“Kaza olmadan önlenebilmeli”

Giriş tarihi : 04.04.2013 19.53 Güncelleme : 19.53
Çalışma hayatını yeniden düzenleyen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun genel çerçevede iş kazalarını önleyici ve koruyucu bir anlayış ile hazırlandığını ifade eden Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, “Elbette ki iş kazaları ve meslek hastalıklarını gerçekleştikten sonra değil; henüz oluşmadan engellemek doğru bir yaklaşım. Ancak, uygulamanın bu kadar hızla hayata geçmesi ve arka arkaya kesilecek para cezaları işverenler için beraberinde bir çok sorunu getirecek” dedi.

Yeni düzenlemeler
Son dönemde çalışma hayatı ile ilgili ardı ardına çıkan kanun ve yönetmeliklerin önemli düzenlemeler getirdiğini, işverenleri birçok sorumluluk ve yaptırım ile karşı karşıya bıraktığını hatırlatan Yorgancılar, bu düzenlemelerin en önemlerinden birinin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olduğunu hatırlattı. Kanuna bağlı olarak çıkarılan 30 yönetmeliğin çalışma hayatı ile ilgili önemli düzenlemeleri ve işveren açısından bir an önce uyulması gereken yükümlülükleri beraberinde getirdiğini vurgulayan Yorgancılar “Para cezalarına maruz kalmamak için işverenlerin konu hakkında detaylı olarak bilgilendirilmeleri gerekir” diye konuştu. Yorgancılar, önerilerini şöyle sıraladı; İşverence iş başlangıcında verilmesi gereken eğitimler Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlarca ve işçinin kolay ulaşabileceği şekilde sunulmalı. İş sağlığı konusunda koruyucu aleti kullanmayan işçi iş kazalarında, sigara içen işçi de meslek hastalıklarında kanun önünde işverenle beraber ortak sorumlu olmalı. İşveren veya vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili zorunlu eğitime tabi olması hususunda gerekli hukuki düzenleme yapılmalı. İşyerin, coğrafi hudutlar dışında meydana gelebilecek kazalarda (görevli olmak dışında) ihmal ve kusuru yoksa sorumlu olmamalı. Ayrıca şantiyelerde oluşan iş kazalarında cezai sorumluluk şirket sahibi, yönetim kurulu başkanı veya şirket müdürü yerine şantiye şefinde olmalı.”

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2013/04/07/kaza-olmadan-onlenebilmeli/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.