İş sağlığı ve güvenliği seferberliği: İnşaat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kayıtdışı istihdamın önüne geçmek ve işsizlik oranını tek haneli rakama düşürmek için Ocak ayında başlatılan Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, ilk dört ayda sonuç verdi. Bir milyon üzerinde istihdam sağlandı.
Geçen hafta start verilen ve ikinci periyodu ile devam edecek seferberliğin yeni “tema”sı inşaatta sıfır kaza!
Dünyada her 15 saniyede 160 iş kazası gerçekleşmekte ve bir günde 6 bin işçi bu iş kazaları sonucu hayatını kaybetmektedir.
İş kazalarının maliyeti ise 3 trilyon dolar gibi ciddi bir rakamdır.
Ülkemizde ise ölümlü iş kazalarının en yüksek olduğu sektör inşaat sektörüdür. 2015 yılında 1252 iş kazasının 473’ü inşaat sektöründe, 162’si kara taşımacılığında ve 104’ü metal sektöründe meydana gelmiştir.
Kasım, Ağustos ve Temmuz ayları da iş kazası nedeniyle en çok iş kaybının yaşandığı aylardır. Metal işkolunda ise en çok iş kaybı Haziran ayında gerçekleşmiştir.
İnşaat sektöründe meydana gelen kazaların yarısı yüksekten düşme sonucu meydana gelmektedir.
Bu tablo bize, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi gerektiğini ve kazaların eğitimsizlikten kaynaklandığını açıkça göstermektedir.
İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinde en önemli rolü eğitim taşımaktadır.
Kanunlar, düzenlemeler ve uygulamalar konusunda işverenlerin bilgi sahibi olması ve sorumluluklarını azami düzeyde yerine getirmesi gerekmektedir.
Çalışanların belirli sürelerle riskler konusunda uygulamalı eğitimlerle desteklenmesi oldukça önem taşımaktadır.
Eğitimlerde, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmadan önce önlenmesi merkeze alınmalıdır. Zira, “önlemek ödemekten daha ucuz ve daha insanidir” denilmektedir. Eğitimin yanı sıra, birçok kazanın önlenmesinde can alıcı nokta, çalışan-işveren iletişiminin doğru ve sağlıklı olmasında yatmaktadır.
Çalışanlar, gördükleri riskleri işverene bildirme konusunda her zaman teşvik edilmeli ve olası kazaları önleyen çalışanlar ödüllendirilmelidir.

ÖNCE EĞİTİM SONRA DENETİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu, “İnşaatta Sıfır Kaza” deklarasyonunu Türkiye’nin en büyük inşaatı olan İstanbul Yeni Havalimanında imzalayarak başlatmıştır. Sayın Müezzinoğlu yaptığı açıklamada iş sağlığı ve güvenliği seferberliğinde Bakanlığın sektöre eğitim yönüyle tam destek vereceğini ifade etmiştir.
Ayrıca, sektörde kazaların geri dönüşü olmayan ciddi sonuçlar doğurmasından ötürü, tedbir almayan işyerlerine cezai müeyyide uygulanacağını ve bu cezaların affedilmeyeceğini vurgulamıştır.
İnşaatta sıfır kaza temasıyla yola çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu kampanya ile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının minimum düzeye indirildiği, sosyal barışın sağlandığı bir ülke için kamu, özel sektör, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle buluşmaya devam edecek; sahadaki sorunları yerinde tespit ederek gerekli çözümler ve stratejiler geliştirecektir.
Bakanlık tarafından yürütülen tüm bu çalışmalarla, başta inşaat sektöründe çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması sağlanacaktır.

22.5.2017

http://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/abdurrahim-senocak/2017/05/22/is-sagligi-ve-guvenligi-seferberligi-insaat

 

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2017/06/04/is-sagligi-ve-guvenligi-seferberligi-insaat/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.