İş Kazasında “Pazartesi Sendromu”

doktorİş Kazasında “Pazartesi Sendromu”

Aktif 12 Eylül 2013.

is-kazasi-pazartesi-sendromuTürkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), üye iş yerlerine yönelik olarak iş kazası ve meslek hastalıkları araştırması yaptı. Bu araştırmaya göre iş kazalarının yüzde 17.3’ü pazartesi günü gerçekleşirken, hafta sonuna doğru azalan bir ivmeyle ilerliyor.

İş kazalarının yüzde 40’ı ilk 3 iş saatinde yaşanırken en fazla kaza ise yüzde 15 ile 3. iş saatinde gerçekleşti. Bunu yüzde 14 ile 2. iş saati, yüzde 11 ile 1. iş saati izledi.

Geçen yıla ilişkin sonuçları içeren araştırmada, 174 iş yerinde istihdam edilen mavi ve beyaz yakalı 135 bin 11 çalışana ilişkin sonuçlara yer verildi. Ölümle, maluliyetle, sürekli ve geçici iş göremezlikle sonuçlanan kazaların yanı sıra “iş günü kaybı yaratmayan” basit iş kazaları da istatistiklere yansıtıldı.

Sonuçlara göre, geçen yıl söz konusu iş yerlerinde 6 bin 215 iş kazası yaşandı, 8 meslek hastalığı tespit edildi. Çalışanların yüzde 4,6’sı iş kazasına maruz kalırken, erkek çalışanlarda bu oran yüzde 5, kadınlarda yüzde 1 oldu.

İş kazalarının olduğu günlere göre dağılımında yüzde 17,3 ile pazartesi günleri ilk sırayı alırken, yaşanan iş kazalarında hafta sonuna kadar azalma olduğu tespit edildi.

Öğrenim durumuna ve yaşa göre iş kazalarının dağılımında ise geçmiş yıllara ilişkin karşılaştırmalarda benzer sonuçlar ortaya çıktı.

Toplam kazaların yaşa göre dağılımında 26-35 yaş aralığı yüzde 49 oran ile ilk sırayı alırken, öğrenim durumuna göre dağılımda ilk sırayı yüzde 49’la mesleki/teknik lise mezunları arasında yaşandı. Kazaların 104’ünde ise 4 yıllık üniversite mezunları mağdur oldu.

İş kazalarının nedenlerine bakıldığında ilk 2 sırayı “iki nesne arasında sıkışma” ve “bir nesnenin kesmesi” nedeniyle yaşandı. Bu iki nedenle yaşanan kazalar, toplam kazaların yüzde 37’sini oluşturdu. Bu kazalar sonucunda oluşan yaralanma türü ise “ezilme” ve “kesik” şeklinde ortaya çıktı.

Sonuçlara göre, en fazla iş kazası yaşanan illerin başında 1337 kaza ile Kocaeli, 1214 kaza ile Bursa, 1059 kaza ile İzmir geldi. Bölgelere göre dağılımda iş kazaları en sık İzmir bölgesinde (Denizli ve Manisa dahil), ölçek dağılımında 250-499 arası işçi çalıştırılan iş yerlerinde, iş dallarına göre ise “diğer ulaşım araçlarının imalatında” yaşandı.

Dönem içinde meydana gelen kazalar, kazanın olduğu yer veya bölüme göre sınıflandırıldığında, en fazla kaza üretim alanlarında (yüzde 83) ve atölyelerde (yüzde 7) meydana geldi.

Burada üretim alanları, üretim süreci içinde doğrudan yer alan montaj ve demontaj bölümleri, üretim hatları, dökümhane, fırınların bulunduğu bölümler, boyahane ve benzeri bölümler olarak tanımlanıyor. Atölye ise üretim süreci içinde doğrudan yer almayan, fakat bakım, onarım, üretim alanlarında kullanılmak üzere parça işlenmesi gibi çalışmaların yapıldığı bölümlerden oluşuyor.

Bilindiği üzere, işverenlerce sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş sırasında yaşanan kazalar da iş kazası olarak tanımlanıyor. Geçen yıl bu kapsamda da 47 iş kazası yaşandı.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2013/09/29/is-kazasinda-pazartesi-sendromu/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.