RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Kaba İşler

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike

KALIP İMALATI Keser   kullanımı 1 El   ve ayağa vurma, kesik
Çekiç kullanımı 2 El   ve ayağa vurma, başka bir çalışana vurma
Testere kullanımı 3 Kesik
Manivela kullanımı 4 El   ve ayağa vurma,ezilme
Spiral kullanımı 5 Spiral   taşının patlaması
6 Göze   cisim kaçması
7 Elektrik   çarpması
8 Kesik
Matkap kullanımı 9 El   sıkışması
10 Elektrik   çarpması
11 Göze   cisim kaçması
12 Titreşim
13 Toz
14 Gürültü
Hilti kullanımı 15 Göze   cisim kaçması
16 Elektrik   çarpması
17 Titreşim
18 Gürültü
19 Toz
Testere makinasının yanında biriken talaşların alınmaması 20 Yangın
Kimyasal malzeme kullanılması 21 Patlama
22 Yangın
Kalıp yağı kullanma 23 Kayma,düşme
24 Göze   sıçrama
İskele kurulumu; Elle malzeme   taşınması 25 Takılıp   düşme
26 Kesik,batma
27 El,ayak   sıkışması,ezilme
28 Malzeme   düşmesi
29 Ağır   kaldırma
İskele kurulumu;   Araçla malzeme   taşınması 30 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
31 Çalışanın   düşmesi
İskele kurulumu;  Araçtan malzeme   indirilmesi 32 Malzemenin   düşmesi
33 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
34 Çalışanın   düşmesi
35 Kesik,burkulma,ezilme
İskele kurulumu;  Vinç kullanımı 36 Halat,sapan   kopması
37 Vinç   devrilmesi
38 Malzeme   düşmesi
39 Bomun   düşmesi,çarpması
40 Vincin   motorunun yanması
İskele kurulumu;  Malzemenin halata yanlış   bağlanması 41 Malzemenin   düşmesi
42 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
İskele kurulumu;  Elektriksiz el   aletlerinin (anahtar takımı,çekiç vs.) kullanımı 43 Kesik
44 Sıkışma,burkulma
İskelenin kurulacak olduğu   malzemelerin (platform,korkuluk vs.)  hasarlı olması 45 Çalışanların   düşmesi
46 Malzemenin   düşmesi
47 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesidüşmesi
İskele kurulumu;  İskele ayaklarının yere   tam oturmaması 48 İskelenin   Yıkılması
49 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
50 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
51 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskele kurulumu;   İskele çaprazlarının   tam olarak monte edilmemesi 52 İskelenin   Yıkılması
53 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
54 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
55 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskele kurulumu; İskelenin iniş ve çıkış   merdiveninin olmaması 56 İşçinin   aşağı düşmesi
57 İşçinin   Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi
İskele kurulumu;   İskelenin platform korkuluklarının olmaması 58 İşçinin   aşağı düşmesi
59 İşçinin   Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi
İskele kurulumu;   İskelenin platform   zemininde boşlukların olması 60 İşçinin   aşağı düşmesi
61 İşçinin   Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi
İskele kurulumu; İskelenin orjinal platform   ve korkuluklarının kullanılmaması 62 Çalışanların   düşmesi
63 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
İskele kurulumu;   Emniyet kemeri ve can halatları kullanılmaması 64 Yüksekten   düşme
İskele kurulumu;  İskeleye dışardan   tırmanmak 65 Yüksekten   düşme
İskele kurulumu;   İskelelerin dış cepheye   tijlerle sabitlenmemesi yada eksik atılması 66 İskelenin   devrilmesi
67 İskelenin   çalışanların üzerine devrilmesi
İskele kurulumu;  İskelelerin bağlantı elemanlarının (kelepçe vs.) olmaması yada eksik   olması 68 İskele   elemanlarının (çapraz,yatay borular vs.) düşmesi
İskele kurulumu;  Malzeme atımı 69 Malzemenin   çalışanların üzerine devrilmesi
İskele kurulumu;  Çalışılan bölgenin   güvenlik şeridiyle kapatılmaması 70 Malzemenin   çalışanların üzerine devrilmesi
İskelelerin bağlantı elemanlarının (kelepçe vs.) olmaması yada   eksik olması 71 İskele   elemanlarının çalışanlarının üzerine düşmesi düşmesi
İskele kurulumu;   Kötü hava   koşullarında çalışma yapılması 72 Yüksekten   düşme
İskele kurulumu;  İskele üzerinde   şakalaşmak,işe odaklanmamak 73 İş   kazalarının yaşanması
İskelede çalışacak olan işçilerin sağlık-psikolojik açıdan uygun   olmaması 74 İş   kazalarının yaşanması;yüksekten düşme
İskele kurulumu;Genel 75 Kesik
İskele kurulumu;Genel 76 Sıkışma,burkulma
İskele kurulumu;   İskelelerin topraklama çubuklarının olmaması 77 Elektrik   çarpması
İskelelerin peryodik kontrollerinin yetkili personel tarafından   (SEÇ sorumlusu) kontrollerinin yapılmaması 78 İş   kazalarının yaşanması
Sabit  İskeleler  üzerinde çalışma 79 İskelenin   Yıkılması
80 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
81 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
82 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Hareketli (tekerlekli) iskeleler   üzerinde çalışma 83 İskelenin   Yıkılması
84 İşçinin   Dengesi Kaybederek Aşağıya Düşmesi
85 İşçinin   Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi
86 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması 87 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
88 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
89 İskelenin   Yıkılması
90 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
91 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Malzemelerin uygunsuz   istiflenmesi 92 Malzemenin   devrilmesi çalışanların üzerine düşmesi
93 Takılma,düşme
İş makinasıyla (jcb vs.) amacına   uygun olmayan malzemelerin (pano kalıp vs.) kaldırılması 94 Malzemenin   devrilmesi
95 Çalışanların   devrilen malzeme altında kalması;ezilme,sıkışma,kırık
Kalıp montaj/demontaj 96 El,ayak   sıkışması
97 Çivi   batması
98 Kesik
99 Vücuda   çarpma
100 Kalıp   çökmesi;çalışanların düşmesi
Kalıp montaj işlerinde pimlerin kullanılmaması   yada eksik kullanılması 101 Kalıpların   birbirinden ayrılarak devrilmesi
Kalıp montaj işlerinde pimlerin kullanılmaması   yada eksik kullanılması 102 Kalıpların   işçilerin üzerine devrilmesi
Kalıp montaj işlerinde orjinal pimlerin   kullanılmaması 103 Kalıpların   birbirinden ayrılarak devrilmesi
Kalıp montaj işlerinde orjinal pimlerin   kullanılmaması 104 Kalıpların   işçilerin üzerine devrilmesi
Kaldırma işlemlerinde kalıp malzemesinin   orjinal kaldırma aparatını kullanmamak 105 Malzemenin   devrilmesi
Kaldırma işlemlerinde kalıp malzemesinin   orjinal kaldırma aparatını kullanmamak 106 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Kalıpların kaldırma aparatlarının (kanca)   hasarlı olması 107 Malzemenin   devrilmesi
Pano kalıplar sabitlenmeden dikine bırakılarak istiflenmesi 108 Kalıbın   çalışanların üzerine devrilmesi
Elle malzeme taşınması 109 Takılıp düşme
110
111 Kesik
112 El,ayak   sıkışması
113 Malzeme   düşmesi
114 Ağır   kaldırma
Araçtan malzeme indirilmesi 115 Malzemenin   düşmesi
116 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
117 Çalışanın   düşmesi
118 Kesik,burkulma,ezilme
Vinç kullanımı               (malzeme taşınma) 119 Halat,sapan   kopması
120 Vinç   devrilmesi
121 Malzeme   düşmesi
122 Bomun   düşmesi,çarpması
123 Vincin   motorunun yanması
Malzeme kaldırma sepetlerinin 4   köşesinden halatla bağlanmaması 124 Malzemenin   düşmesi
125 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Kalıp üzerinde malzeme varken kaldırılması 126 Malzeme   düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
Giriş-çıkışlarda sundurmanın olmaması 127 Güvenli   giriş çıkışın sağlanamaması
Giriş-çıkış 128 Takılma,düşme
129 Yetersiz   aydınlatma
Genel çalışma 130 Kişisel   koruyucu donanımları kullanmama
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 131 Takılma,kayma,düşme
Elektrik kablolarının kullanımı 132 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
133 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 134 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
135 Yangın
Fiş-priz kullanımı 136 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
137 Yangın
Topraklama 138 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 139 Kablolara   takılıp düşme
DEMİR İŞLERİ Kerpeten   kullanımı 140 Kesik
Spiral kullanımı 141 Spiral   taşının patlaması
142 Göze   cisim kaçması
143 Elektrik   çarpması
144 Kesik
Malzemenin sahada dağınık halde bırakılması 145 Takılma,düşme
Bağ tellerinin sivri uçları 146 Çizik,batma
Elle malzeme taşınması 147 Takılıp   düşme
148 Kesik
149 El,ayak   sıkışması
150 Malzeme   düşmesi
151 Ağır   kaldırma
Araçtan malzeme indirilmesi 152 Malzemenin   düşmesi
153 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
154 Çalışanın   düşmesi
155 Kesik,burkulma,ezilme
İnşaat demirlerini  kaldırma operasyolarında bağ demirlerinden   tutturarak kaldırma 156 Bağ   demirinin yükü taşıyamaması,kopması ve demirlerin devrilmesi
İnşaat demirlerinin uygunsuz bir   şekilde istiflenmesi 157 Demirlerin   çalışanların üzerine düşmesi
158 Takılma,düşme
Boyu uzun olan kolon-perde demirlerinin destek   verilmeden montajının yapılıp bırakılması 159 Donatı   demirlerinin devrilmesi
Demirlerin fırça ile temizliği 160 Göze   çapak kaçması
Demir filizlerinin elle düzeltilmesi 161 Batma,kesik,burkulma
Demir filizlerinin üzerine basarak çalışma 162 Yüksekten   düşme
Yapıdan çıkan demir filizleri 163 Batma,kesik,takılma,düşme
Vinç kullanımı 164 Halat,kanca,sapan   kopması
165 Vinç   devrilmesi
166 Yerdeğiştirme   esnasında düşme
167 Yerdeğiştirme   esnasında çarpma
168 Bomun   düşmesi,çarpması
169 Takılma,düşme,ezilme,   burkulma
170 Vincin   motorunun yanması
İskele üzerinde çalışma 171 İskelenin   Yıkılması
172 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
173 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
174 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması 175 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
176 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
177 İskelenin   Yıkılması
178 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
179 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Demir montaj 180 El,ayak   sıkışması
181 Kesik
182 Vücuda   çarpma
183 İskele   devrilmesi
İş makinasıyla (jcb vs.) amacına   uygun olmayan malzemelerin (boy demirleri vs.) kaldırılması 184 Malzemenin   devrilmesi
185 Çalışanların   devrilen malzeme altında kalması;ezilme,sıkışma,kırık
Giriş-çıkış 186 Takılma,düşme
187 Yetersiz   aydınlatma
Genel çalışma 188 Kişisel   koruyucu donanımları kullanmama
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 189 Takılma,kayma,düşme
Demir kesme makinası 190 El,parmak   kesiği
191 Demirin   işçiye doğru fırlaması
192 Elektrik   çarpması
Demir bükme makinası 193 El,parmak   sıkışması
194 Demirin   işçiye doğru fırlaması
195 Elektrik   çarpması
El makası 196 Kesik
El makası 197 Demirin   işçiye doğru fırlaması
Demir tezgahlarına çakılan çivi uçlarının   yamultulmaması 198 Çivi   batması,kesik
Elektrik kablolarının kullanımı 199 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
200 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 201 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
202 Yangın
Fiş-priz kullanımı 203 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
204 Yangın
Topraklama 205 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 206 Kablolara   takılıp düşme
KAYNAKLA   ÇALIŞMA Koruyucu   Gözlük Kullanılmaması 207 Gözde   Katarakt Oluşması
Yağlı Elle Kullanılması 208 Oksijen   Tüpünün Patlaması
Belgesiz Kaynakçının Kullanması 209 Oksijen   Tüpünün Patlaması
Koruyucu Elbisenin Bulunmaması 210 Vücutta   Yanıkların Oluşması
Yanıcı Maddeler Yakınında Çalışma 211 Oksijen   Tüpünün Patlaması
212 Yangın
Kaynak Yapılırken Oksijen Tüpünün Dik   Tutulmaması 213 Oksijen   Tüpünün Patlaması
Oksijen Tüpünün Arabasız Taşınması 214 Patlama
215 Yangın
Oksijen Tüplerinde Emniyet Alev   Geri Tepme Ventili bulunmaması 216 Patlama
217 Yangın
Kaynak Yapılırken tüpün Dik Tutulmaması 218 Tüpünün   Patlaması
Koruyucu Eldiven kullanmaması 219 Yangın
Belgesiz   Kaynakçının Kullanması 220 Asetilen   Tüpünün Patlaması
221 Asetilen   Tüpünün Yanması
Kaynak Yapılırken Asetilen Tüpünün Dik   Tutulmaması 222 Asetilen   Tüpünün Patlaması
Asetilen Tüpünün Arabasız Taşınması 223 Patlama
Koruyucu Eldiven kullanmaması 224 Elde   Yanıklar Oluşması
Yanıcı Maddeler Yakınında Çalışma 225 Asetilen   Tüpünün Patlaması
226 Yangın
Topraklamasının Yapılmamış Olması 227 İşçiyi   Elektrik Çarpması
Koruyucu Maske Kullanılmaması 228 Kaynağın   Gözde Şiddetli Ağrı Yapması
229 Gözde   Katarakt Oluşması
230 Göze   Çapak Kaçması
Koruyucu Elbisenin Bulunmaması 231 Vücutta   Yanıkların Oluşması
Koruyucu Elbisenin Bol Olması 232 Koruyucu   Elbisenin Tutuşması
BETON   DÖKÜMÜ Beton   Pompasının eklem yerlerinden patlaması 233 Basılan   Betonun İşçinin Üzerine Gelmesi
Beton Pompa Kazanı 234 İşçinin   Kazana Düşmesi
Beton Pompasını kullanan kişinin   eğitim almamış olması 235 Pompayı kullanan kişinin dengesini Kaybederek   Düşmesi
236
237 Borunun   çalışana çarpması
Beton Pompası 238 Patlayan   pompa Borularından  Çıkan Betondan   İşçilerin yaralanması
Beton pompasının               boru-hortum bağlantı   elemanlarının sağlam monte edilmemiş    olması 239 Bağlantı   elemanlarının ve borunun işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Beton Mikserinin manevracısının   olmaması 240 Kaza   Yapması
241 İşçilere   Çarpması
Beton Mikserini kullanan kişinin   şantiye içi hız limitlerine uymaması 242 Kaza   Yapması
243 İşçilere   Çarpması
Beton Mikserinin geri   sinyallerinin olmaması,çalışmaması 244 Kaza   Yapması
245 İşçilere   Çarpması
Vibratör kullanımı 246 Elektrik   Çarpması
Vibratör kullanımı 247 İşçinin   Dengesini Kaybederek Aşağıya Düşmesi
Vibratör kullanımı 248 Titreşim   sesinin kulağa verdiği zarar
Perdah makinası    kullanımı 249 Çarpma,sıkışma,burkulma
Beton dökümü 250 Betonun   göze kaçması
Beton dökümü 251 Beton   ile temas
Beton dökümü 252 Çimento   solunması
Beton dökümü 253 Beton   ile mikser arasına sıkışma
Beton dökümü 254 Araç   trafiği;toz ve çamur
SÖKÜM İŞLERİ Keser   kullanımı 255 El   ve ayağa vurma, kesik,başka bir çalışana vurma
Çekiç kullanımı 256 El   ve ayağa vurma, kesik,başka bir çalışana vurma
Civatalı anahtarların kullanımı 257 El   sıkışma,kesik,burkulma
Manivela kullanımı 258 El   ve ayağa vurma,ezilme
Aydınlatma Yetersizliği 259 Takılma,   düşme
Aydınlatma Yetersizliği 260 El   ayak sıkışması
Aydınlatma Yetersizliği 261 Kesik
Ahşap malzemelerin çivilerinin sökülmemesi ve   düzensiz bırakılması 262 Çalışanların   uzuvlarına çivi batması
Sökülen malzemelerin düzensiz   istiflenmesi 263 Malzemelerin   düşmesi
264 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
265 Takılma,düşme
Sökülmemiş plywood ve kalas parçaları 266 Çalışanların   üzerine düşmesi
İskelede söküm yapılırken yukardan gerekli can   halatlarının atılmaması,yada kullanılmaması (emniyet kemerine bağlanmaması) 267 Yüksekten   düşme
Sökülen kalıp parçalarını aşağıya atma 268 Parçaların   insanların üzerine düşmesi
Söküm işlemi yapılan alanın geçişlere   kapatılmaması 269 Kalıp   malzemelerinin işçilerin üzerine düşmesi
Söküm işleminde gerekli alet ekipmanın   kullanılması 270 Söküm   yapan işçinin üzerine, sökülen kalıp malzemesinin düşmesi
İskele sökümü 271 Söküm   yapılan yerde alt kısımda çalışanların üzerine malzeme düşmesi
İskele sökümü 272 İskele   Sökme Talimatlarının Olmaması
İskele sökümü 273 İskele  Sökü Talimatlarına Uyulmamasından ötürü   kazaların olması
İskele sökümü 274 Söküye   Üstten başlanmamasından ötürü İskelen Yıkılması
İskele sökümü 275 Tüm   bağlantı elemanlarının emniyet pimlerinin hepsinin sökülmesi;iskelenin   çökmesi
İskele sökümü 276 Tüm   bağlantı elemanlarının emniyet pimlerinin hepsinin sökülmesi;Çalışan   personelin yüksekten düşmesi
İskelede çalışacak olan işçilerin   sağlık-psikolojik açıdan uygun olmaması 277 İş   kazalarının yaşanması;yüksekten düşme
İskele sökümünde platformların bir alt kademeye   indirilmesi 278 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Söküm esasında çalışanların iskele üzerinde   yeterli sayıda kalas kullanılmaması 279 Yüksekten   düşme
İskele söküm; Söküm esnasında platform üzerinde   tek kişi çalışması 280 Yüksekten   düşme
İskele söküm;Söküm esnasında platform üzerinde   malzeme olması 281 Malzeme   düşmesi
Söküm işlerinde koruyucu gözlük kullanılmaması 282 Göze   cisim girmesi
Vinçle çalışmalarda sökülen kalıp   alınırken,  pano kalıpların kaldırma   kancalarından halatı bağlamamak 283 Malzemenin   aşağı düşmesi
Vinçle çalışmalarda sökülen kalıp   alınırken,  pano kalıpların kaldırma   kancalarından halatı bağlamamak 284 Kalıbın   çalışanların üzerine düşmesi
Kalıpları vincin halatıyla çektirerek sökü   yapılması 285 Kalıp   altında kalma
Kalıpları vincin halatıyla çektirerek sökü   yapılması 286 Kalıp   malzemesinin atrafa savrularak zarar görmesi
Bloktan masa kalıp çıkarma 287 Kalıbın   savrulması;çarpması
Masa kalıp çıkarma iskelesi kurulurken dikey   yaşam halatı kullanmama 288 Yüksekten   düşme
Söküm yapılan yerde başka ekip çalışanlarınında   olması 289 Sökülen   malzemelerin çalışanların üzerine düşmesi
PERDE DUVAR KOLON YAPIMI Elle   malzeme taşınması 290 Takılıp   düşme
291 Kesik,batma
292 El,ayak   sıkışması,ezilme
293 Malzeme   düşmesi
294 Ağır   kaldırma
Kazı çalışması 295 Perde   duvar kazı alanına araç düşmesi
296  İnsan düşmesi
297  Malzeme düşmesi
298 Toprak   altında kalma
Kalıp çalışması 299 Çivi   batması
Kalıp çalışması 300 Kesik
Kalıp çalışması 301     El-ayak sıkışması
Kalıp çalışması 302 Kalıp   yağının insana teması
Kalıp çalışması 303     Kalıp demontajında kalıp altında kalma
Kalıp çalışması 304     Malzeme çarpması
Beton Dökümü 305 Pompanın   çalışana çarpması
Beton Dökümü 306 Betona   insanın teması
Beton Dökümü 307     Beton mikserinin devrilmesi
Beton Dökümü 308 Beton   mikserinin insana çarpması
Beton Dökümü 309     Beton mikserinin    malzemeye   çarpması
Beton Dökümü 310     Pompa ile mikser arasına sıkışma
Elektrikli alet kullanımı 311 Elektrik   çarpması
312 Yangın
313 Takılma,düşme
314 vibratör;Titreşim   sesinin kulağa verdiği zarar
Genel çalışma 315 Çivili   malzemelerin etrafa atılması,çivi batması
316     El aletleri ile çalışma-ele ayağa vurma
317 Kesik
Demir İmalatı 318 Kesik
Demir İmalatı 319 Demir   batması,çarpması
Demir İmalatı 320 İskeleden   düşme
Demir İmalatı 321 Malzeme   düşmesi
Demir İmalatı 322 Takılma,düşme
ÖLÇME ÇALIŞMALARI Genel   çalışma 323 Kazı-çukura   düşme
Genel çalışma 324 Malzeme   düşmesi
Genel çalışma 325 Zemine   çakılı sivri demirler
Genel çalışma 326 Araçların   tozuna maruz kalma
Genel çalışma 327 Ağır   kaldırma
Genel çalışma 328 Kişisel   koruyucu donanımları kullanmama
GROBETON İMALATI Pompa kurulması 329 Devrilme
330 Eğimli   arazi
331 Pompa   ayakları açılırken çalışana çarpması.
Beton mikseri 332 Mikserin   devrilmesi;mikser altında kalma
Beton mikserini kullanan soförün   şantiye hız limitlerine uymaması 333 İşçilere   çarpması
334 Kaza   yapması
Mikserin geri manevrası 335 Çalışana   mikser çarpması, mikserle pompa arasına sıkışma
Beton dökümü 336 Bomun   çalışana vurması
337 Bomun   kopması ve düşmesi
338 Göze   cisim kaçması
339 Ayak   ve el sıkışmaları
340 Vibratör   kullanımı,titreşim
Genel çalışma 341 Kişisel   koruyucu donanımları kullanmama
Ölçme demirlerinin çakımı 342 Demir   üzerine düşme
Ölçme demirlerinin çakımı 343 Çekiçle   ele vurulması
MOBİL   VİNÇ KULLANIMI Şantiye hız limitlerine uyulmaması 344 Kaza   olması
345 İşçilere   çarpması
Peryodik bakımının yapılmamış   olması 346 Vincin   yan yatması
347 Halat,sapan,zincir   kopması
348 Malzeme   düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
349 Bomun   düşmesi,çarpması
350 Hidrolik   hortumunun patlaması
351 Vincin   motorunun yanması
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan   kurulması 352 Vincin   devrilmesi
Sepetlerin kullanımı 353 Malzemenin   düşmesi
354 Sepetin   devrilmesi
355 Çalışanın   düşmesi
356 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin   üzerinde kurulmaması 357 Vincin   yan yatması,devrilmesi
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı   kullanılmaması 358 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz   kullanılmaması 359 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Vinç operatörünün baret kullanmaması 360 Kafaya   darbe alması
Belgesiz operatörün olması 361 Taşıdığı   malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Hasarlı halat,sapan ve zincir   kullanımı 362 Halat,sapan,zincir   kopması
363 Malzemenin   düşmesi
364 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 365 Malzemenin   düşmesi
366 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 367 Vincin   devrilmesi
368 malzemenin   düşmesi.
369 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Geri sinyallerinin çalışmaması 370 Kaza   olması
371 İşçilere   çarpması
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması 372 Kancadan   kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Çalışma sahasında bulunma 373 Üstüne   malzeme düşmesi.
Topraklamasının yapılmamış olması 374 Elektrik   çarpması
Elektrikli çalışma 375 kabloların   uygun olmaması
Elektrikli çalışma 376 panoların   uygun olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 377  takılıp düşme
Genel çalışma 378 Takılma
379 düşme
380  çarpma
381 ezilme
382  burkulma.
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle   çevrilmemiş olması 383 Tehlikeli   alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması
Yangın tüpünün olmaması 384 Yangın   çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 385 Vincin   devrilmesi
386 Malzemelerin   savrulması,devrilmesi
387 Malzemenin   işçilere çarpması
388 Vincin   motorunun yanması
KULEVİNÇ ÇALIŞMASI Vinç   operatörünün iniş ve çıkışı 389 İşçinin   aşağı düşmesi
El aletiyle çalışma (çekiç) 390 El   ve ayağa vurma
El aletiyle çalışma (çekiç) 391 başka   bir çalışana vurma.
Kulevincin bağlantı elemanlarındaki pimlerin        eksik olması 392 Kulevinci   oluşturan elemanların birbirinden ayrılarak düşmesi
Kule vincin kurulum; Talimatsız kurulması 393 Kazalar   olması
Kule vincin söküm; Talimatsız sökülmesi 394 Kazalar   olması
Vinç elemanı montajı 395 El   ve ayak sıkışması
Vinç elemanı montajı 396 El   ve ayak  kesilmesi
Vinç elemanı montajı 397 takılıp   düşme
Vinç elemanı montajı 398 kalıpların   yağlı olması
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı   kullanılmaması 399 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz   kullanılmaması 400 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Belgesiz operatörün olması 401 Taşıdığı   malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Kulevincin peryodik bakımının   yapılmamış olması 402 Vinç   devrilmesi
403 Halat,sapan   kopması
404 Malzeme   düşmesi
405 Bomun   düşmesi,çarpması
406 Vincin   motorunun yanması
Elle malzeme taşınması 407 Ağır   kaldırma
408 malzemeyi   düşürme
409 malzemenin   devrilmesi
410  takılıp düşme.
Hasarlı halat,sapan ve zincir   kullanımı 411 Halat,sapan,zincir   kopması
412 Malzemenin   düşmesi
413 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 414 Malzemenin   düşmesi
415 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 416 Vincin   devrilmesi
Vinçle yük taşıma 417 malzemenin   düşmesi.
Vinçle yük taşıma 418 malzemenin   insanların                üzerine   düşmesi.
Vincin emniyet mandalının olmaması 419 Kancadan   kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Vinç elemanların stoklanması 420 Devrilme.
Çalışma sahasında bulunma 421 Üstüne   malzeme düşmesi.
Bomun mobil vince montajı 422 Bomun   düşmesi
Bomun mobil vince demontajı 423 Bomun   binaya çarpması
Bomun mobil vince demontajı 424 makine   devrilmesi.
Genel çalışma 425 Takılma
Genel çalışma 426 düşme
Genel çalışma 427  çarpma
Genel çalışma 428 ezilme
Genel çalışma 429  burkulma.
Genel çalışma 430 Yıldırım   düşmesi.
Çelik halatların montajı 431 Kesik
Çelik halatların montajı 432 parmak   sıkışması
Topraklamasının yapılmamış olması 433 Elektrik   çarpması
Elektrikli çalışma 434 kabloların   uygun olmaması
Elektrikli çalışma 435 panoların   uygun olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 436  takılıp düşme
Teleskopla yükseltme 437 Düşme
Vinç şalterinin otomatik olmaması 438 Taşınan   malzemerin işçilerin üzerine düşmesi
Vinç üzerinde gerekli uyarı levhalarının   olmaması 439 Tehlikeli   alana giriş;vinç altında kalma,malzeme düşmesi
Vinçte (tepe) lambalarının olmaması 440 Kaza   olması
Sireninin olmaması 441 Taşınan   malzemerin işçilere çarpması
Kule vinç kabininde yangın tüpünün olmaması 442 Yangın   çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 443 Vincin   devrilmesi
444 Malzemelerin   savrulması,devrilmesi,işçilere çarpması
445 Vincin   motorunun yanması
Kulevinçlerde rüzgar gülü bulunmaması 446 Vincin   çalışanların üzerine devrilmesi
Kulevinçlerde rüzgar gülü bulunmaması 447  Vincin çalışmaya devam etmesi,Vincin   devrilmesi,vincin motorunun yanması
Kule vinç çalışma bölgesinde mobil vinçlerin   çalışması 448 Vinçlerin   birbirleriyle çarpışması;bom kırılması
Kule vinç çalışma bölgesinde mobil vinçlerin   çalışması 449 Malzemenin   düşmesi
Kule vinç çalışma bölgesinde mobil vinçlerin   çalışması 450 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Kulevinç kontrol formlarının operatörler   tarafından doldurulmaması 451 Vincin   durumunun bilinememesi
Binaya bağlantı yapılması 452 Vincin   devrilmesi,düşme
Kule vinç rayları üzerinde malzeme bırakılması 453 Vincin   raydan çıkması,devrilmesi
Kule vinç rayları üzerinde stop bariyerlerin   olmaması 454 Vincin   raydan çıkması,devrilmesi
KAMYON Geri sinyallerinin çalışmaması 455 Kaza   olması
456 İşçilere   çarpması
Şantiye hız limitlerine uyulmaması 457 Kaza   olması
458 İşçilere   çarpması
Manevracı bulundurulmaması 459 Kaza   olması
460 İşçilere   çarpması
Manevracının araca yakın durması 461 Aracın   işçiye çarpması,ezmesi
Kamyon kasasında işçi taşınması 462 İş   kazalarının yaşanması
Kamyondan malzeme indirilmesi 463 Malzemenin   işçininin üzerine devrilmesi;sıkışma,çarpma
Kötü hava koşullarında çalışılması 464 Kamyonun   kayması ve çalışanları ezmesi
Baret kullanılmaması 465 Kafaya   darbe alması
İş ayakkabısı kullanılmaması 466 Ayağa   çivi batması,ezilme
Yelek kullanılmaması 467 Kişilerde   farkındalığın azalması

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/izolasyon/