Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Farkındalık Toplantısı

Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Farkındalık Toplantısı

Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Farkındalık Toplantısı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı İş Müfettişlerinden Ahmet Aykut Aktaş ve Murat Tanrıverdi’nin katılımlarıyla Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Farkındalık toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, 2018 yılı yapı programlı teftişlerinde dikkat edilecek hususlar, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yapı işleri özelindeki uygulamaları, yapı işyerlerinde işin durdurulması konularında bilgilendirme yapıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren, “Bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliğinin amacı sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır. Bizler de Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak ülkemizde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılacak tüm çalışmalarda yer alacağımızı belirtir toplantının verimli geçmesini dilerim” dedi.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin öneminden bahseden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi adında her ay iş kazalarının raporlamasını tutan bir sivil toplum örgütü var. Bu raporda ne yazık ki 2018 yılınan Ocak ayında 128 can kaybı bulunuyor. Bu can kayıpları önlenebilir.Aslında iş kazalarının yüzde 98’i önlenebilir” ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde olan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı hakkında bilgi veren İstanbul Teftiş Grup Başkanlığı İş Müfettişlerinden Ahmet Aykut Aktaş ise, “Teftiş Kurulu Başkanlığı anayasayla güvence altına alınan çalışma hayatıyla ilgili hakların sağlanması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla başta 4857 sayılı iş kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu olmak üzere, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden oluşacak risklerden korunmasına, çalışma şartlarının iyileştirilmesine kayıt dışı istihdamla mücadele edilmesine ve sosyal barışın sağlanmasına yönelik uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun olarak faaliyet gösteren ve kaynağını uluslararası bir sözleşmeden alan Türkiye’deki ilk ve tek teftiş birimidir” diye konuştu.
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tanıtım filminin izlenmesinin ardından yapı işyerleri ve yapı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konu başlığı altında planlama ve organizasyon, yapı alanının çevrilmesi ve ulaşım yolları, kazı işleri, yüksekte güvenli çalışma, iskeleler, kalıp yapım ve söküm işleri, elektrik, sosyal tesisler dinlenme ve barınma yerleri, kişisel koruyucu donanımlar, kimyasallar ve yangın, iş makineları ve ekipmanları ile ilgili detaylı bilgi aktarımı yapıldı.
Toplantı, soru ve cevap kısmının ardından son buldu.

http://www.milliyet.com.tr/yapi-isyerlerinde-is-sagligi-ve-guvenligi-edirne-yerelhaber-2584537/

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/2018/02/11/yapi-isyerlerinde-is-sagligi-ve-guvenligi-yonunden-farkindalik-toplantisi/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.