SAĞLIK GÜVENLİK PLANI içeriğine geri dön

Sağlık güvenlik planı içeriği nasıl olmalı?

Ana sayfa Forumlar 1-YÖNETİM SİSTEMİ SAĞLIK GÜVENLİK PLANI Sağlık güvenlik planı içeriği nasıl olmalı?

 • Bu konu 1 yanıt içerir, 2 izleyen vardır ve en son 6 yıl 6 ay önce aaaa tarafından güncellenmiştir.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #7107
  AHMET YAZICI
  Anahtar yönetici

  ?

  #7108
  aaaa
  Katılımcı

  0 Bakanlık Başvuru Formu……………………………………………………………………………………….. ……..2
  1 ASIL İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA POLİTİKASI ……………………………3
  2 ALT YÜKLENİCİLERİN SEÇİMİ VE SORUMLULUKLARI………………………………………………………….3
  3 SAĞLIK-EMNİYET-ÇEVRE YÖNETİM ORGANİZASYONU …………………………………………………..3
  4 İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ OLUŞTURULMASI …………………………………………………..3
  5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURULMASI…………………………………………………………3
  6 ŞANTİYEYE GİRİŞ İŞLEMLERİ …………………………………………………………………………………….4
  6.1 İşbaşı İşlemleri ve Eğitimler 4
  6.2 Kimlik Yaka Kartı 4
  6.3 Şantiyeye Gelen Ziyaretçiler 5
  7 YETKİ BELGELERİ ………………………………………………………………………………………………..5
  7.1 Köprü Ayaklı Vinç, Tavan Vinç, Yerden Kumandalı Vinç ve Ceraskal Operatörleri 5
  7.2 İş Makinası Operatörleri 5
  7.3 Elektrikçiler 5
  7.4 Kazan Operatörleri 5
  7.5 Kaynakçılar 5
  8 ALT YÜKLENİCİ İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLULARI ………………………………………………………………5
  9 PERİYODİK KONTROLLER, TESTLER VE UYGUNLUK RAPORLARI ……………………………………….5
  9.1 Kaldırma Makinalarının Periyodik Kontrol Raporları 6
  9.2 Basınçlı Kap , Kazan ve Kompresörlerin Periyodik Kontrolleri ve Uygunluk Raporları 6
  9.3 Metal Gövdeli Elektrikli İş Makinalarının , Metal Ofislerin ve Elektrik Panolarının Topraklama Tesisatlarının Ölçülmesi ve Uygunluk Raporları 6
  10 ELEKTRİKLİ EKİPMANLARIN KONTROLÜ …………………………………………………………………………6
  11 KAZALARIN RAPOR EDİLMESİ …………………………………………………………………………………….6
  12 İŞARETLER, İŞARETLEMELER, SİNYALLER …………………………………………………………………………6
  13 SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKELİ OLAN MADDELERİN KOTROLÜ ……………………………………….7
  14 İNŞAAT ARTIKLARININ VE ÇÖPLERİN ATIMI ………………………………………………………………7
  15 YANGIN ÖNLEMLERİ ………………………………………………………. ………………………………………7
  16 ACİL DURUMLAR VE İLKYARDIM …………………………………… …………………………………..7
  17 KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI …………………………………… ………………………..8
  18 GECE ÇALIŞMALARI …………………………………… …………………………………… ……………………8
  19 TEHLİKELİ İŞLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ …………………………………………………..9
  20 EĞİTİM FAALİYETLERİ …………………………………… …………………………………… ……………………9
  20.1 İşbaşı Eğitimleri 9
  20.2 Yöneticilerin SEÇ Seminerleri 9
  20.3 Ayak Üstü Eğitimler (Toolbox) 9
  21 GÜVENLİ ÇALIŞMA ÖDÜL SİSTEMİ …………………………………… …………………………………10
  22 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU …………………………………… …………………………………10
  23 İŞVEREN ŞANTİYELERİNDE UYGULANACAK İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI ………………………….11
  23.1 Genel Kurallar 11
  23.2 İşe Özgü Önlemler 12
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BAŞVURU FORMU / EK – III

  1. Bildirim tarihi,
  2. İnşaatın tam adresi,
  3. Yüklenicilerin ad ve adresi,
  4. Proje tipi,
  5. Proje sorumlularının adı ve adresi,
  6. Proje hazırlık safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı
  ve adresi,
  7. Proje uygulama safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı
  ve adresi,
  8. İşin planlanan başlama tarihi :
  9. Planlanan çalışma süresi :
  10. İnşaat alanında çalışacak tahmin edilen azami işçi sayısı :
  11. İnşaat alanında çalışacak müteahhitler ve kendi adına çalışan
  kişilerin sayısı,
  12. Seçilmiş müteahhitler hakkında bilgi.

  1- ASIL İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA POLİTİKASI
  Asıl işveren, şantiyede çalışan tüm personele ayırım gözetmeksizin önem vermektedir. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma hususlarına gösterilmesi gereken önem, şantiyeye gelen ziyaretçiler dahil her çalışandan da beklenilmektedir.
  Şantiyede, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için gerekli önlemleri almak, mevcut kurallara uymak, tüm çalışanların görevidir. Alt yüklenicilerin işçileri dahil tüm çalışanlar, kendi görev ve yetkisi sınırları içerisinde, iş güvenliğine ilişkin önlemleri almaktan ve kurallara uymaktan sorumludur.
  2- ALT YÜKLENİCİLERİN SEÇİMİ VE SORUMLULUKLARI
  Her alt yüklenici SEÇ (Sağlık-Emniyet-Çevre) bakımından ön yeterliliğe tabi tutulmuş olacak, varsa taşerondan bu hususlarla ilgili ISO 9001-14001, OHSAS 18001 vb. belgeleri istenecektir. Asıl işveren her bir alt yüklenicinin SEÇ hususunda uygun olduğuna ilişkin karar verdikten sonra taşeron ile asıl sözleşme ve ek olarak SEÇ Sözleşmesi imzalanacak, her hakediş döneminde alt yükleniciler İSG ve Çevre açısından değerlendirmeye tabi tututalcaktır.
  3- SAĞLIK-EMNİYET-ÇEVRE YÖNETİM ORGANİZASYONU
  Şantiyede Yapı İşlerinde Sağlık Güvenlik Yönetmeliği gereği projenin tasarım ve hazırlık aşamasında Sağlık-Güvenlik koordinasyonunu sağlamak üzere merkezde “Hazırlık Koordinatörü” atanmıştır. Ayrıca, Şantiyede Proje Müdürü tarafından “Uygulama Koordinatörü” atanacaktır.
  Şantiyede her 150 çalışan için, görev tanımı şirket prosedürlerinde tanımlanmış Sağlık-Emniyet-Çevre Denetcisi istihdam edilecektir.
  4- İŞYERİ SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ OLUŞTURULMASI
  27 Kasım 2010 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ” gereği İŞVEREN ler 50 den fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için işyeri sağlık güvenlik birimi oluşturmakla yükümlüdürler. İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin çalışma usul ve esasları “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ”de belirtilmiştir.
  50 den fazla işçi çalıştıran YÜKLENİCİ’ler bu yükümlülüklerini yerine getirdiklerini belirtir sözleşmelerini işbaşı yapmadan önce İŞVEREN’e bildirmek zorundadırlar. Aksi durumda İŞVEREN tarafından kurulan İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi bu hizmeti YÜKLENİCİ’ye verir.
  5- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURULMASI
  07 Nisan 2004 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ” gereği 50 den fazla işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı YÜKLENİCİ ler aynı yönetmeliğin Madde-7 sinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurarlar.
  Ayrıca Çalışan sayısı her ne olursa olsun tüm YÜKLENİCİLER, İŞVEREN in oluşturduğu İş Güvenliği Kuruluna üst düzeyde katılmak durumundadırlar.
  Her pozisyondan çalışanın iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine katılımını sağlamak amacıyla yapılacak Kurul toplantılarının amacı; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik tedbirleri almak üzere adı geçen Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek, önlemlerin alınmasından ve kuralların uygulanmasından sorumlu olacak kişilerin yapılacak organizasyonda kişilerin yerlerini belirlemektir. Kurulda alınan kararlar toplantı tutanağı ile imza altına alınır ve bir sonraki toplantıda alınmış kararlar kontrol edilir.
  Proje Müdürü ve şantiye şefi, bu kurulda mevzuata uygun olarak alınan kararları ve İş Güvenliği Uzmanı tarafından tesbit edilen uygunsuzlukları ilgili birim sorumlularına gidertmekle yükümlüdür.
  6- ŞANTİYEYE GİRİŞ İŞLEMLERİ
  YÜKLENİCİ işe başlamasından itibaren şantiyede yapacağı işte ve kendine ayrılan yerde çalıştıracağı işçileri, şantiye ile yapılan sözleşmeyi ibraz ederek Sosyal Güvenlik Kurum ilgili SGK Bölge veya Şube Müdürlüğüne “İşyeri Bildirgesi” ile başvurarak alacağı özel bir numara ile asıl İŞVEREN’in kayıtlı olduğu dosyaya bildirim yapacaktır. İşe aldığı her işçisini, işe başlattığı gün “İşe Giriş Bildirgesi”ni düzenleyip SGK’ na aynı işgünü içinde ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne elden veya taahhütlü posta ile bildirecektir. Sigorta bildirgelerinin birer örneği işçi işe başlamadan önce şantiye yönetimine teslim edilecektir. Takip eden her ayın başında SGK bildirgelerinin taahhuk fişi ve buna bağlı ödeme dekontu aylık olarak şantiye yönetimine teslim edilecektir. Hiçbir şekilde sigortasız işçi çalıştırmayacak, çalıştırdığının İŞVEREN tarafından anlaşılması halinde YÜKLENİCİ’ye sözleşmede belirtilmiş olan para cezaları uygulanacaktır.
  YÜKLENİCİ şantiyede çalıştıracağı tüm işçileri için Personel Özlük Dosyası hazırlayacak ve Ek-1 de belirtilen Yüklenici İşbaşı Akış Şeması titizlikle uygulanacaktır.
  • Şantiyeye giriş işlemleri idari işler bilgisi dışında kesinlikle yapılmayacaktır. Tesbiti halinde ilgili YÜKLENİCİ’ye cezai işlem uygulanacaktır.
  • YÜKLENİCİ on sekiz yaşını doldurmamış işçilerin şantiyeye girişlerini yapmayacak ve çalıştırmayacaktır.
  • Şantiyede çalışacak işçiler, işe girişinde ve işin devamı süresince (en az yılda bir), bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi tarafından verilmiş muayene raporları olmadıkça, bu gibileri işe almayacak veya işte çalıştırmayacaktır.
  • İşe alınacak olan kişilerden, yemekhane personeli, çaycı, çamaşırcı, temizlik elemanı ise bu kişilerden de bulaşıcı hastalığı olup olmadığına ilişkin (portör muayenesi, röntgen) 3 ayda bir sağlık raporu alınacaktır. Alınan bu sağlık raporları 3 ay da bir yenilenecek ve birer fotokopileri İŞVEREN’e teslim edilecektir.
  6 .1 İşbaşı İşlemleri ve Eğitimler
  Tüm yükleniciler çalıştırdığı işçilerine iş güvenliği eğitimlerini vermek, işe özgü talimatlarını tebliğ etmek ve gerekli kişisel koruyucularını temin ederek zimmetlerini yapmak zorundadır.
  Yüklenici Şantiye Giriş Akım Şemasındaki evrakları tamamladıktan sonra Personel Takip Formu ile İşveren Personel Bölümüne evraklarını teslim edecek, kişi işyeri sağlık biriminde sağlık kontrolünden geçtikten sonra isyeri hekimi tarafından Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu verilecek ve daha sonra kişi SEÇ birimine gönderilerek işbaşı eğitimi ve genel bilgilendirme kitapçığını alacaktır.
  6.2 Kimlik Yaka Kartı
  Yukarıdaki tüm işlemler tamamlandıktan sonra personelin kişisel bilgilerine uygun olarak ” Kimlik Yaka Kartı” düzenip verilecektir. Üzerinde bu kimlik kartı bulunmayan işçi, işyerinde çalıştırılmayacaktır.
  6.3 Şantiyeye Gelen Ziyaretçiler
  İşyerine girecek tüm ziyaretçiler giriş kapısındaki güvenlik elemanındaki ziyaretci giriş talimatını imzalayacak, gerekli izin alındıktan ve kimlik karşılığında verilen ziyaretçi kartı takıldıktan sonra giriş izni verilecektir.
  YÜKLENİCİ kendisini görmeye gelen veya yaptığı işlerle ilgili işyerini ziyaret eden tüm kişiler için, bu prosedüre tam olarak uyulmasından sorumludur.
  7- YETKİ BELGELERİ
  İşe alınacak olan kişi, uzmanlık gerektirecek bir işte çalışacak ise (elektrikçi, kaynakçı, iş makinası operatörü, kazancı, vb.) ilgili yasaların ön gördüğü yetki belgesi istenecektir. Yetki belgelerinin nasıl ve nerelerden alınması gerektiği, ne tür yetki belgelerinin geçerli olduğu sınırlı olamamak ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilmiştir.
  7.1 Köprü Ayaklı Vinç, Tavan Vinç, Yerden Kumandalı Vinç ve Ceraskal Operatörleri
  Şantiyede görevli Makine Müh. , Elektrik Müh. ve usta operatörden oluşan kurulca onaylı, operatör belgesi olacaktır.( bu alınan belgenin her yıl bu kurulca onaylanması gerekir )
  7.2 İş Makinası Operatörleri
  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak açılmış olan kurslardan veya Makine Mühendisleri Odasından alınmış, metal tekerli ise operatörlük yetki belgesi, lastik tekerli ise operatörlük yetki belgesi ve Trafik Kanunu’na uygun iş makineleri kullanma yetki belgesi (Operatörlük Belgesi), G sınıfı ehliyeti olacaktır. (mobil/kule vinç, kepçe, silindir, forklift , greyder , beton pompası , mikser, vb. iş makinaları)
  7.3 Elektrikçiler
  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak açılmış olan kurslardan alınmış, onaylı elektrikçi belgesi olacaktır.
  7.4 Kazan Operatörleri
  Belediyelerden veya ilgili Bakanlık ’tan onaylı kazancı belgesi olacaktır.
  7.5 Kaynakçılar
  Kaynakçı belgesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı açılmış olan kurslardan veya Makine Mühendisleri Odasından alınan kaynakçı belgesi olacaktır.
  8- ALT YÜKLENİCİ İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLULARI
  Sözleşmeler ile alt yüklenicilerden çalışan sayısı ve risk grubuna bağlı olarak iş güvenliği mühendisi yada teknikeri istihdam sağlanır.
  İş Güvenliği Mühendisi/Teknikeri bulundurma zorunluluğu olmayan yükleniciler yaptığı işin iş güvenliğinden sorumlu bir teknik personelinin adını ve görevini şantiye SEÇ birimine işe başlamadan önce yazılı olarak bildirir. SEÇ ile ilgili tüm yazışmalar bu personel ile yapılacak, taşeronun SEÇ (Sağlı-Emniyet-Çevere) politikaları bu sorumlu personel ile müzakere edilecektir.
  9- PERİYODİK KONTROLLER, TESTLER VE UYGUNLUK RAPORLARI
  YÜKLENİCİ şantiyede kullanacağı kendine ait olsun veya olmasın iş ekipmanının, yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın işçilerin sağlık ve güvenliğine zarar vermemesi için İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne (RG:11.02.2004/25370) uygun önlemlerini alacaktır. Bu ekipmanların kontrollerini, testleri ve uygunluk raporunu aşağıda belirtilen esaslara göre yerine getirecektir.
  9.1 Kaldırma Makinalarının Periyodik Kontrol Raporları
  Kaldırma makinalarının (mobil vinç, kule vinç, asansörler ,asma iskeleler, gırgır vinç, forklift, ceraskallar vb.) her üç ayda bir genel periyodik kontrol ve testlerinin Makine Mühendisleri Odasına(MMO) yaptırılması ve uygunluk raporlarının düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, yeni kurulan vinçlerin tüm kontrol ve testleri yaptırıldıktan sonra uygunluk raporu alınacak ve vincin çalışmasına izin verilecektir.
  Kaldırma makineleri ve araçları, çelik halatlar, zincirler, sapanlar, kasnaklar, frenler, otomatik durdurucular her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrol edilip kontrol formları düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.
  9.2 Basınçlı Kap , Kazan ve Kompresörlerin Periyodik Kontrolleri ve Uygunluk Raporları
  Basınçlı kap, kazan ve kompresörlerin, yılda bir kez periyodik test ve kontrollerinin Hükümet veya Mahalli İdarelerce kabul edilen yetkili teknik elemanlar tarafından yapılması ve uygunluk raporlarının düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, yeni işletmeye alınan basınçlı kapların tüm kontrol ve testleri yaptırılmadan, uygunluk raporu alınmadan faaliyete başlanmayacaktır.
  9.3 Metal Gövdeli Elektrikli İş Makinalarının , Metal Ofislerin ve Elektrik Panolarının Topraklama Tesisatlarının Ölçülmesi ve Uygunluk Raporları
  Metal gövdeli elektrikli iş makinaları, metal ofisler ve elektrik panolarının topraklama tesisatlarının ölçülmesi, uygunluk raporlarının Hükümet veya Mahalli İdarelerce kabul edilen yetkili teknik elemanlar tarafından yapılması zorunludur. Topraklama uygunluk raporu alınmadan, metal gövdeli elektrikli iş makinalarının, elektrik panolarının ve metal ofislerin kullanımına izin verilmeyecektir. Düzenlenen bu raporlar yılda bir yenilenecektir.
  10- ELEKTRİKLİ EKİPMANLARIN KONTROLÜ
  Çalışma sahasında kullanılacak tüm elektrikli ekipmanlar işe başlamadan önce İşveren elektrik biriminin kontrolünden geçtikten sonra sahaya çıkarılacak, her ayın ilk haftası İşverenin belirlediği saat ve yerde kontroller tekrarlanacak, uygun olan ekipmanlara o ayın renk kodlaması yapılacaktır. Uygunsuz ekipmanlar kırmızı bant ile işaretlenecek, tamiri yada gerekli bakımları yapılmadan sahaya alınmayacaktır. Taşınmaz elektrikli ekipmanların kontrolü İşveren elektrik sorumlusu tarafından yerinde yapılacaktır.
  Elektrik ve SEÇ Birimi tarafından tüm saha panolarının ayda bir kez genel kontrolü yapılacak ve Elektrik Pano Kontrol Formuna kaydedilerek, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır.
  11- KAZALARIN RAPOR EDİLMESİ
  İki günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş kazalarının, 2 gün içinde iş kazası raporu ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne, 3 gün içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Md.’lüğüne bildirilecektir. Ölümle veya ağır yaralanma ile sonuçlanan iş kazaları, olay Belediye sınırlarında ise polise, dışında ise Jandarmaya anında bildirilecektir.
  12- İŞARETLER, İŞARETLEMELER, SİNYALLER
  Bütün Şantiyede “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği”ne uygun işaret sistemi kullanılacaktır. İşaret levhaları veya işaretlemeler, operatör pozisyonlarına, sinyal kontrol noktalarına ve ilgililere bilgi verilmesi gerekli olan noktalara dikilecektir. Bilgiler ve ikazlar operatör kumanda yerinde iken görebileceği yerde olacaktır.
  Elle işaretler verilirken, operatöre işareti vermek için sadece bir kişi tayin edilecektir. Bu işareti verecek kişi yükü görebileceği ve de operatör tarafından kendisinin görülebileceği bir yere yerleştirilecektir. Elle işaretler operatör ile işaret verici arasındaki mesafe 30 m. den az ise kullanılacaktır. Operatör ve işaret verici arasındaki mesafe 30 m. den fazla ise veya birbirlerini göremez durumda iseler telsiz veya telefon gibi duyulur ve/veya elektrikle işletilen görünür bir sistem kullanılacaktır.
  İşaret vericiler, iş makinesi operasyonlarında eğitimli, yetenekli ve güvenli çalışan kişiler olmalıdır. Geri manevralarda operatörler kendiliğinden hareket etmeyecekler, ancak işaret verici tarafından yönetilerek geri manevra yapacaklardır.
  Vinç yük hareketlerinde, hareket alanı içinde çalışan işçiler varsa, operatör vincin sesli ikaz düzenini kullanarak ikaz edecektir.
  Otoban veya trafiğin yoğun olduğu yerlerde çalışma yapılıyorsa veya trafik için tehlike oluşturan araç varsa bir bayrakçı veya başka kontroller bulunacaktır. Araç operatörleri sadece tayin edilmiş kişiden işaretleri alacak ve işaretçi flaşör yelekle diğer çalışanlardan ayrılmış olacaktır.
  İkaz işaretleri tehlikelere karşı işçilerin ve halkın dikkatini çekecek şekilde konulacak, tehlikeli durum ortadan kalkınca işaretler kaldırılacak veya örtülecektir.
  13- SAĞLIK AÇISINDAN TEHLİKELİ OLAN MADDELERİN KONTROLÜ
  Alt yüklenici, sağlık açısından, tehlike oluşturan maddelerin kullanımı halinde, bu maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi, (MSDS- Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) yaptığı eğitim ve kullandıracağı kişisel koruyucu malzemenin cinsini Şantiye SEÇ Sorumlusuna bildirmek zorundadır.
  14- İNŞAAT ARTIKLARININ VE ÇÖPLERİN ATIMI
  YÜKLENİCİ’lere ait tüm inşaat artıkları ve çöpler, oluşmalarından itibaren bir gün içinde işyerinden kaldırılacaktır. Kaldırılmadığı taktirde Şantiye İdari Amiri tarafından yerine getirilecek, bedeli ilgili YÜKLENİCİ’nin hakedişinden kesilecektir.
  Ayrıca katı atık, tehlikeli atık , ambalaj v.b atıklarla ilgili yönetmelik ve ilgili kamu otoriteleri tarafından yapılan her türlü düzenlemelere aynen uyulacaktır.
  İnşaat atıkları katlardan gelişigüzel atılmayacak, çuvallanarak uygun taşıma araçları ile indirilecek yada şantiye yönetiminin belirleyeceği farklı yöntemler uygulanacaktır.(korege borulu çöp atım sistemi, mesai bitiminden sonra vinç ile indirme…vb)
  15- YANGIN ÖNLEMLERİ
  Şantiyede ofis ve koğuşlarda yanıcı, çabuk tutuşan malzemeler bulundurulmayacaktır. Uygun olmayan elektrikli ısıtıcılar, şantiyenin hiçbir yerinde kullanılmayacaktır. Kaynak yapımına başlamadan önce etrafındaki yanıcı veya parlayıcı maddeler temizlenecek, iş yapımı sırasında kullanılan yanıcı ve parlayıcı maddelere karşı, iş bitimine kadar özel önlemler alınacaktır. Olası bir yangın durumunda Acil Durum Eylem Planına uygun hareket edilecektir.
  16- ACİL DURUMLAR VE İLKYARDIM
  Şantiyede İlkyardım Yönetmeliğine uygun olarak, her 10 kişi için 1 sertifikalı ilkyardımcı bulundurulacaktır.
  İşyerinde, herhangi bir kaza, yangın, su baskını, patlama, çökme, istenmeyen ve acil durum oluşturan bir olay meydana geldiğinde; insan, malzeme, araç, gereç ve ekipmanın fazla hasara veya zarara uğramadan kurtarılması için Acil Durum Eylem Planı hazırlanacaktır. Bu gibi acil durumlarda Acil Durum Eylem Planına uyulması zorunludur.
  17- KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI
  Şantiye sınırları içerisinde, tüm çalışanlar, görev ünvanı ve yaptığı iş ne olursa olsun baret, flaşörlü yelek ve çelik burun, çelik tabanlı ayakkabı giymek zorundadır.
  YÜKLENİCİ iki metreden yüksekte yapılan, kayma ve düşme tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlara paraşüt tipi emniyet kemeri verecektir. Tozlu işlerde çalışanlara toz maskesi, boyacılara ve menhollerde çalışanlara gaz maskesi, yağışlı havalarda yağmurluk, çizme ve yaptığı işle ilgili gerekli kişisel koruyucuları verecek ve kullandıracaktır. Gerekli yerlerde, iş güvenliği uyarı levhaları ile, tehlike şeritlerini hazır bulunduracak, bunların kullanımı hakkında işçilerini sürekli eğitecektir.
  Kullanılan kişisel koruyucularda TSE/EN ve CE standartları olacaktır.
  ŞANTİYELERDE KULLANILMASI ZORUNLU ASGARİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR ;
  1 – BARET 2 – YELEK
  – Renk Kodları
  Staf Personel Beyaz
  Düz İşçi Sarı
  SEÇ Personeli Yeşil
  Elektrik Bölümü Kırmızı
  Formen – Kalfa Mavi
  Mekanik Bölümü Turuncu

  3 – EMNİYET BOTU
  Arka yüzünde firma isimlerinin yazılı
  olduğu reflektörlü yeşil yelek

  S1-P yada S3 standardında, çelik burun,
  çelik tabanlı emniyet botu

  18- GECE ÇALIŞMALARI
  Saat 18:00 dan sonra şantiye içerisinde yapılacak çalışmalar için İŞVEREN SEÇ biriminden Gece Çalışma İzin Formu ile izin alınacaktır. Çalışma izni olmayan YÜKLENİCİ’lerin çalışmalarına izin verilmeyecek, aksi tesbit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır.
  Gece çalışmalarında tüm çalışanlar flaşörlü yelek giyecektir.

  19- TEHLİKELİ İŞLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
  Şantiyede zararlı etkenlerin değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi, önleme ve kontrol faaliyetleri için hangi özelliklerin ne kadar gözetilmesi, hangi kaynakların tahsis edilmesinin ortaya çıkartılabilmesi için Taşeron yetkilileri tarafından risk tespiti yapılacaktır. Yapılan risk analizleri işe başlamadan önce şantiye SEÇ sorumlusuna teslim edilecektir.
  Risk tespiti genel olarak dört aşamada yapılacaktır;
  1. Ana faaliyet ve alt faaliyetlerin belirlenmesi,
  2. Faaliyetler içerisindeki tehlikelerin belirlenmesi,
  3. Mevcut riskin zarar derecesinin belirlenmesi
  4. Riskin min. a indirilmesi için önleyici faaliyetlerin belirlenmesi.
  20- EĞİTİM FAALİYETLERİ
  Şantiyede imalatların ilerleyişine göre yıllık eğitim planı hazırlanacak ve genel olarak bu plan doğrultusunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
  20.1 İşbaşı Eğitimleri
  Taşeron, çalıştırdığı işçilerini gerek işe alırken, gerekse işin devamı boyunca genel iş güvenliği kuralları ile koruyucu malzemelerin kullanımı konularında, işyerinin iş kazası ve meslek hastalığı riskleri hakkında, sürekli olarak eğitmekle yükümlüdür.
  Taşeron, şantiyede sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için; her işçisinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Düzenlenen tüm eğitimlerin kayıt altına alınması zorunludur.
  20.2 İşyerinde Fiilen Çalışmakta Olan Yöneticilerin SEÇ Seminerleri
  Taşeronların işyerinde çalıştırdığı yöneticilerine, İşveren tarafından veya üçüncü parti kurumlar tarafından verilecek eğitimlere katılmaları zorunludur.
  20.3 Ayak Üstü Eğitimler (Toolbox)
  “İş Başı Eğitimleri” işe başlamadan önce yapılan, o gün yapılacak işin sağlık-emniyet ve çevre boyutunu hatırlatan, iş dağılımlarının ve organizasyonun yapıldığı kısa konuşmalardır. Bu eğitimlerde önceden planlanan konuların yanı sıra günlük gelişmeler, kazalar, ödül ve cezalarda tartışılabilir.
  İşbaşı eğitimlerini Altişveren Mühendis/Kalfa/Ustabaşı yada İş Güvenliği Sorumlusu her gün düzenli olarak yapacaktır. Eğitimler 10 dakikadan fazla olmayacaktır. İşbaşı konuşmalarının konuları Altişveren tarafından seçilecek, haftanın belirli günlerinde de şantiye SEÇ birimi eğitim konusunu belirleyecek ve eğitim notları dağıtacaktır. Alt yüklenici, yapılan tüm günlük kısa konuşmaların yazılı tutanağını (konuşmaların kimin tarafından yürütüldüğü, katılan işçilerin isim listesi) Şantiye SEÇ Sorumlusuna verecektir.
  YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
  İşyerinin:
  Unvanı:
  SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No:
  Adresi:
  Tel ve Faks No: E-posta:
  İşkolu:
  İşçi sayısı: Erkek: Kadın: Genç: Çocuk: Toplam:

  Sıra No. Yapılan çalışmalar Tarih Yapan Kişi ve Unvanı Tekrar Sayısı Kullanılan Yöntem Sonuç ve Yorum
  1 Risk değerlendirmesi
  2 Ortam ölçümleri
  3 İşe giriş muayeneleri
  4 Periyodik muayeneler
  5 Radyolojik analizler
  6 Biyolojik analizler
  7 Toksikolojik analizler
  8 Fizyolojik testler
  9 Psikolojik testler
  13 Eğitim çalışmaları
  14 Diğer çalışmalar
  İş Güvenliği Uzmanı İşveren İşyeri Hekimi Tarih

  İmza İmza İmza

  21- GÜVENLİ ÇALIŞMA ÖDÜL SİSTEMİ
  İş güvenliği kurallarına uygun çalışan kişiler saha teknik personelleri tafından tespit edilip SEÇ Birimine iletilir. Her ay min. 3 kişiye, işçi yemekhanesinde, üst yönetimin katılımı ile güvenli çalışma ödülü ve teşekkür yazısı verilir. Güvenli çalışma ödülü olarak altın,para,eşya..vb hediyeler belirlenir.

  22- YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

  23- İŞVEREN ŞANTİYELERİNDE UYGULANACAK İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
  Tüm İşveren şantiyelerinde imalatı yapan altyüklenicinin kendi çalıştığı bölgedeki güvenlik önlemlerini alması temel prensiptir. Tüm alt yükleniciler imalatı yaparken gerekli önlemleri almak, imalat tamamlandıktan sonra bölgeyi güvenli bir şekilde bir sonraki alt yükleniciye teslim etmek zorundadır.
  Şantiyedeki tüm faaliyetlerden kaynaklanacak tehlikeler ve alınacak güvenlik önlemleri risk değerlendirme tablosunda tanımlanmıştır.
  23.1 Genel Kurallar
  a. Yetki, bilgi ve görev dışında iş yapılamaz. Verilen emirler yerine getirilip görevin dışında iş yapılmayacaktır.
  b. İşyeri ve çalışma sahası izinsiz olarak terk edilmeyecektir.
  c. İşyerinde her zaman daima baret giyilecek ve kişisel koruyucu malzemeler gerektiğinde kullanılmak üzere her zaman hazır bulundurulacaktır. Düşme tehlikesi olan ve 2 ( iki ) metreden yüksek yerlerde emniyet kemeri kullanılacaktır.
  d. Kaynak, taşlama , kesme, parça ve çapak çıkaran işlerde gözlüksüz çalışılmayacaktır.
  e. Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildirilecektir.
  f. Kazı işlerinde kazı toprağını en az kazı kenarından bir metre uzağa atılacak. Şevsiz yapılan kazıda bir buçuk metreden sonra iksa yapılmadan çalışmayacaktır. Çalışma dışında kazı içi ve mahallinde bulunulmayacaktır. Kazı kısmını belirten özel yer ve merdivenden inip çıkılacaktır.
  g. İskelelerin her kurulup sökülmede ve her fırtınadan sonra ve ayda bir defa kontrol edilip çalışılabileceği yetkililerce bildirilmeden iskelede korkulukları noksan veya arızalı ise çalışmadan durumu yetkilisine bildirilip yaptırılacaktır.
  h. Vinç ve kaldırma araçlarının hareket ve çalışma sahasında bulunulmayacaktır. Kaldırılan yükün altında bulunulmayacaktır.
  i. Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak yetkili elektrikçi yapabilir, bakım ve onarımını lamba, şalter vb. aksamını bu yetkili değiştirebilir. Yetkisiz kimseler asla bu gibi işlemleri yapamazlar. Elektrik cihazları topraklamasız olarak kullanılmayacaktır.
  j. İşyerinde asılmış olan İş Güvenliği Talimat ve İkazlarına tam anlamı ile eksiksiz okunulup, öğrenilip, tatbik edilecektir.
  k. İş güvenliği talimat ve ikaz levhalarının yerleri değiştirilmeyecektir.
  l. İşyerinde azami sürat 20 Km. dir. Bu hususa riayet edilecektir. Manevralarda muhakkak işaretçi kullanarak, bu işaretçinin komutlarına riayet edilecektir.
  m. Zemin ve katlardaki boşluklar ve düşme tehlikesi olabilecek kısımlar kapatılacaktır. Asansör ve aydınlık boşluklarının ve sair boşlukların üzeri ve geçiş alanı olan ön kısmı korkuluklarla kapatılacaktır. Yapılmış olan bu korkulukları yetkililerinden habersiz olarak açılmayacaktır.
  n. Arızalı takım ve malzeme kullanılmayacak. Sahada ahşap merdiven kullanılmayacak. Merdivenlerin uzunluğu yapılacak işe göre ayarlanacak. Merdivenin alt ucu sağlam bir şekilde tespit edilecektir.
  o. Makine çalışırken yağlanılmayacak ve tamirat yapılmayacak. Bakım için yerlerinden çıkarılan koruyucu kısımları yerlerine takılmadan makine çalıştırılmayacak ve makinede çalışılmayacak. Arızalı levhası ve tamirat var levhası asılı kısımlara dokunulmayacak.
  p. Çatılarda ve eşik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskeleleri korkuluklarının uygun, sağlam ve düşmeye mani olacak şekilde olmasına dikkat edilecek.
  q. Kuyu , lağım çukurları gibi derin yerlerde ve kapalı ortamlarda çalışılacağında bu kısımların temiz havalı olduğu ve ya temiz hava sağlandığı bildirilmeden, emniyet kemeri ile sinyal ipleri kullanılmadan ve dışarıda gözcü bulundurulmadan çalışılmayacak.
  r. Kullanılan makine veya alet arızalandığı taktirde öncelikle güvenlik önlemini alıp derhal yetkililere bildirilecek.
  23.2 İşe Özgü Önlemler
  ………………………….

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/forum/topic/saglik-guvenlik-plani-icerigi-nasil-olmali/