RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Fayans / Seramik Uygulamaları

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike 

FAYANS -SERAMİK UYGULAMALARI Elle malzeme taşınması 1 Takılıp düşme
2 Kesik
3 El,ayak sıkışması,ezilme
4 Malzeme düşmesi
5 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 6 Aracın devrilmesi,malzeme düşmesi
7 Çalışanın düşmesi
Araçtan malzeme indirilmesi 8 Malzemenin düşmesi
9 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
10 Çalışanın düşmesi
11 Kesik,burkulma,ezilme
İş makinalarının (bobcad vs.) kullanımı 12 İş makinası üzerine işçilerin çıkması;kesikisıkışma,burkulma,kırık
13 Makina üzerine uygunsuz ve fazla malzeme konulması;  malzemenindevrilmesi,sıkışma, burkulma,kesik
14 Ehli olmayan kişilerin makinayı kullanması:iş kazalarının yaşanması
İş makinalarının peryodik kontrollerinin yapılmaması 15 İş kazalarının yaşanması
Vinçle yük taşıma 16 Vincin devrilmesi
Vinçle yük taşıma 17 Malzemenin düşmesi
Vinçle yük taşımada hasarlı sapan,halat yada zincir kullanımı 18 Halat,sapan,zincir kopması
19 Malzemenin düşmesi.
20 Malzemenin insanların                üzerine düşmesi.
Vincin emniyet mandalının olmaması 21 Kancadan kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Sepetlerin kullanımı 22 Malzemenin düşmesi
23 Çalışanın düşmesi
24 Malzemenin çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Düşme tehlikesi bulunan yerlerde malzemelerin istifli bırakılması 25 Malzemenin çalışanların       üzerine düşmesi
Bloğa seramik malzemelerin taşınması sırasında güvenlik tedbirlerinin alınmaması 26 Malzemenindevrilmesi; çalışanların üzerine düşmesi
Seramik gibi keskin malzemelerin çuvallarla taşınması 27 Çuval yırtılması;malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Kestiği seramik parçasını elle kırılması 28 Elde kesik,burkulma
Seramik imalatı sırasında tahrip edilen korkulukların yapılmaması 29 Yüksekten düşme
Seramik imalatı sonrasında  şaft boşlukları için önlem alınmaması 30 Çalışanların düşmesi
31 Malzemenin çalışanların        üzerine düşmesi
Genel 32 Kişisel koruyucu donanımları kullanmama
Çalışanların güvensiz yerlerden geçiş yapmaları 33 Takılma,düşme
34 Kesik
35 Sıkışma,burkulma
Seramiğin keskin kenarlarından tutma 36 Kesik
Koruma kapaksız makina kullanılması 37 Kesik
Kerpetenle seramik kesilmesi 38 Kesik
Elektriksiz el aletleri (mala,tokmak vs.) kullanımı 39 Kesik,çarpma,ele-kola vurma
Elektrikli kesme aletlerinin kullanımı 40 Elektrik çarpması
41 Göze cisim kaçması
42 Toz
43 Kesik,burkulma,sıkışma,
44 Gürültü
Harç karıştırıcı mikser (elektrikli) 45 Göze cisim kaçması
46 Kesik,burkulma,sıkışma
47 Elektrik çarpması
48 Titreşim
49 Gürültü
50 Toz
Harç karma 51 Harcının deriye teması
Harç karma 52 Vücudun tozu soluması
Harç karma 53 Göze cisim kaçması
Harç karma 54 Çarpma
Elektrik, kablo kullanımı,kablo uçlarının açıkta kalması 55 Elektrik çarpması
56 Yangın
Zedelenmiş hasarlı kablolar 57 Elektrik çarpması
Elektrik, pano kullanımı 58 Elektrik çarpması
59 Yangın
Fiş-priz kullanımı 60 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
Topraklama 61 Elektrik çarpması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 62 Kablolara takılıp düşme
Düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri ve can halatları kullanmamak 63 Yüksekten düşme
Genel 64 Malzeme atılması
65 Islak zemin
MOBİL VİNÇ KULLANIMI Şantiye hız limitlerine uyulmaması 66 Kaza olması
67 İşçilere çarpması
Peryodik bakımının yapılmamış olması 68 Vincin yan yatması
69 Halat,sapan,zincir kopması
70 Malzeme düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
71 Bomun düşmesi,çarpması
72 Hidrolik hortumunun patlaması
73 Vincin motorunun yanması
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan kurulması 74 Vincin devrilmesi
Sepetlerin kullanımı 75 Malzemenin düşmesi
76 Sepetin devrilmesi
77 Çalışanın düşmesi
78 Malzemenin çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin üzerinde kurulmaması 79 Vincin yan yatması,devrilmesi
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı kullanılmaması 80 Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz kullanılmaması 81 Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Vinç operatörünün baret kullanmaması 82 Kafaya darbe alması
Belgesiz operatörün olması 83 Taşıdığı malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Hasarlı halat,sapan ve zincir kullanımı 84 Halat,sapan,zincir kopması
85 Malzemenin düşmesi
86 Malzemenin çalışanların             üzerine düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 87 Malzemenin düşmesi
88 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 89 Vincin devrilmesi
90 malzemenin düşmesi.
91 Malzemenin çalışanların             üzerine düşmesi
Geri sinyallerinin çalışmaması 92 Kaza olması
93 İşçilere çarpması
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması 94 Kancadan kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Çalışma sahasında bulunma 95 Üstüne malzeme düşmesi.
Topraklamasının yapılmamış olması 96 Elektrik çarpması
Elektrikli çalışma 97 kabloların uygun olmaması
Elektrikli çalışma 98 panoların uygun olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 99  takılıp düşme
Genel çalışma 100 Takılma
101 düşme
102  çarpma
103 ezilme
104  burkulma.
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle çevrilmemiş olması 105 Tehlikeli alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması
Yangın tüpünün olmaması 106 Yangın çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 107 Vincin devrilmesi
108 Malzemelerin savrulması,devrilmesi
109 Malzemenin işçilere çarpması
110 Vincin motorunun yanması
GIRGIR VİNÇ ÇALIŞMALARI Gırgır vinçle çalışmalarda baret takılmaması 111 Kafaya darbe alınması
Gırgır vinçle bloğa malzeme alımında emniyet kemeri ve can halatı kullanmamak 112 Yüksekten düşme
Gırgır vinçle çalışmalarda standartlara uygun olmayan kkd’lerle çalışma yapılması 113 KKD’lerin koruyuculuk özelliğinin olmaması
Peryodik kontrollerinin yapılmaması 114 Halat kopması
115 Makinanın devrilmesi
116 Elektrik çarpması
117 Çalışanlara Çarpma
118 Yangın
Yetkisi olmayanların gırgır vinci kullanmaya çalışması 119 Halat kopması
120 Makinanın devrilmesi
121 Elektrik çarpması
122 Çalışanlara Çarpma
123 Yangın
Gırgır vinçle çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz bağlanması 124 Malzemenin düşmesi
125 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde  uygun olmayan Uzun demir,kalas vb.malzemelerin kaldırılması 126 Malzemenin düşmesi
127 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vinçle malzeme taşınırken etrafa savrulup iskeleye çarpması 128 İskelenin zarar görmesi
129 Malzemenin çalışanların    üzerine düşmesi
Gırgır vinçte yüklü malzeme asılı şekilde bırakılarak sahadan ayrılma 130 Malzemenin devrilmesi,çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde vincin taşıma kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması;taşıyıcının zarar görmesi 131 Üç ayağın devrilmesi
132 Malzemenin düşmesi
133 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç bağlantı elemanlarının eksik olması   ya da orjinal pimlerin kullanılmaması 134 Vincin devrilmesi
135 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinç çalışma aksındaki girişlerin kapatılmaması ve çalışma alanının emniyete alınmaması (şeritle  vs.çevrilmemesi) 136 Tehlikeli çalışma sahasına giriş;malzemenin işçinin üzerine düşmesi
Gırgır vinç elemanlarından üç ayağın zemine sağlam monte edilmemesi 137 Üç ayağın devrilmesi;çalışanların üzerine düşmesi
İçine konacak malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşması yada kovaya uygun olmayan malzeme konulması 138 Malzemenin düşmesi
139 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Kancanın kovadan kurtulmaması için uygun emniyet mandalının bulunmaması 140 Malzemenin düşmesi
141 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin uygunsuz olması 142 Malzemenin düşmesi
143 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin bağ teliyle kaldırılmaya çalışılması 144 Sepetin devrilmesi
145 Malzemenin düşmesi
146 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vincin halatlarının yıpranmış olması 147 Halat kopması
148 Malzemenin düşmesi
149 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Topraklamasının yapılmamış olması 150 Elektrik çarpması
Gırgır vincin elektrik kablolarının su içinden geçmesi 151 Elektrik çarpması
Gırgır vincin enerji kablolarının yol üzerinden  geçmesi 152 Elektrik çarpması
Gırgır vinç acil stop düğmelerinin olmaması ya da hasarlı olması 153 Acil durumda makinayı durduramama
Gırgır vincin kayış ve kasnaklarında korumanın olmaması 154 El,parmak sıkışması,                          Uzuv kaybı
Gırgır vinç ağırlıklarının yetersiz olması 155 Vincin devrilmesi
156 Malzemenin çalışanların          üzerine düşmesi
YÜK ASANSÖRÜ KULLANIMI Asansör kullanımında can halatları ve emniyet kemeri kullanılmadan çalışılması 157 Yüksekten düşme
Yük asansörünün korkuluklarının olmadan yada hasarlı korkuluklarla çalışılması 158 Yüksekten düşme
Asansöre yüklerin dengesiz ve uzun koyulması 159 Malzemenin düşmesi
160 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansörden aşağı malzeme atımı 161 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansöre taşıma kapasitesinden fazla olan yüklerin konulması 162 Asansörün devrilmesi
163 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansör kabininde zıplama,şakalaşma yapma 164 Yüksekten düşme
Asansöre durmadan binilmeye çalışılması 165 Sıkışma
Kötü hava koşullarında asansörde çalışma yapılması 166 Yüksekten düşme
167 Malzeme düşmesi
168 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansör gövde topraklamasının olmaması 169 Elektrik çarpması
Yangın tüpünün olmaması 170 Yangın
Asansörle gece çalışmalarında yeterli aydınlatmanın olmaması 171 Yüksekten düşme
Asansöre yetkisi olmayanların kullanması 172 Yüksekten düşme
173 Asansörün zarar görmesi
174 Elektrik çarpması
175 Yangın
Asansöre peryodik kontrolleri yapılmadan kullanılması 176 Yüksekten düşme
177 Asansörün zarar görmesi
178 Elektrik çarpması
179 Yangın
Asansör kabin kapıları kitlenmeden çalıştırılması 180 Yüksekten düşme
Asansörün bloğa girş yerlerinde kitlenir kapıların olmaması 181 Yüksekten düşme

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/fayans-seramik-uygulamalari/