Yargıtay Kararı; İş Kazası Manevi Tazminat

“6098 sayılı Türk Borçlar Yasasının 56. maddesinde manevi tazminatın yasal dayanağı düzenlenmiştir. Sigortalı; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremez duruma düşmeyebilir. Ancak kaza sonucu örneğin, ayağı kırılan bir işçinin aylarca raporlu kalması durumunda veya meslek hastalığına yakalandığı tespit edilen sigortalının bu hastalığının henüz sürekli iş göremezlik derecesine ulaşmamış olması durumunda, bu olay nedeniyle üzüntü duymayacağı söylenemez. O halde, iş göremezlik oranının %0 olduğu bu gibi durumlarda da manevi tazminat hakkının doğduğunun kabulü gerekir.”Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/21958 E. , 2016/16232 K. 21.09.2016 Tarihli Yargıtay Kararı

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2018/02/04/yargitay-karari-is-kazasi-manevi-tazminat/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.