RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Elektrik

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike

ÇEVRE AYDINLATMASI Malzeme taşınması 1 Takılıp   düşme
2 Kesik
3 El,ayak sıkışması
4 Malzeme   düşmesi
5 Ağır   kaldırma
Anayolda kazı yapılması (montaj) 6 Trafik   kazası
Anayolda kazı yapılması (montaj) 7 Çalışana   araç çarpması
Anayolda kazı yapılması (montaj) 8 Çalışanın   kazıya düşmesi
Kablo taşıma (montaj) 9 Malzeme   taşıma esnasında düşme
Kablo taşıma (montaj) 10 Ağır   kaldırma ve montaj esnasında el ve ayak sıkışması
Kesici alet kullanılması 11 Kesik
Aydınlatma direği montajı 12 Direğin   devrilmesi, çalışanların üzerine düşmesi
Aydınlatma direği montajında   vinçle çalışılması 13 Halat,sapan   kopması
14 Vinç   devrilmesi
15 Malzeme   düşmesi
16 Bomun   düşmesi,çarpması
17 Vincin   motorunun yanması
Sepetle çalışma 18 Sepetin   devrilmesi,çalışanın düşmesi
Spiral kullanımı 19 Spiral   taşının patlaması
20 Göze   cisim kaçması
21 Elektrik   çarpması
22 Kesik
Matkap kullanımı 23 El   sıkışması
24 Elektrik   çarpması
25 Göze   cisim kaçması
26 Titreşim
27 Toz
28 Gürültü
Elektrik kablolarının kullanımı 29 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
30 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 31 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
32 Yangın
Fiş-priz kullanımı 33 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
34 Yangın
Topraklama 35 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 36 Kablolara   takılıp düşme
İskeleler üzerinde çalışma 37 İskelenin   Yıkılması
38 İşçinin   Dengesi Kaybederek Aşağıya Düşmesi
39 İşçinin   Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi
40 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması 41 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
42 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
43 İskelenin   Yıkılması
44 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
45 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Merdiven kullanımı 46 Düşme
Aydınlatma direklerinin gövde topraklaması 47 Elektrik   çarpması
Aydınlatmanın peryodik kontrolü 48 İşin   ilerlemesine karşın aydınlatmanın yetersizliği
Çalışma esnasında bölgeye girişin   engellenmemesi 49 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Elektrikle çalışmalarda elektrikçi eldiveni   kullanılmaması 50 Elektrik   çarpması
Yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri   kullanılmaması 51 Yüksekten   düşme
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ Montaj 52 El   ve ayak sıkışması
Malzeme taşınması 53 Takılıp   düşme
54 Kesik
55 El,ayak   sıkışması
56 Malzeme   düşmesi
57 Ağır   kaldırma
Matkap kullanımı 58 El   sıkışması
59 Elektrik   çarpması
60 Göze   cisim kaçması
61 Titreşim
62 Toz
63 Gürültü
Elektriksiz el aletleri             (Keski aletinin kullanılması, pense,tornavida vs.) 64 Kesik   oluşması,burkulma
Elektrik, kablo kullanımı,kablo   uçlarının açıkta kalması 65 Elektrik   çarpması
66 Yangın
Zedelenmiş hasarlı kablolar 67 Elektrik   çarpması
Elektrik, pano kullanımı 68 Elektrik   çarpması
69 Yangın
Fiş-priz kullanımı 70 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
Topraklama 71 Elektrik   çarpması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 72 Kablolara   takılıp düşme
Ampülü takarken enerjinin devrede olması 73 Elektrik   çarpması
Genel çalışma 74 Kişisel   koruyucuları kullanmama
Temizlik 75 Malzemelerin   boşluktan atılması
Sehpa kullanımı 76 Çalışanın   düşmesi
Merdiven kullanımı 77 Çalışanın   düşmesi
JENERATÖR Elle malzeme taşınması 78 Takılıp   düşme
79 Kesik
80 El,ayak   sıkışması,ezilme
81 Malzeme   düşmesi
82 Ağır   kaldırma
Araçla malzeme taşınması 83 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
84 Çalışanın   düşmesi
Araçtan malzeme indirilmesi 85 Malzemenin   düşmesi
86 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
87 Çalışanın   düşmesi
88 Kesik,burkulma,ezilme
89 Uzuv   kaybı
Jeneratörün montajı 90 El   ve ayak parmak sıkışmaları
Jeneratörün montajı 91 Kesik
Sistemin çalıştırılması 92 Yangın
Sistemin çalıştırılması 93 Yanık
Çevre düzeni 94 Etrafının   çevrelenmemesi
Çevre düzeni 95 Üstünün   kapatılmaması
PLANŞE DESANT İMALATI Desant çalışması sırasında açık bırakılan şaft   boşluklarının kapatılmaması 96 Çalışanların   düşmesi
97 Malzeme   düşmesi
Genel çalışma 98 Çarpma
Genel çalışma 99 Düşme
Elle malzeme taşınması 100 Takılıp   düşme
101 Kesik
102 El,ayak   sıkışması
103 Malzeme   düşmesi
104 Ağır   kaldırma
Kesici alet kullanımı 105 Kesik
Merdivenle çalışma 106 Çalışanın   düşmesi
Sehpa kullanımı 107 Çalışanın   düşmesi
Çekiçle kırım 108 El   ve ayağa vurma, başka bir çalışana vurma
Korkulukların tahrip edilmesi 109 Yüksekten   düşme
Toz maskesi kullanılmaması 110 Vücudun   tozu soluması
Elektrikçi eldiveninin kulanılmaması 111 Elektrik   çarpması,ele cisim batması
Spiral kullanımı 112 Spiral   taşının patlaması
113 Göze   cisim kaçması
114 Elektrik   çarpması
115 Kesik
Hilti kullanımı                         (Kablo kanalının   açılması vs.) 116 Göze   cisim kaçması
117 Elektrik   çarpması
118 Titreşim
119 Gürültü
120 Toz
Elektrik kablolarının kullanımı 121 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
122 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 123 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
124 Yangın
Fiş-priz kullanımı 125 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
126 Yangın
Topraklama 127 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 128 Kablolara   takılıp düşme
KABLO TAVALARI-KABLO MERDİVENLERİ   VE KABLOLARIN MONTAJI Şaftta   çalışma 129 Çarpma
Şaftta çalışma 130 Yüksekten   Düşme
Şaft boşluklarının açık   bırakılması 131 Malzeme   düşmesi
132 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
133 Çalışanların   düşmesi
Elektriksiz el aletlerinin kullanımı   (tornavida,kesici el aletleri,pense vs.) 134 Kesik,burkulma
Spiral kullanımı 135 Spiral   taşının patlaması
136 Göze   cisim kaçması
137 Elektrik   çarpması
138 Kesik
Matkap kullanımı 139 El   sıkışması
140 Elektrik   çarpması
141 Göze   cisim kaçması
142 Titreşim
143 Toz
144 Gürültü
Fiş-priz kullanımı 145 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
146 Yangın
Elektrik kablo kullanımı 147 Elektrik   çarpması
148 Yangın
Panoların kullanımı 149 Elektrik   çarpması
150 Yangın
Topraklama 151 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 152 Kablolara   takılıp düşme
Merdiven kullanımı 153 Düşme
Sehpa kullanımı 154 Düşme
İskele kullanımı 155 İskelenin   devrilmesi,çalışanların üzerine düşmesi
İskelenin başka yere taşınması 156 İskelenin   devrilmesi,çalışanların üzerine düşmesi,çalışanın düşmesi
Kablo çekimi,taşınması 157 Çarpma,takılma,düşme,             el-ayak burkulması
Kablo uçlarının açıkta olması 158 Elektrik   çarpması
Kullanılan kabloların hasarlı olması 159 Elektrik   çarpması
Yüksekte çalışmalarda Kablo montajı yaparken   emniyet kemeri ve can halatı kullanmamak 160 Yüksekten   düşme
Elektrikçi eldiveninin kulanılmaması 161 Elektrik   çarpması,ele cisim batması,kesik oluşması
Kablo eki montajında gergin kablonun elden kayması sonucu göze   çarpması 162 Gözün   zarar görmesi
Elle malzeme taşınması 163 Takılıp   düşme
164 Kesik
165 El,ayak   sıkışması
166 Malzeme   düşmesi
167 Ağır   kaldırma
Montajı yapılacak olan bölgenin kapatılmaması 168 Tehlikeli   bölgelere girilmesi
Temizlik 169 Kablolara   takılma
Temizlik 170 Düşme
PANO İMALATI/TRAFO MONTAJI Elle malzeme taşınması 171 Takılıp   düşme
172 Kesik
173 El,ayak   sıkışması
174 Malzeme   düşmesi
175 Ağır   kaldırma
Temizlik-düzen 176 Takılma,kayma,düşme
Pano kapaklarının kilitlenmemesi,açık   bırakılması 177 Elektrik   çarpması
Panoların güvenli yere sabitlenmemesi 178 Elektrik   çarpması
Standartlara uygun elektrikçi ayakkabısı   kulanılmaması 179 Elektrik   çarpması,ayağa cisim girmesi
Elektrikçi eldiveninin kulanılmaması 180 Elektrik   çarpması
Genel çalışma 181 El,ayak   burkulması
Topraklamanın yapılmaması 182 Elektrik   çarpması
Hasarlı kablo kullanımı 183 Elektrik   çarpması
Panodaki bağlantı kabloları 184 Elektrik   çarpması
Panolardaki kaçak akım röleleri 185 Elektrik   çarpması
Pano üzerinde uyarıcı levhaların ve yetkili   kişinin isminin olmaması 186 Yetkili   olmayan kişilerin panoya müdahale etmesi
Pano önlerinde yalıtkan malzeme bulunmaması 187 Elektrik   çarpması
Elektriksiz el aletleri   (Keski aletinin kullanılması,   tornavida,pense,çekiç vs.) kullanımı 188 Kesik   oluşması,elde burkulma,başka bir çalışana vurma
Spiral kullanımı 189 Spiral   taşının patlaması
190 Göze   cisim kaçması
191 Elektrik   çarpması
192 Kesik
Matkap kullanımı 193 El   sıkışması
194 Elektrik   çarpması
195 Göze   cisim kaçması
196 Titreşim
197 Toz
198 Gürültü
Sac malzeme kullanımı 199 Kesik
200 Çarpma
Muhafazasız ekipman kullanımı 201 Kesik
202 Göze   cisim kaçması
Fiş-priz kullanımı 203 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
204 Yangın
Elektrik kablo kullanımı 205 Elektrik   çarpması
206 Yangın
Panoların peryodik kontrollerinin   yapılmaması 207 Elektrik   çarpması
208 Yangın
Merdiven kullanımı 209 Düşme
Sehpa kullanımı 210 Düşme
İskele kullanımı 211 İskeleden   düşme
İskele kullanımı 212 Malzemenin   düşmesi
Yangın söndürme sistemlerinin olmaması veya   uzakta olması 213 Yangın   çıkması durumunda yangının durdurulamaması
Panodaki havalandırma sistemi 214 Yangın
Pano odalarının kapılarının açık olması 215 Yetkisi   olmayan kişilerin tehlikeli bölgeye girmesi;elektrik çarpması
Pano kapaklarının açık bırakılması 216 Yetkisi   olayan kişilerin panoya müdahale etmesi;                Elektrik çarpması
Genel çalışma 217 Kişisel   koruyucu donanımların kullanılmaması;iş kazalarının yaşanması
Kaynaklı İmalat 218  Elektrik çarpması
219 Kaynak   Işığı
220 Yangın
221 Yanık
ANAHTAR-PRİZ MONTAJI Anahtar ve prizlerin kırık,çatlak olması 222 Elektrik   çarpması
223 Yangın
Elektriksiz el aletlerinin kullanımı   (tornavida,kesici el aletleri,pense vs.) 224 Kesik,burkulma
Matkap kullanımı 225 El   sıkışması
226 Elektrik   çarpması
227 Göze   cisim kaçması
228 Titreşim
229 Toz
230 Gürültü
Ucu açıkta kalan kablolar 231 Elektrik   çarpması
Sehpa kullanımı 232 Düşme
Merdiven kullanımı 233 Düşme
Priz -fiş kullanımı 234 Elektrik   çarpması
Pano kullanımı 235 Elektrik   çarpması
236 Yangın
Topraklama 237 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 238 Kablolara   takılıp düşme
BESLEME HATTI Şaft   boşluğunda çalışma 239 Çarpma
Şaft boşluğunda çalışma 240 Yüksekten   düşme
Şaft boşluklarının açık   bırakılması 241 Malzeme   düşmesi
242 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
243 Çalışanların   düşmesi
Genel çalışma 244 Kişisel   koruyucuları kullanmama
Kablo çekimi 245 Çarpma,takılma,düşme,             el-ayak burkulması
    Elektrik kontrolü 246 Elektrik   çarpması
Elektrik hattı çalışması 247 Elektrik   çarpması
Kazı alanı 248 Düşme
Matkap kullanımı 249 El   sıkışması
250 Elektrik   çarpması
251 Göze   cisim kaçması
252 Titreşim
253 Toz
254 Gürültü
Elektriksiz el aletleri   (Keski aleti, pense,tornavida vs.) 255 Kesik   oluşması,el burkulması,çarpma
Topraklama çubuğunun açıkta kalması 256     Düşme
Topraklama çubuğunun açıkta kalması 257 Demirin   vucuda batması
Elle malzeme taşınması 258 Takılıp   düşme
259 Kesik
260 El,ayak   sıkışması
261 Malzeme   düşmesi
262 Ağır   kaldırma
Sehpa kullanımı 263 Düşme
TV KABLO TESİSATI Şaftta   çalışma 264 Çarpma
Şaftta çalışma 265 Yüksekten   Düşme
Şaft boşluklarının açık   bırakılması 266 Malzeme   düşmesi
267 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
268 Çalışanların   düşmesi
Genel çalışma 269 Kişisel   koruyucuları kullanmama
Elle malzeme taşınması 270 Takılıp   düşme
271 Kesik
272 El,ayak   sıkışması
273 Malzeme   düşmesi
274 Ağır   kaldırma
Priz -fiş kullanımı 275 Elektrik   çarpması
Pano kullanımı 276 Elektrik   çarpması
277 Yangın
Topraklama 278 Elektrik   çarpması
Kablo çekimi 279 Çarpma,düşme,el-ayak   burkulması
Kablo dağınıklığı 280 Kablolara   takılıp düşme
Matkap kullanımı 281 El   sıkışması
282 Elektrik   çarpması
283 Göze   cisim kaçması
284 Titreşim
285 Toz
286 Gürültü
Elektriksiz el aletleri   (Keski aleti, pense,tornavida vs.) 287 Kesik   oluşması,el burkulması,çarpma
Sehpa kullanımı 288 Düşme
Merdiven kullanımı 289 Düşme
İNTERKOM TESİSATI Şaftta   çalışma 290 Çarpma
Şaftta çalışma 291 Yüksekten   Düşme
Şaft boşluklarının açık   bırakılması 292 Malzeme   düşmesi
293 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
294 Çalışanların   düşmesi
Genel çalışma 295 Kişisel   koruyucuları kullanmama
Elle malzeme taşınması 296 Takılıp   düşme
297 Kesik
298 El,ayak   sıkışması
299 Malzeme   düşmesi
300 Ağır   kaldırma
Priz -fiş kullanımı 301 Elektrik   çarpması
Pano kullanımı 302 Elektrik   çarpması
303 Yangın
Topraklama 304 Elektrik   çarpması
Kablo çekimi 305 Çarpma,takılma,düşme,             el-ayak burkulması
Kablo dağınıklığı 306 Kablolara   takılıp düşme
Matkap kullanımı 307 El   sıkışması
308 Elektrik   çarpması
309 Göze   cisim kaçması
310 Titreşim
311 Toz
312 Gürültü
Elektriksiz el aletleri   (Keski aleti, pense,tornavida vs.) 313 Kesik   oluşması,el burkulması,çarpma
Sehpa kullanımı 314 Düşme
Merdiven kullanımı 315 Düşme
PARATONER ÇALIŞMASI İskeleler    üzerinde çalışma 316 İskelenin   Yıkılması
317 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
318 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
319 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Vinç kullanımı 320 Halat,sapan   kopması
321 Vinç   devrilmesi
322 Malzeme   düşmesi
323 Bomun   düşmesi,çarpması
324 Vincin   motorunun yanması
Topraklama kablolarının binaya montajı için   Kaldırma sepetlerinde işçilerin çalışması 325 Sepet   içerisindeki işçinin düşmesi
Elektriksiz el aletleri   (Çekiç,keski aleti,pense,tornavida vs.) kullanımı 326 El ve ayağa vurma, başka bir çalışana   vurma,kesik,el burkulması
327
Matkap kullanımı                   (dübel vs.işler için) 328 El   sıkışması
329 Elektrik   çarpması
330 Göze   cisim kaçması
331 Titreşim
332 Toz
333 Gürültü
Kablolarla çalışma 334 Elektrik   çarpması
Genel çalışma 335 Kişisel   koruyucuları kullanmama;yüksekten düşme
Genel çalışma 336 El-parmak   sıkışması
Elle malzeme taşınması 337 Takılıp   düşme
338 Kesik
339 El,ayak   sıkışması
340 Malzeme   düşmesi
341 Ağır   kaldırma
Priz -fiş kullanımı 342 Elektrik   çarpması
Pano kullanımı 343 Elektrik   çarpması
344 Yangın
Topraklama 345 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 346 Kablolara   takılıp düşme
YÜK ASANSÖRÜ KULLANIMI Asansör   kullanımında can halatları ve emniyet kemeri kullanılmadan çalışılması 347 Yüksekten düşme
Yük asansörünün korkuluklarının olmadan yada   hasarlı korkuluklarla çalışılması 348 Yüksekten   düşme
Asansöre yüklerin dengesiz ve uzun koyulması 349 Malzemenin   düşmesi
350 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansöre taşıma kapasitesinden fazla olan   yüklerin konulması 351 Asansörün   devrilmesi
352 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansör kabininde zıplama,şakalaşma yapma 353 Yüksekten   düşme
Asansöre durmadan binilmeye çalışılması 354 Sıkışma
Kötü hava koşullarında asansörde   çalışma yapılması 355 Yüksekten   düşme
356 Malzeme   düşmesi
357 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansör gövde topraklamasının olmaması 358 Elektrik   çarpması
Yangın tüpünün olmaması 359 Yangın
Asansörle gece çalışmalarında yeterli   aydınlatmanın olmaması 360 Yüksekten   düşme
Asansöre yetkisi olmayanların kullanması 361 Yüksekten   düşme
362 Asansörün   zarar görmesi
363 Elektrik   çarpması
364 Yangın
Asansöre peryodik kontrolleri yapılmadan kullanılması 365 Yüksekten   düşme
366 Asansörün   zarar görmesi
367 Elektrik   çarpması
368 Yangın
Asansör kabin kapıları kitlenmeden   çalıştırılması 369 Yüksekten   düşme
Asansörün bloğa girş yerlerinde kitlenir   kapıların olmaması 370 Yüksekten   düşme
MOBİL VİNÇ KULLANIMI Şantiye hız limitlerine uyulmaması 371 Kaza   olması
372 İşçilere   çarpması
Peryodik bakımının yapılmamış   olması 373 Vincin   yan yatması
374 Halat,sapan,zincir   kopması
375 Malzeme   düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
376 Bomun   düşmesi,çarpması
377 Hidrolik   hortumunun patlaması
378 Vincin   motorunun yanması
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan   kurulması 379 Vincin   devrilmesi
Sepetlerin kullanımı 380 Malzemenin   düşmesi
381 Sepetin   devrilmesi
382 Çalışanın   düşmesi
383 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin   üzerinde kurulmaması 384 Vincin   yan yatması,devrilmesi
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı   kullanılmaması 385 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz   kullanılmaması 386 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Vinç operatörünün baret kullanmaması 387 Kafaya   darbe alması
Belgesiz operatörün olması 388 Taşıdığı   malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Hasarlı halat,sapan ve zincir   kullanımı 389 Halat,sapan,zincir   kopması
390 Malzemenin   düşmesi
391 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 392 Malzemenin   düşmesi
393 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 394 Vincin   devrilmesi
395 malzemenin   düşmesi.
396 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Geri sinyallerinin çalışmaması 397 Kaza   olması
398 İşçilere   çarpması
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması 399 Kancadan   kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Çalışma sahasında bulunma 400 Üstüne   malzeme düşmesi.
Topraklamasının yapılmamış olması 401 Elektrik   çarpması
Elektrikli çalışma 402 kabloların   uygun olmaması
Elektrikli çalışma 403 panoların   uygun olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 404  takılıp düşme
Genel çalışma 405 Takılma
406 düşme
407  çarpma
408 ezilme
409  burkulma.
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle   çevrilmemiş olması 410 Tehlikeli   alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması
Yangın tüpünün olmaması 411 Yangın   çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 412 Vincin   devrilmesi
413 Malzemelerin   savrulması,devrilmesi
414 Malzemenin   işçilere çarpması
415 Vincin   motorunun yanması

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/elektrik/