İşin Durdurulması Yönetmeliği Tamam: İşsize Ücret Ödenecek Yada İş Bulunacak

Haber Yayın Tarihi : 30.03.2013 18:01
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Artık işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde işyerinin belli bir bölümünde veya tamamında iş durdurulacak. Yine çok tehlikeli sınıfta yer alan ve kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulabilecek. İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeyecek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verecek.

İş Sağılığı ve Güvenliği kapsamında İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklik Resmi Gazete’nin bugünki sayısında yayımlandı. Yönetmelik; işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması ile durdurma kararı uygulanmış işyerinde çalışmaya tekrar başlanmasına izin verilmesinin usul ve esaslarını içeriyor.

Yönetmelik, 20 Haziran 2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanacak. İşyerinde işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı vermeye yetkili heyet, üç müfettişten oluşup, Kurul Başkanlığı heyete başkanlık edecek müfettişi belirleyecek. Heyetin görevleri de şöyle: “Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını, müfettişin tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde verir. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve heyetçe imzalanır. Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını, gerekçeleri ile birlikte yazar. Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilir. İşyerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporlar ile işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi taleplerinin değerlendirilmesi heyet tarafından yapılır.”

İŞİN DURDURULMASINI GEREKTİREN DURUMLAR

Yönetmeliğe göre işin durdurulmasını gerektiren şartlar şu şekilde sıralandı: “İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulur.”

İş durdurma işleminin yürütülmesi çalışmaları için de şöyle denildi: “Müfettişçe, işyerinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen durumlardan biriyle karşılaşıldığında, durumu belirtir bir rapor düzenlenir ve en geç tespitin yapıldığı tarihin ertesi günü ilgili heyete verilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir. Raporda, durdurmayı gerektiren hususlara, alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilir. Heyetin işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar, ilgili valiliğe ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. Heyetin işin durdurulmaması yönünde karar vermesi halinde rapor işleme konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir.”

Yönetmelik kapsamında yapılacak iş durdurma işlemleri sırasında zor kullanılmasını gerektiren durumların varlığı halinde, ‘genel güvenliğin sağlanması amacıyla mülki idare amirinden kolluk personeli görevlendirilmesi talebi’nde bulunulabilecek.

Durdurma kararının uygulanması, mülki idare amiri tarafından 24 saat içinde yerine getirtilecek. Durdurma kararına göre işyerinin bir bölümü veya tamamında iş durdurulabilecek. Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi mülki idare amirinin emriyle gerçekleştirilecek.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2013/03/31/isin-durdurulmasi-yonetmeligi-tamam-issize-ucret-odenecek-yada-is-bulunacak/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.