İş yerlerinde hekim zorunluluğu erteleniyor 25 Haziran 2013

Hükümet tarafından meclise gönderilen torba kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (İSG) sadece 6. ve 8. maddelerinin yürürlülük tarihlerinde erteleme oldu. Buna göre, iş yerlerinin hekim ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu, iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre, bazıları için 1 Temmuz 2016’a bazı iş yerleri için ise 1 Temmuz 2014 tarihlerine ertelendi. Kanunun risk değerlendirmesi, acil durum planları, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ile bildirimleri gibi maddelerinde bir değişiklik söz konusu değil.

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İSG kanunu, iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli değişiklik öngörürken, iş yerleri de bu yasaya uyum için 1 yıldır gerekli düzenlemeler için çalıştı. Fakat kanunun 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bazı maddelerin uygulanmasındaki sıkıntıları göze alan hükümet, bu maddelerin yürürlülük tarihinde değişikliğe gitti. Meclis’e gönderilen torba yasaya eklenen madde ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yalnız sınıflarına göre ayrılan iş yerlerinde iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurulmasına dair madde erteleme oldu. Buna göre, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 01.07.2016 tarihine, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 01.07.2014 tarihine erteleniyor.

İŞ YERLERİNİN DEVAM EDEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ancak işverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş yerinde uygulamakla yükümlü olduğu aşağıda belirtilen diğer yükümlülüklerin ötelenmesi söz konusu değil. Devam eden yükümlülükler şöyle:

“Kanunun 10’uncu maddesiyle hükme bağlanan, iş yerlerinde risk değerlendirmesi çalışması yapılması,

Kanunun 11’inci maddesiyle hükme bağlanan, acil durum planları, yangınla müdcadele ve ilk yardım çalışmalarının yapılması,

Kanunun 12’nci maddesi ile hükme bağlanan tahliye planının yapılması,

Kanunun 14’üncü maddesi ile hükme bağlanan iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriminin yapılması,

Kanunun 15’inci maddesi ile hükme bağlanan sağlık gözetiminin gerçekleştirilmesi,

Kanunun 16’ıncı maddesi ile hükme bağlanan çalışanların bilgilendirilmesi, kanunun 17’inci maddesi ile hükme bağlanan çalışanların eğitimi,

Kanunun 18’inci maddesi ile hükme bağlanan çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,

Kanunun 20’nci maddesi ile hükme bağlanan çalışan temsilcilerinin belirlenmesi.”

İşveren, iş yerinde yukarıdaki önlemlerin alınmasını, yönetmelikler çerçevesinde bazılarını kendisi sağlayabileceği gibi dışarıdan profesyonel yardım alarak da bu hükümleri gerçekleştirebiliyor.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2013/06/26/is-yerlerinde-hekim-zorunlulugu-erteleniyor-25-haziran-2013/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.