Riskli mesleğe mesai ayarı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, riskli mesleklere yeni mesai ayarı getiriyor. Belirlenen “7.5 saat kriterine” göre termik santrallerde, çelikhanelerde, maden ocaklarında çalışan işçiler günde en fazla 7.5 saat mesai yapacak. Civa işi yapanlar günde en fazla 6, kurşun işi yapanlar da en fazla 4 saat görev yapabilecek.
MADEN OCAĞINA 7.5 ŞARTI

Bakanlık, sağlık kuralları bakımından riskli olan işlerde azami çalışma sürelerini düzenleyen yönetmelik taslağı hazırladı. Düzenlemeyle günde ancak 7.5 saat çalışılacak işlerle, 7.5 saatten daha az çalışılacak işler listesi oluşturuldu. Buna göre kurşun üretilen galenit, serüzit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri, kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların yakılması, içinde kurşun olan boya ve vernik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, kauçuk, çini, cam, oyuncak yapımı, otomobil boyacılığı, harf matbaacılığı gibi işlerde günde en faz 7.5 saat çalışılacak.

SU ALTINA DA YENİ DÜZEN

Çimento sanayi işlerinde, termik santrallarda, kömür ve ocak işlerinde kimyasal arıtmada, bakır fabrikalarında, galvanizli demir lehimciliği, maden eritme, karpit sanayi, kalaycılık, akü yapımı ve pnömokonyaz yapan tozların bulunduğu işyerlerinde de en fazla 7.5 saate kadar mesai yapılacak.

Sayılar bildirilecek

RİSKLİ işlerde çalışanlar fazla mesai de yapamayacak. Söz konusu işlerden birini veya birkaçını sürekli olarak ya da zaman zaman yapan işverenler, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, kadın ve erkek çalışan sayısını İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmek zorunda olacak.

Başka işte çalışmama şartı

HAZIRLANAN taslağa göre su altında basınçlı hava işinde çalışanlar da derinliğe göre 4 saatle en fazla 7 saat arasında, cıva izabe fırınlarında 6 saat, kurşun işlerinde 4 ile 6 saat arasında işçi görev yapabilecek. Düzenlemede yer alan işlerde çalışanlar belirtilen iş sürelerinden sonra başka işte çalıştırılamayacak.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2013/03/28/riskli-meslege-mesai-ayari/

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.