 Acil durum planları gibi ispata yönelik belge ve dokümanlar.
Açıklama: Bu maddede yer alan belgelerin, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 3 yıllık, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 4 yıllık süreyi kapsaması şartı aranacaktır.
NOT: Söz konusu belgeler, eğitim kurumu sorumlu müdürü tarafından incelenecek ve sorumlu müdür tarafından “Aslı Gibidir” onayı yapılması halinde; onaylı suretler, asıl suret olarak değerlendirilecektir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2013/01/20/is-guvenligi-uzmanlarinin-cden-bye-veya-bden-aya-gecis-yapma-sartlari/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.