Her Gün 176 İş Kazası, 4 Ölü, 5 İşçi Sakat Kalıyor! 23-04-2013

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Baş Müfettişi Haydar Kaçmaz, iş kazaları sonucu oluşan ve geri dönüşü olmayan acıların yanı sıra görünür ve görünmez ekonomik kayıpların da büyük olduğunu söyledi.

İş Baş Müfettişi Haydar Kaçmaz, Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi’nde yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Baş Müfettişi Elektrik Mühendisi ve İşletme Yönetim Uzmanı Haydar Kaçmaz, 2010 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) verilerine göre, 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı meydana geldiğini söyledi. Kaçmaz, her gün meydana gelen 176 iş kazasında 4 işçinin yaşamını kaybettiğini, 5 işçinin de sürekli iş göremez durumda sakatlandığını belirtti. Kaçmaz, “Bu sayılara kayıt dışı iş kazası sonucu ölüm ve sakatlanmalar da eklendiğinde Ülkemiz, ölümlü iş kazaları bazında dünyada 3.üncü sırada, Avrupa’da ise 1. sırada. İş kazaları sonucu oluşan ve geri dönüşü olmayan acıların yanı sıra görünür ve görünmez maliyetler olarak 44 milyon TL parasal kaybımız oluşuyor.” dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği denetim modelleri ile denetim yaklaşımlarına değinen Haydar Kaçmaz, yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun, ülkemizde yeni bir dönemin başlangıç noktasını oluşturduğunu, bazı özel kurumlar ile kendi nam ve hesaplarına çalışanlar hariç, memur veya işçi olsun tüm çalışanların bu kanun kapsamında olduğunu söyledi. Kaçmaz, yeni yasanın sanayiden sayılsın veya sayılmazsın 1 kişinin dahi çalışmakta olduğu kamu ve özel sektörleri kapsamındaki tüm işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için yeni bir dönemi başlattığını ve kanunun bu amaçla çıkarıldığını bildirdi.

İş Baş Müfettişi Haydar Kaçmaz, kanunun, işverenlere işyerlerinde risk analizi ve acil eylem planı yapmaları şartını getirdiğine de dikkat çekerek, “Oluşabilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek adına, olayları olduktan sonra değil, olmadan önce değerlendirme, önlem alma, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını sürekli kılma ve çalışanların sağlık gözetimini sürekli olarak izleme yolunda gerekli olanı yapmakla yükümlendirilmektedir. Ayrıca, işyerinin yasalarca belirlenmiş olan tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma veya dışarıdan hizmet almasını sağlamak için çeşitli yükümlülükler ve kolaylıklar sağlamaktadır. Çalışanlara da iş sağlığı ve güvenliği konularındaki çalışmalara katılma ve söz sahibi olma hakkı vermektedir.” şeklinde konuştu.

İş Baş Müfettişi Haydar Kaçmaz, İş sağlığı ve Güvenliği konusunun ve çıkarılan kanunun çok önemli olduğunu, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ve bilincinin oluşması için, başta Sanayi ve Ticaret Odaları, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile konunun paydaşı olan tüm kamu ve özel kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü ifade etti. Kaçmaz, kanunun, işverenlere önlem almamaları halinde yasal yaptırımı yüksek olan idari para cezası uygulanacağını, her koşul altında önlemenin, ödemekten daha ucuz ve insancıl olduğunu sözlerine ekledi.

EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının her kesimi yakından ilgilendirdiğini ve üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini söyledi.

http://www.haberlink.com/haber.php?query=85280

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2013/04/24/her-gun-176-is-kazasi-4-olu-5-isci-sakat-kaliyor-23-04-2013/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.