RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Kapı Montajı

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike 

KAPI MONTAJI Elle malzeme taşınması 1 Takılıp düşme
2 Kesik,batma
3 El,ayak sıkışması,ezilme
4 Malzeme düşmesi
5 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 6 Aracın devrilmesi,malzeme düşmesi
7 Çalışanın düşmesi
Araçtan malzeme indirilmesi 8 Malzemenin düşmesi
9 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
10 Çalışanın düşmesi
11 Kesik,burkulma,ezilme
Demir kapı montajı 12 Montaj esnasında el ve ayak sıkışması,kesik,burkulma
13 Antipas kullanımı
Çelik kapı montajı 14 Montaj esnasında el ve ayak sıkışması,kesik,burkulma
Ahşap kapı montajı 15 Sıkışma,kesik,burkulma
Pervaz taşınması esnasında malzemenin sağa-sola çarpması 16 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi;kesik,ezilme
Pervaz montaj 17 Kesik
Pervaz montaj 18 Sıkışma,burkulma
Uzmanı olunmayan makinayla izinsiz çalışma 19 İş kazalarının yaşanması
Elektrikli el aletlerinin        (Spiral) kullanımı 20 Spiral taşının patlaması
21 Göze cisim kaçması
22 Toz
23 Elektrik çarpması
24 Kesik,uzuv kaybı
Elektrikli el aletlerinin (Matkap) kullanımı 25 El sıkışması
26 Elektrik çarpması
27 Göze cisim kaçması
28 Toz
29 Titreşim
30 Gürültü
Elektrikli el aletlerinin         (Hilti) kullanımı 31 Göze cisim kaçması
32 Elektrik çarpması
33 Titreşim
34 Gürültü
35 Toz
Elektriksiz el aletlerinin kullanımı (çekiç vs.) 36 Çarpma,burkulma,kesik
Elektrik, kablo kullanımı,kablo uçlarının açıkta kalması 37 Elektrik çarpması
38 Yangın
Zedelenmiş hasarlı kablolar 39 Elektrik çarpması
Pano kullanımı 40 Elektrik çarpması
41 Yangın
Fiş-priz kullanımı 42 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
Topraklama 43 Elektrik çarpması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 44 Kablolara takılıp düşme
Düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri ve can halatları kullanmamak 45 Yüksekten düşme
Genel 46 Kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması
Muhafazasız makina kullanımı 47 Kesik,uzuv kaybı
Genel 48 Malzeme atılması
Çalışma alanının                    temizlik ve düzeni 49 Kayma,takılma,düşme
Kaynaklı çalışma 50 Topraklama olmaması;              Elektrik çarpması
51 Kaynak Işığı
52 Yangın
53 Yanık
CAM MONTAJI Elle malzeme taşınması              (cam vs.) 54 Takılıp düşme
55 Kesik,batma
56 El,ayak sıkışması,ezilme
57 Malzeme düşmesi
58 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 59 Aracın devrilmesi,malzeme düşmesi
60 Çalışanın düşmesi
Araçtan malzeme indirilmesi (cam vs.) 61 Malzemenin düşmesi
62 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
63 Çalışanın düşmesi
64 Kesik,burkulma,ezilme
Vinçle yük taşıma 65 Vincin devrilmesi
Vinçle yük taşıma 66 Malzemenin düşmesi
Vinçle yük taşımada hasarlı sapan,halat yada zincir kullanımı 67 Halat,sapan,zincir kopması
68 Malzemenin düşmesi.
69 Malzemenin insanların                üzerine düşmesi.
Vincin emniyet mandalının olmaması 70 Kancadan kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Elektriksiz el aletlerinin (tokmak,silikon tabancası vs.) kullanımı 71 Kesik,sıkışma,burkulma,ele vurma
Elektrikli el aletlerinin (Matkap) kullanımı 72 El sıkışması
73 Elektrik çarpması
74 Göze cisim kaçması
75 Titreşim
76 Toz
77 Gürültü
Elektrik, kablo kullanımı,kablo uçlarının açıkta kalması 78 Elektrik çarpması
79 Yangın
Zedelenmiş hasarlı kablolar 80 Elektrik çarpması
Pano kullanımı 81 Elektrik çarpması
82 Yangın
Fiş-priz kullanımı 83 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
Topraklama 84 Elektrik çarpması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 85 Kablolara takılıp düşme
Silikon (kimyasal malzeme) kullanımı 86 Deriye temas etmesi
87 Göze girmesi
Camın kenarlarındaki veya köşelerindeki silikonun sıyrılması ve bu halde taşınması 88 Kesik
Vantuz kullanımı 89 Kesik,sıkışma,burkulma
Vantuz kullanımı 90 Cam malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Genel 91 Kişisel koruyucu donanımları kullanmama
Montaj 92 El ayak sıkışması,
Çarpma, Kesik
93 İnsan düşmesi
94 Malzeme düşmesi
Cam montajı yapılan bölgeye girişlerin engellenmemesi 95 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
96 Kesik
Malzeme atımı 97 Malzemenin çalışanların        üzerine düşmesi
Camın taşıyan kişilerin malzemeyi yanlış tutarak indirmesi 98 Kesik
99 Burkulma,sıkışma,çatlak
Düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri ve can halatları kullanmamak 100 Yüksekten düşme
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 101 Takılma,kayma,düşme
Poşet içerisinde görünmeyen kırım camlar 102 Kesik
Kırılan camların uygunsuz yerde isifli bırakılması 103 Malzemenin çalışanların         üzerine düşmesi
KÖR KASA MONTAJI Elle malzeme taşınması 104 Takılıp düşme
105 Kesik,batma
106 El,ayak sıkışması,ezilme
107 Malzeme düşmesi
108 Ağır kaldırma
Araçtan malzeme indirilmesi 109 Malzemenin düşmesi
110 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
111 Çalışanın düşmesi
112 Kesik,burkulma,ezilme
Elektrikli el aletlerinin        (Spiral) kullanımı 113 Spiral taşının patlaması
114 Göze cisim kaçması
115 Toz
116 Elektrik çarpması
117 Kesik,ezilme,uzuv kaybı
Elektrikli el aletlerinin (Matkap) kullanımı 118 El sıkışması
119 Elektrik çarpması
120 Göze cisim kaçması
121 Toz
122 Titreşim
123 Gürültü
Duvarla arasındaki boşluk yerlere silikon köpük vb.kimyasal kullanımı 124 Deriye temas etmesi;ciltte tahriş
Duvarla arasında boşluk kalan yerlerde harç kullanımı;           harç karma 125 Harcın deriye teması
126 Vücudun tozu soluması
127 Göze cisim kaçması
128 Çarpma
Elektriksiz el aletlerinin kullanımı (çekiç vs.) 129 Çarpma,burkulma,kesik
Elektrik, kablo kullanımı,kablo uçlarının açıkta kalması 130 Elektrik çarpması
131 Yangın
Zedelenmiş hasarlı kablolar 132 Elektrik çarpması
Pano kullanımı 133 Elektrik çarpması
134 Yangın
Fiş-priz kullanımı 135 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
Topraklama 136 Elektrik çarpması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 137 Kablolara takılıp düşme
Düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri ve can halatları kullanmamak 138 Yüksekten düşme
Genel 139 Kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması
Koruma kapaksız makina kullanımı 140 Kesik
Malzeme atılması 141 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Çalışma alanının                    temizlik ve düzeni 142 Kayma,takılma,düşme
Montaj işleri 143 El ayak sıkışması,
Çarpma, Kesik
144 Elektrik çarpması
145 İnsan düşmesi
146 Malzeme düşmesi
Demir işleri 147 Çarpma
148 Düşme
149 Kesik
Tahrip edilen korkulukların yapılmaması 150 Yüksekten düşme
Kaynaklı çalışma 151 Topraklama olmaması;              Elektrik çarpması
152 Kaynak Işığı
153 Yangın
154 Yanık
MOBİL VİNÇ KULLANIMI Şantiye hız limitlerine uyulmaması 155 Kaza olması
156 İşçilere çarpması
Peryodik bakımının yapılmamış olması 157 Vincin yan yatması
158 Halat,sapan,zincir kopması
159 Malzeme düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
160 Bomun düşmesi,çarpması
161 Hidrolik hortumunun patlaması
162 Vincin motorunun yanması
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan kurulması 163 Vincin devrilmesi
Sepetlerin kullanımı 164 Malzemenin düşmesi
165 Sepetin devrilmesi
166 Çalışanın düşmesi
167 Malzemenin çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin üzerinde kurulmaması 168 Vincin yan yatması,devrilmesi
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı kullanılmaması 169 Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz kullanılmaması 170 Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Vinç operatörünün baret kullanmaması 171 Kafaya darbe alması
Belgesiz operatörün olması 172 Taşıdığı malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Hasarlı halat,sapan ve zincir kullanımı 173 Halat,sapan,zincir kopması
174 Malzemenin düşmesi
175 Malzemenin çalışanların             üzerine düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 176 Malzemenin düşmesi
177 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 178 Vincin devrilmesi
179 malzemenin düşmesi.
180 Malzemenin çalışanların             üzerine düşmesi
Geri sinyallerinin çalışmaması 181 Kaza olması
182 İşçilere çarpması
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması 183 Kancadan kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Çalışma sahasında bulunma 184 Üstüne malzeme düşmesi.
Topraklamasının yapılmamış olması 185 Elektrik çarpması
Elektrikli çalışma 186 kabloların uygun olmaması
Elektrikli çalışma 187 panoların uygun olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 188  takılıp düşme
Genel çalışma 189 Takılma
190 düşme
191  çarpma
192 ezilme
193  burkulma.
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle çevrilmemiş olması 194 Tehlikeli alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması
Yangın tüpünün olmaması 195 Yangın çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 196 Vincin devrilmesi
197 Malzemelerin savrulması,devrilmesi
198 Malzemenin işçilere çarpması
199 Vincin motorunun yanması
GIRGIR VİNÇ ÇALIŞMALARI Gırgır vinçle çalışmalarda baret takılmaması 200 Kafaya darbe alınması
Gırgır vinçle bloğa malzeme alımında emniyet kemeri ve can halatı kullanmamak 201 Yüksekten düşme
Gırgır vinçle çalışmalarda standartlara uygun olmayan kkd’lerle çalışma yapılması 202 KKD’lerin koruyuculuk özelliğinin olmaması
Peryodik kontrollerinin yapılmaması 203 Halat kopması
204 Makinanın devrilmesi
205 Elektrik çarpması
206 Çalışanlara Çarpma
207 Yangın
Yetkisi olmayanların gırgır vinci kullanmaya çalışması 208 Halat kopması
209 Makinanın devrilmesi
210 Elektrik çarpması
211 Çalışanlara Çarpma
212 Yangın
Gırgır vinçle çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz bağlanması 213 Malzemenin düşmesi
214 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde  uygun olmayan Uzun demir,kalas vb.malzemelerin kaldırılması 215 Malzemenin düşmesi
216 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vinçle malzeme taşınırken etrafa savrulup iskeleye çarpması 217 İskelenin zarar görmesi
218 Malzemenin çalışanların    üzerine düşmesi
Gırgır vinçte yüklü malzeme asılı şekilde bırakılarak sahadan ayrılma 219 Malzemenin devrilmesi,çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde vincin taşıma kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması;taşıyıcının zarar görmesi 220 Üç ayağın devrilmesi
221 Malzemenin düşmesi
222 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç bağlantı elemanlarının eksik olması   ya da orjinal pimlerin kullanılmaması 223 Vincin devrilmesi
224 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinç çalışma aksındaki girişlerin kapatılmaması ve çalışma alanının emniyete alınmaması (şeritle  vs.çevrilmemesi) 225 Tehlikeli çalışma sahasına giriş;malzemenin işçinin üzerine düşmesi
Gırgır vinç elemanlarından üç ayağın zemine sağlam monte edilmemesi 226 Üç ayağın devrilmesi;çalışanların üzerine düşmesi
İçine konacak malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşması yada kovaya uygun olmayan malzeme konulması 227 Malzemenin düşmesi
228 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Kancanın kovadan kurtulmaması için uygun emniyet mandalının bulunmaması 229 Malzemenin düşmesi
230 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin uygunsuz olması 231 Malzemenin düşmesi
232 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin bağ teliyle kaldırılmaya çalışılması 233 Sepetin devrilmesi
234 Malzemenin düşmesi
235 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vincin halatlarının yıpranmış olması 236 Halat kopması
237 Malzemenin düşmesi
238 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Topraklamasının yapılmamış olması 239 Elektrik çarpması
Gırgır vincin elektrik kablolarının su içinden geçmesi 240 Elektrik çarpması
Gırgır vincin enerji kablolarının yol üzerinden  geçmesi 241 Elektrik çarpması
Gırgır vinç acil stop düğmelerinin olmaması ya da hasarlı olması 242 Acil durumda makinayı durduramama
Gırgır vincin kayış ve kasnaklarında korumanın olmaması 243 El,parmak sıkışması,                          Uzuv kaybı
Gırgır vinç ağırlıklarının yetersiz olması 244 Vincin devrilmesi
245 Malzemenin çalışanların          üzerine düşmesi
CARASKAL KULLANIMI Peryodik kontrollerinin yapılmaması 246 Zincir kopması
247 Ekipmanın devrilmesi
248 Elektrik çarpması
249 Çalışanlara Çarpma
250 Yangın
Hasarlı zincirlerin kullanımı 251 Zincir kopması,malzeme düşmesi
252 Malzemenin çalışanların üzerine düşme
Döner kısımlarında korumaların olmaması 253 El,parmak sıkışması
Elektrikli olanları 254 Elektrik çarpması
Yük kaldırma işlemlerinde taşıma kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması 255 Ekipmanların devrilmesi
256 Malzemenin düşmesi
257 Malzemenin çalışanların       üzerine düşmesi,çarpması
Bağlantı elemanlarının eksik olması   ya da orjinal pimlerin kullanılmaması 258 Ekipmanın devrilmesi
259 Malzemenin düşmesi
260 Malzemenin çalışanların    üzerine düşmesi
Caraskalla çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz bağlanması 261 Malzemenin düşmesi
262 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Yetkisi olmayanların caraskalı kullanması 263 Halat kopması
264 Caraskalın yerinden kopması
265 Elektrik çarpması
266 Çalışanlara Çarpma
267 Yangın
Kancanın emniyet mandalının olmaması 268 Malzemenin düşmesi
269 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
YÜK ASANSÖRÜ KULLANIMI Asansör kullanımında can halatları ve emniyet kemeri kullanılmadan çalışılması 270 Yüksekten düşme
Yük asansörünün korkuluklarının olmadan yada hasarlı korkuluklarla çalışılması 271 Yüksekten düşme
Asansöre yüklerin dengesiz ve uzun koyulması 272 Malzemenin düşmesi
273 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansörden aşağı malzeme atımı 274 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansöre taşıma kapasitesinden fazla olan yüklerin konulması 275 Asansörün devrilmesi
276 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansör kabininde zıplama,şakalaşma yapma 277 Yüksekten düşme
Asansöre durmadan binilmeye çalışılması 278 Sıkışma
Kötü hava koşullarında asansörde çalışma yapılması 279 Yüksekten düşme
280 Malzeme düşmesi
281 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansör gövde topraklamasının olmaması 282 Elektrik çarpması
Yangın tüpünün olmaması 283 Yangın
Asansörle gece çalışmalarında yeterli aydınlatmanın olmaması 284 Yüksekten düşme
Asansöre yetkisi olmayanların kullanması 285 Yüksekten düşme
286 Asansörün zarar görmesi
287 Elektrik çarpması
288 Yangın
Asansöre peryodik kontrolleri yapılmadan kullanılması 289 Yüksekten düşme
290 Asansörün zarar görmesi
291 Elektrik çarpması
292 Yangın
Asansör kabin kapıları kitlenmeden çalıştırılması 293 Yüksekten düşme
Asansörün bloğa girş yerlerinde kitlenir kapıların olmaması 294 Yüksekten düşme

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/kapi-montaji/