RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Kaba / İnce Sıva

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike 

AKRİLİK MASTİK UYGULAMASI Elle malzeme taşınması 1 Takılıp düşme
2 Kesik,batma
3 El,ayak sıkışması,ezilme
4 Malzeme düşmesi
5 Ağır kaldırma
Elektriksiz el aletlerinin (spatul vs.) kullanımı 6 Kesik
Genel 7 Kişisel koruyucu donanımları kullanmama
Genel 8 Malzeme atılması
İskele üzerinde çalışma 9 İskelenin devrilmesi
İskele üzerinde çalışma 10 İnsan düşmesi
İskele üzerinde çalışma 11 Malzemenin düşmesi
İskelenin başka yere taşınması (tekerleksiz sürüklenmesi) 12 İskelenin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
13 İskelenin Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
14 İskelenin Yıkılması
15 İskelenin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
16 İskelenin Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri ve can halatları kullanmamak 17 Yüksekten düşme
Merdiven kullanımı 18 Merdivenin devrilmesi,düşme
Sıpa iskele kullanımı 19 İskelenin devrilmesi,düşme
Mastik kullanımı 20 Deriye temas etmesi;                      Ciltte tahriş
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 21 Takılma,kayma,düşme
ALÇI SIVA YAPIMI Elle malzeme taşınması 22 Takılıp düşme
23 Kesik
24 El,ayak sıkışması,ezilme
25 Malzeme düşmesi
26 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 27 Aracın devrilmesi,malzeme düşmesi
28 Çalışanın düşmesi
Araçtan malzeme indirilmesi 29 Malzemenin düşmesi
30 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
31 Çalışanın düşmesi
32 Kesik,burkulma,ezilme
Sabit  İskeleler                üzerinde çalışma 33 İskelenin Yıkılması
34 İskele Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
35 İskele Üzerindeki İşçinin Düşmesi
36 İskelenin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Hareketli (tekerlekli) iskeleler üzerinde çalışma 37 İskelenin Yıkılması
38 İşçinin Dengesi Kaybederek Aşağıya Düşmesi
39 İşçinin Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi
40 İskelenin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması (tekerleksiz sürüklenmesi) 41 İskelenin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
42 İskelenin Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
43 İskelenin Yıkılması
44 İskelenin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
45 İskelenin Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Uygunsuz platformlar oluşturarak çalışma yapılması (straforlar üzerinde çalışma vs.) 46 Straforların devrilmesi,düşme
Kişisel koruyucu donanımları kullanmama 47 İş kazalarının yaşanması
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 48 Takılma,kayma,düşme
Ahşap iskele kullanımı 49 Uygunsuz iskele, düşme
Merdiven kullanımı 50 Merdiven devrilmesi, düşme
Sehpa,sıpa iskele kullanımı 51 Devrilme,düşme
Düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri ve can halatları kullanmamak 52 Yüksekten düşme
Alçı imalatı sonrası tahrip olan korkulukların yapılmaması 53 Yüksekten düşme
Malzeme atımı 54 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Elektriksiz el aletleri kullanımı (mala vs.) 55 El,parmak kesikleri
Elektrikli el aletlerinin kullanımı (harç karıştırıcı vs.) 56 Göze cisim kaçması
57 Burkulma,kesik,sıkışma
58 Elektrik çarpması
59 Titreşim
60 Gürültü
61 Toz
Elektrik kablolarının kullanımı 62 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
63 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 64 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
65 Yangın
Fiş-priz kullanımı 66 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
67 Yangın
Topraklama 68 Elektrik çarpması
Kablo dağınıklığı 69 Kablolara takılıp düşme
Kabloların su içinden geçmesi 70 Elektrik çarpması
Elektrik malzemelerinin (fiş-priz vs.) alçılı elle tutularak fiş-priz vs.malzemelerin alçıya bulanması 71 Elektrik çarpması
Harç karma 72 Vücudun tozu soluması
Harç karma 73 Göze cisim kaçması
Harç karma 74 Çarpma
Tavan sıvası 75 Düşme
Tavan sıvası 76 Göze malzeme kaçması
KABA VE İNCE SIVA Elle malzeme taşınması 77 Takılıp düşme
78 Kesik
79 El,ayak sıkışması,ezilme
80 Malzeme düşmesi
81 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 82 Aracın devrilmesi,malzeme düşmesi
83 Çalışanın düşmesi
Araçtan malzeme indirilmesi 84 Malzemenin düşmesi
85 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
86 Çalışanın düşmesi
87 Kesik,burkulma,ezilme
İskele üzerinde çalışma       (iskele ayaklarının yere tam oturmaması) 88 İskelenin Yıkılması
89 İskele Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
90 İskele Üzerindeki İşçinin Düşmesi
91 İskelenin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskele üzerinde çalışma       (iskele çaprazlarının tam olarak monte edilmemesi) 92 İskelenin Yıkılması
93 İskele Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
94 İskele Üzerindeki İşçinin Düşmesi
95 İskelenin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskele üzerinde çalışma       (iskelenin iniş ve çıkış merdiveninin olmaması) 96 İşçinin aşağı düşmesi
97 İşçinin Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi
İskele üzerinde çalışma       (iskelenin platform korkuluklarının olmaması) 98 İşçinin aşağı düşmesi
99 İşçinin Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi
İskele üzerinde çalışma       (iskelenin platform zemininde boşlukların olması) 100 İşçinin aşağı düşmesi
101 İşçinin Diğer İşçilerin Üzerine Düşmesi
Hareketli iskeleler üzerinde çalışma 102 İskelenin Yıkılması
Hareketli iskeleler üzerinde çalışma 103 İskele Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
Hareketli iskeleler üzerinde çalışma 104 İskele Üzerindeki İşçinin Düşmesi
Hareketli iskeleler üzerinde çalışma 105 İskelenin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskele üzerinde çalışılması (emniyet kemeri ve can halatları kullanılmaması) 106 Yüksekten düşme
İskelenin başka yere taşınması (tekerleksiz sürüklenmesi) 107 İskelenin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
108 İskelenin Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
109 İskelenin Yıkılması
110 İskelenin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
111 İskelenin Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Harçlı imalat 112 Harcın deriye teması
Harçlı imalat 113 Vücudun tozu soluması
Harçlı imalat 114 Göze cisim (çimento) kaçması
Harçlı imalat 115 Çarpma
Kişisel koruyucu donanımları kullanmama 116 İş kazalarının yaşanması
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 117 Takılma,kayma,düşme
Ahşap iskele kullanımı 118 Uygunsuz iskele, düşme
Merdiven kullanımı 119 Merdiven devrilmesi, düşme
Sehpa,sıpa iskele kullanımı 120 Devrilme,düşme
Strafor vb.uygunsuz malzemeler üzerinde çalışma yapılması 121 Straforun kayması,düşme
Düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri ve can halatları kullanmamak 122 Yüksekten düşme
Sıva esnasında tahrip edilen korkulukların yapılmaması 123 Yüksekten düşme
Malzeme atımı 124 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Mala,tirfil veya tahta ile perdahlama işleri 125 El,parmak kesikleri,çarpma
Sıva öncesi basınçlı kumlama makinasıyla duvarın çeltiklenmesi 126 Patlama,yangın
127 Gürültü
128 Basınçlı havanın solunması
129 Göze cisim kaçması
130 Toz
Elektrikli el aletlerinin kullanımı (harç karıştırıcı vs.) 131 Göze cisim kaçması
132 Burkulma,kesik,sıkışma
133 Elektrik çarpması
134 Titreşim
135 Gürültü
136 Toz
Elektrik kablolarının kullanımı 137 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
138 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 139 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
140 Yangın
Fiş-priz kullanımı 141 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
142 Yangın
Topraklama 143 Elektrik çarpması
Kablo dağınıklığı 144 Kablolara takılıp düşme
Kabloların su içinden geçmesi 145 Elektrik çarpması
MOBİL VİNÇ KULLANIMI Şantiye hız limitlerine uyulmaması 146 Kaza olması
147 İşçilere çarpması
Peryodik bakımının yapılmamış olması 148 Vincin yan yatması
149 Halat,sapan,zincir kopması
150 Malzeme düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
151 Bomun düşmesi,çarpması
152 Hidrolik hortumunun patlaması
153 Vincin motorunun yanması
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan kurulması 154 Vincin devrilmesi
Sepetlerin kullanımı 155 Malzemenin düşmesi
156 Sepetin devrilmesi
157 Çalışanın düşmesi
158 Malzemenin çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin üzerinde kurulmaması 159 Vincin yan yatması,devrilmesi
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı kullanılmaması 160 Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz kullanılmaması 161 Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Vinç operatörünün baret kullanmaması 162 Kafaya darbe alması
Belgesiz operatörün olması 163 Taşıdığı malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Hasarlı halat,sapan ve zincir kullanımı 164 Halat,sapan,zincir kopması
165 Malzemenin düşmesi
166 Malzemenin çalışanların             üzerine düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 167 Malzemenin düşmesi
168 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 169 Vincin devrilmesi
170 malzemenin düşmesi.
171 Malzemenin çalışanların             üzerine düşmesi
Geri sinyallerinin çalışmaması 172 Kaza olması
173 İşçilere çarpması
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması 174 Kancadan kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Çalışma sahasında bulunma 175 Üstüne malzeme düşmesi.
Topraklamasının yapılmamış olması 176 Elektrik çarpması
Elektrikli çalışma 177 kabloların uygun olmaması
Elektrikli çalışma 178 panoların uygun olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 179  takılıp düşme
Genel çalışma 180 Takılma
181 düşme
182  çarpma
183 ezilme
184  burkulma.
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle çevrilmemiş olması 185 Tehlikeli alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması
Yangın tüpünün olmaması 186 Yangın çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 187 Vincin devrilmesi
188 Malzemelerin savrulması,devrilmesi
189 Malzemenin işçilere çarpması
190 Vincin motorunun yanması
GIRGIR VİNÇ ÇALIŞMALARI Gırgır vinçle çalışmalarda baret takılmaması 191 Kafaya darbe alınması
Gırgır vinçle bloğa malzeme alımında emniyet kemeri ve can halatı kullanmamak 192 Yüksekten düşme
Gırgır vinçle çalışmalarda standartlara uygun olmayan kkd’lerle çalışma yapılması 193 KKD’lerin koruyuculuk özelliğinin olmaması
Peryodik kontrollerinin yapılmaması 194 Halat kopması
195 Makinanın devrilmesi
196 Elektrik çarpması
197 Çalışanlara Çarpma
198 Yangın
Yetkisi olmayanların gırgır vinci kullanmaya çalışması 199 Halat kopması
200 Makinanın devrilmesi
201 Elektrik çarpması
202 Çalışanlara Çarpma
203 Yangın
Gırgır vinçle çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz bağlanması 204 Malzemenin düşmesi
205 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde  uygun olmayan Uzun demir,kalas vb.malzemelerin kaldırılması 206 Malzemenin düşmesi
207 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vinçle malzeme taşınırken etrafa savrulup iskeleye çarpması 208 İskelenin zarar görmesi
209 Malzemenin çalışanların    üzerine düşmesi
Gırgır vinçte yüklü malzeme asılı şekilde bırakılarak sahadan ayrılma 210 Malzemenin devrilmesi,çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde vincin taşıma kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması;taşıyıcının zarar görmesi 211 Üç ayağın devrilmesi
212 Malzemenin düşmesi
213 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç bağlantı elemanlarının eksik olması   ya da orjinal pimlerin kullanılmaması 214 Vincin devrilmesi
215 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinç çalışma aksındaki girişlerin kapatılmaması ve çalışma alanının emniyete alınmaması (şeritle  vs.çevrilmemesi) 216 Tehlikeli çalışma sahasına giriş;malzemenin işçinin üzerine düşmesi
Gırgır vinç elemanlarından üç ayağın zemine sağlam monte edilmemesi 217 Üç ayağın devrilmesi;çalışanların üzerine düşmesi
İçine konacak malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşması yada kovaya uygun olmayan malzeme konulması 218 Malzemenin düşmesi
219 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Kancanın kovadan kurtulmaması için uygun emniyet mandalının bulunmaması 220 Malzemenin düşmesi
221 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin uygunsuz olması 222 Malzemenin düşmesi
223 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin bağ teliyle kaldırılmaya çalışılması 224 Sepetin devrilmesi
225 Malzemenin düşmesi
226 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vincin halatlarının yıpranmış olması 227 Halat kopması
228 Malzemenin düşmesi
229 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Topraklamasının yapılmamış olması 230 Elektrik çarpması
Gırgır vincin elektrik kablolarının su içinden geçmesi 231 Elektrik çarpması
Gırgır vincin enerji kablolarının yol üzerinden  geçmesi 232 Elektrik çarpması
Gırgır vinç acil stop düğmelerinin olmaması ya da hasarlı olması 233 Acil durumda makinayı durduramama
Gırgır vincin kayış ve kasnaklarında korumanın olmaması 234 El,parmak sıkışması,                          Uzuv kaybı
Gırgır vinç ağırlıklarının yetersiz olması 235 Vincin devrilmesi
236 Malzemenin çalışanların          üzerine düşmesi
CARASKAL KULLANIMI Peryodik kontrollerinin yapılmaması 237 Zincir kopması
238 Ekipmanın devrilmesi
239 Elektrik çarpması
240 Çalışanlara Çarpma
241 Yangın
Hasarlı zincirlerin kullanımı 242 Zincir kopması,malzeme düşmesi
243 Malzemenin çalışanların üzerine düşme
Döner kısımlarında korumaların olmaması 244 El,parmak sıkışması
Elektrikli olanları 245 Elektrik çarpması
Yük kaldırma işlemlerinde taşıma kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması 246 Ekipmanların devrilmesi
247 Malzemenin düşmesi
248 Malzemenin çalışanların       üzerine düşmesi,çarpması
Bağlantı elemanlarının eksik olması   ya da orjinal pimlerin kullanılmaması 249 Ekipmanın devrilmesi
250 Malzemenin düşmesi
251 Malzemenin çalışanların    üzerine düşmesi
Caraskalla çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz bağlanması 252 Malzemenin düşmesi
253 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Yetkisi olmayanların caraskalı kullanması 254 Halat kopması
255 Caraskalın yerinden kopması
256 Elektrik çarpması
257 Çalışanlara Çarpma
258 Yangın
Kancanın emniyet mandalının olmaması 259 Malzemenin düşmesi
260 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/kaba-ince-siva/