RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Mekanik

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike

HAVALANDIRMA TESİSAT VE EKİPMANLARIN MONTAJI Elle malzeme taşınması 1 Takılıp   düşme
2 Kesik
3 El,ayak   sıkışması
4 Malzeme   düşmesi
5 Ağır   kaldırma
Araçla malzeme taşınması 6 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
7 Çalışanın   düşmesi
Koruyucu eldiven kullanılmaması 8 Elde   kesik oluşması
Baret kullanılmaması 9 Kafanın   darbe alması
İş gözlüğü kullanmamak 10 Göze   cisim girmesi
Elektriksiz el aletlerinin   kullanımı(Çekiç,tokmak, pense,tornavida,anahtar, testere,makas  vs.) 11 Kesik,burkulma,ezilme,                     ele ayağa vurma
Matkap kullanımı 12 El   sıkışması
13 Elektrik   çarpması
14 Göze   cisim kaçması
15 Titreşim
16 Toz
17 Gürültü
Kesme-bükme makinası 18 Kesik,burkulma,sıkışma
19 Göze   cisim kaçması
20 Gürültü
21 Elektrik   çarpması
Spiral kullanımı 22 Spiral   taşının patlaması
23 Göze   cisim kaçması
24 Elektrik   çarpması
25 Kesik
Hilti kullanımı 26 Göze   cisim kaçması
27 Elektrik   çarpması
28 Titreşim
29 Gürültü
30 Toz
Şaft çalışmaları 31 Yüksekten   düşme
Şaft çalışmaları 32 Malzeme   düşmesi
Havalandırma tesisatındaki   ekipmanların (kanal,boru vs.) imalat ve montajı 33 Kesik,burkulma,ezilme
34 Düşme,çarpma
Havalandırma kanalların yalıtımında kesici   aletlerin kullanımı 35 Kesik   oluşması
Yalıtımda kullanılan yapıştırıcı malzeme 36 Ele,göze   bulaşması
Bağlantı elemanlarının montajı (kelepçeli,flanşlı vs.   Bağlantılar) 37 Sıkışma,burkulma,kesik
İskeleler üzerinde çalışma 38 İskelenin   Yıkılması
39 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
40 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
41 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması 42 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
43 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
44 İskelenin   Yıkılması
45 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
46 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Vinç kullanımı 47 Halat,sapan   kopması
48 Vinç   devrilmesi
49 Malzeme   düşmesi
50 Bomun   düşmesi,çarpması
51 Vincin   motorunun yanması
Sepetlerin kullanımı 52 Malzemenin   düşmesi
53 Çalışanın   düşmesi
54 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Korkuluğu olmayan yerlerde emniyet kemeri ve can halatı   kullanmamak 55 Yüksekten   düşme
Merdiven kullanımı 56 Merdiven   devrilmesi;düşme
Sehpa kullanımı 57 Sehpadan   düşme
Genel 58 Atıkların   boşluklardan atılması
Giriş-çıkış 59 Takılma,düşme
60 Yetersiz   aydınlatma
Elektrik kablolarının kullanımı 61 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
62 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 63 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
64 Yangın
Fiş-priz kullanımı 65 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
66 Yangın
Topraklama 67 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 68 Kablolara   takılıp düşme
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 69 Takılma,düşme,kayma,çarpma
ISITMA – SOĞUTMA TESİSATI VE EKİPMANLARIN   MONTAJI Elle malzeme taşınması 70 Takılıp   düşme
71 Kesik
72 El,ayak   sıkışması
73 Malzeme   düşmesi
74 Ağır   kaldırma
Araçla malzeme taşınması 75 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
76 Çalışanın   düşmesi
Vinç kullanımı 77 Halat,sapan   kopması
78 Vinç   devrilmesi
79 Malzeme   düşmesi
80 Bomun   düşmesi,çarpması
81 Vincin   motorunun yanması
Sepetlerin kullanımı 82 Malzemenin   düşmesi
83 Çalışanın   düşmesi
84 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Yük asansörü kullanımı 85 Çalışanların   düşmesi
86 Malzeme düşmesi
İskeleler üzerinde çalışma 87 İskelenin   Yıkılması
88 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
89 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
90 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması 91 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
92 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
93 İskelenin   Yıkılması
94 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
95 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Korkuluğu olmayan yerlerde emniyet kemeri ve can halatı   kullanmamak 96 Yüksekten   düşme
Matkap kullanımı 97 El   sıkışması
98 Elektrik   çarpması
99 Göze   cisim kaçması
100 Titreşim
101 Toz
102 Gürültü
Spiral kullanımı 103 Spiral   taşının patlaması
104 Göze   cisim kaçması
105 Elektrik   çarpması
106 Kesik
Hilti kullanımı 107 Göze   cisim kaçması
108 Elektrik   çarpması
109 Titreşim
110 Gürültü
111 Toz
Şaft çalışmaları 112 Yüksekten   düşme
Şaft çalışmaları 113 Malzeme   düşmesi
Merdiven kullanımı 114 Merdiven   devrilmesi;düşme
Sehpa kullanımı 115 Sehpadan   düşme
Radyatör ve branşman montajı 116 Kesik
Radyatör ve branşman montajı 117 Sıkışma
Radyatör ve branşman montajı 118 Burkulma.
Boruların döşenmesi,montajı 119 Malzemenin   devrilmesi
Boruların döşenmesi,montajı 120 Kesik
Boruların döşenmesi,montajı 121 Sıkışma
Boruların döşenmesi,montajı 122 Burkulma.
Boruların döşenmesi,montajı 123 Ağır   kaldırma
Boruların döşenmesi,montajı 124 Düşme,çarpma,batma
Genel 125 Atıkların   boşluklardan atılması
Genel 126 Kişisel   koruyucuları kullanmamak
Elektrik kablolarının kullanımı   (uzatmalı,ek,hasarlı kablo) 127 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
128 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 129 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
130 Yangın
Fiş-priz kullanımı 131 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
132 Yangın
Topraklama 133 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 134 Kablolara   takılıp düşme
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 135 Takılma,düşme,kayma,çarpma
Kaynaklı çalışmalarda Koruyucu Gözlük   Kullanılmaması 136 Göze   zarar vermesi
Oksijen Tüpünün Yağlı Elle Kullanılması 137 Tüpün   Patlaması
Belgesiz Kaynakçının Kullanması 138 Tüpün   Patlaması
Kaynak işlerinde Koruyucu Elbisenin Bulunmaması 139 Vücutta   Yanıkların Oluşması
Kaynak yaparken Yanıcı Maddeler   Yakınında Çalışma 140 Tüpün   Patlaması
141 Yangın
Oksijen Tüpün Dik Tutulmaması 142 Tüpün   Patlaması
Tüpün Arabasız Taşınması 143 Patlama
144 Yangın
Tüplerde Emniyet Alev Geri Tepme   Ventili bulunmaması 145 Patlama
146 Yangın
Kaynakla çalışmalarda Koruyucu Eldiven   kullanmaması 147 Yangın
Kaynak makinasının Topraklamasının Yapılmamış   Olması 148 İşçiyi   Elektrik Çarpması
Kaynak yapılan bölgede yeterli havalandırmanın   olmaması 149 Zehirlenme
Kaynak işlerinde Koruyucu Maske Kullanılmaması 150 Kaynağın   Gözde Şiddetli Ağrı Yapması
151 Gözde   Katarakt Oluşması
152 Göze   Çapak Kaçması
Kaynak yaparken Koruyucu Elbisenin Bol Olması 153 Koruyucu   Elbisenin Tutuşması
KAZAN DAİRESİ Doğalgaz   kullanımı 154 Yangın
Doğalgaz kullanımı 155 Patlama
Doğalgaz kullanımı 156 Doğalgaz   sızıntısı
Boiler ve su tesisatı 157 Sıcak   su kaçağı
Mazot kullanımı 158 Yangın
Mazot kullanımı 159 Patlama
Mazot kullanımı 160 Doğalgaz   sızıntısı
Mekanik çalışma 161 Takılma
Mekanik çalışma 162 Düşme
Mekanik çalışma 163 Çarpma
Mekanik çalışma 164 Kesme,   taşlama gözlüğü kullanılmaması
Mekanik çalışma 165 Kişisel   koruyucuları kullanmama
Elektriksiz el aletlerinin   kullanımı(Çekiç,tokmak, pense,tornavida,anahtar  vs.) 166 Ele-ayağa   vurma,kesik,burkulma
Spiral kullanımı 167 Spiral   taşının patlaması
168 Göze   cisim kaçması
169 Elektrik   çarpması
170 Kesik
Kazan dairesinde yangın tüpünün olmaması 171 Yangın
Elektrik kablolarının kullanımı 172 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
173 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 174 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
175 Yangın
Fiş-priz kullanımı 176 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
177 Yangın
Topraklama 178 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 179 Kablolara   takılıp düşme
Mekanik çalışma 180 Uzmanı   olunmayan bir makine yada aksamın izinsiz kullanılması.
İmalat Oksijen-Propan kesme 181 Yangın
İmalat Oksijen-Propan kesme 182 Alevin   vucudun çeşitli yerlerine zarar vermesi.
İmalat Oksijen-Propan kesme 183 Patlama
Kaynaklı imalat 184 Yangın
Kaynaklı imalat 185 Alevin,   kaynak ışığının vucudun çeşitli yerlerine zarar vermesi.
Kaynaklı imalat 186 Elektrik   çarpması.
DOĞALGAZ İÇ TESİSATI Elle malzeme taşınması 187 Takılıp   düşme
188 Kesik
189 El,ayak   sıkışması
190 Malzeme   düşmesi
191 Ağır   kaldırma
Araçla malzeme taşınması 192 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
193 Çalışanın   düşmesi
Vinç kullanımı 194 Halat,sapan   kopması
195 Vinç   devrilmesi
196 Malzeme   düşmesi
197 Bomun   düşmesi,çarpması
198 Vincin   motorunun yanması
Sepetlerin kullanımı 199 Malzemenin   düşmesi
200 Çalışanın   düşmesi
201 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
İskeleler üzerinde çalışma 202 İskelenin   Yıkılması
203 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
204 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
205 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması 206 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
207 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
208 İskelenin   Yıkılması
209 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
210 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Korkuluğu olmayan yerlerde emniyet kemeri ve can halatı   kullanmamak 211 Yüksekten   düşme
Matkap kullanımı 212 El   sıkışması
213 Elektrik   çarpması
214 Göze   cisim kaçması
215 Titreşim
216 Toz
217 Gürültü
Spiral kullanımı 218 Spiral   taşının patlaması
219 Göze   cisim kaçması
220 Elektrik   çarpması
221 Kesik
Hilti kullanımı 222 Göze cisim kaçması
223 Elektrik çarpması
224 Titreşim
225 Gürültü
226 Toz
Elektriksiz el aletlerinin   kullanımı(Çekiç,tokmak, pense,tornavida,anahtar  vs.) 227 Ele-ayağa   vurma,kesik,burkulma
Şaft çalışmaları 228 Yüksekten   düşme
Şaft çalışmaları 229 Malzeme   düşmesi
Merdiven kullanımı 230 Merdiven   devrilmesi;düşme
Sehpa kullanımı 231 Sehpadan   düşme
Genel 232 Atıkların   boşluklardan atılması
Genel 233 Kişisel   koruyucuları kullanmamak
Elektrik kablolarının kullanımı 234 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
235 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 236 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
237 Yangın
Fiş-priz kullanımı 238 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
239 Yangın
Topraklama 240 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 241 Kablolara   takılıp düşme
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 242 Takılma,düşme,kayma,çarpma
Kaynak yapılan bölgede yeterli havalandırmanın   olmaması 243 Zehirlenme
Kaynaklı imalat 244 Yangın
Kaynaklı imalat 245 Alevin,   kaynak ışığının vucudun çeşitli yerlerine zarar vermesi.
Kaynaklı imalat 246 Elektrik   çarpması.
Argon tüpünün,kaynak makinası,spiral gibi   aletlerin yakınında stoklanması 247 Patlama
Boruların döşenmesi,montajı 248 Malzemenin   devrilmesi
Boruların döşenmesi,montajı 249 Kesik
Boruların döşenmesi,montajı 250 Sıkışma
Boruların döşenmesi,montajı 251 Burkulma
Boruların döşenmesi,montajı 252 Ağır   kaldırma
Boruların döşenmesi,montajı 253 Düşme,çarpma,batma
PİS SU TESİSATI Elle malzeme taşınması 254 Takılıp   düşme
255 Kesik
256 El,ayak   sıkışması
257 Malzeme   düşmesi
258 Ağır   kaldırma
Araçla malzeme taşınması 259 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
260 Çalışanın   düşmesi
Vinç kullanımı 261 Halat,sapan   kopması
262 Vinç   devrilmesi
263 Malzeme   düşmesi
264 Bomun   düşmesi,çarpması
265 Vincin   motorunun yanması
Sepetlerin kullanımı 266 Malzemenin   düşmesi
267 Çalışanın   düşmesi
268 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
İskeleler üzerinde çalışma 269 İskelenin   Yıkılması
270 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
271 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
272 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması 273 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
274 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
275 İskelenin   Yıkılması
276 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
277 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Matkap kullanımı 278 El   sıkışması
279 Elektrik   çarpması
280 Göze   cisim kaçması
281 Titreşim
282 Toz
283 Gürültü
Spiral kullanımı 284 Spiral   taşının patlaması
285 Göze   cisim kaçması
286 Elektrik   çarpması
287 Kesik
Hilti kullanımı 288 Göze cisim kaçması
289 Elektrik çarpması
290 Titreşim
291 Gürültü
292 Toz
Elektriksiz el aletlerinin   kullanımı(Çekiç,tokmak, pense,tornavida,anahtar  vs.) 293 Ele-ayağa   vurma,kesik,burkulma
Şaft çalışmaları 294 Yüksekten   düşme
Şaft çalışmaları 295 Malzeme   düşmesi
Merdiven kullanımı 296 Merdiven   devrilmesi;düşme
Sehpa kullanımı 297 Sehpadan   düşme
Genel 298 Atıkların   boşluklardan atılması
Genel 299 Kişisel   koruyucuları kullanmamak
Elektrik kablolarının kullanımı 300 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
301 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 302 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
303 Yangın
Fiş-priz kullanımı 304 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
305 Yangın
Topraklama 306 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 307 Kablolara   takılıp düşme
Çalışma alanının                temizlik ve düzeni 308 Takılma,düşme,kayma,çarpma
Boru birleştirme 309 Yanık
Boruların döşenmesi,montajı 310 Malzemenin   devrilmesi
Boruların döşenmesi,montajı 311 Kesik
Boruların döşenmesi,montajı 312 Sıkışma
Boruların döşenmesi,montajı 313 Burkulma
Boruların döşenmesi,montajı 314 Ağır   kaldırma
Boruların döşenmesi,montajı 315 Düşme,çarpma,batma
TEMİZ SU TESİSATI Elle malzeme taşınması 316 Takılıp   düşme
317 Kesik
318 El,ayak   sıkışması
319 Malzeme   düşmesi
320 Ağır   kaldırma
Araçla malzeme taşınması 321 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
322 Çalışanın   düşmesi
Vinç kullanımı 323 Halat,sapan   kopması
324 Vinç   devrilmesi
325 Malzeme   düşmesi
326 Bomun   düşmesi,çarpması
327 Vincin   motorunun yanması
Sepetlerin kullanımı 328 Malzemenin   düşmesi
329 Çalışanın   düşmesi
330 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
İskeleler üzerinde çalışma 331 İskelenin   Yıkılması
332 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
333 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
334 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması 335 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
336 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
337 İskelenin   Yıkılması
338 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
339 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Matkap kullanımı 340 El   sıkışması
341 Elektrik   çarpması
342 Göze   cisim kaçması
343 Titreşim
344 Toz
345 Gürültü
Spiral kullanımı 346 Spiral   taşının patlaması
347 Göze   cisim kaçması
348 Elektrik   çarpması
349 Kesik
Hilti kullanımı 350 Göze cisim kaçması
351 Elektrik çarpması
352 Titreşim
353 Gürültü
354 Toz
Elektriksiz el aletlerinin   kullanımı(Çekiç,tokmak, pense,tornavida,anahtar  vs.) 355 Ele-ayağa   vurma,kesik,burkulma
Şaft çalışmaları 356 Yüksekten   düşme
Şaft çalışmaları 357 Malzeme   düşmesi
Merdiven kullanımı 358 Merdiven   devrilmesi;düşme
Sehpa kullanımı 359 Sehpadan   düşme
Genel 360 Atıkların   boşluklardan atılması
Genel 361 Kişisel   koruyucuları kullanmamak
Elektrik kablolarının kullanımı 362 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
363 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 364 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
365 Yangın
Fiş-priz kullanımı 366 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
367 Yangın
Topraklama 368 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 369 Kablolara   takılıp düşme
Çalışma alanının                temizlik ve düzeni 370 Takılma,düşme,kayma,çarpma
Boruların döşenmesi,montajı 371 Malzemenin   devrilmesi
Boruların döşenmesi,montajı 372 Kesik
Boruların döşenmesi,montajı 373 Sıkışma
Boruların döşenmesi,montajı 374 Burkulma
Boruların döşenmesi,montajı 375 Ağır   kaldırma
Boruların döşenmesi,montajı 376 Düşme,çarpma,batma
Genel çalışma 377 Hidrolik   test yaparken elektrik çarpması
YAĞMUR SUYU TESİSATI Elle malzeme taşınması 378 Takılıp   düşme
379 Kesik
380 El,ayak   sıkışması
381 Malzeme   düşmesi
382 Ağır   kaldırma
Araçla malzeme taşınması 383 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
384 Çalışanın   düşmesi
Vinç kullanımı 385 Halat,sapan   kopması
386 Vinç   devrilmesi
387 Malzeme   düşmesi
388 Bomun   düşmesi,çarpması
389 Vincin   motorunun yanması
Sepetlerin kullanımı 390 Malzemenin   düşmesi
391 Çalışanın   düşmesi
392 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
İskeleler üzerinde çalışma 393 İskelenin   Yıkılması
394 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
395 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
396 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması 397 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
398 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
399 İskelenin   Yıkılması
400 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
401 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Matkap kullanımı 402 El   sıkışması
403 Elektrik   çarpması
404 Göze   cisim kaçması
405 Titreşim
406 Toz
407 Gürültü
Spiral kullanımı 408 Spiral   taşının patlaması
409 Göze   cisim kaçması
410 Elektrik   çarpması
411 Kesik
Hilti kullanımı 412 Göze cisim kaçması
413 Elektrik çarpması
414 Titreşim
415 Gürültü
416 Toz
Elektriksiz el aletlerinin   kullanımı(Çekiç,tokmak, pense,tornavida,anahtar  vs.) 417 Ele-ayağa   vurma,kesik,burkulma
Merdiven kullanımı 418 Merdiven   devrilmesi;düşme
Sehpa kullanımı 419 Sehpadan   düşme
Elektrik kablolarının kullanımı 420 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
421 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 422 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
423 Yangın
Fiş-priz kullanımı 424 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
425 Yangın
Topraklama 426 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 427 Kablolara   takılıp düşme
Çalışma alanının                temizlik ve düzeni 428 Takılma,düşme,kayma,çarpma
Genel 429 Kişisel   koruyucuları kullanmama
Boruların döşenmesi,montajı 430 Malzemenin   devrilmesi
Boruların döşenmesi,montajı 431 Kesik
Boruların döşenmesi,montajı 432 Sıkışma
Boruların döşenmesi,montajı 433 Burkulma
Boruların döşenmesi,montajı 434 Ağır   kaldırma
Boruların döşenmesi,montajı 435 Düşme,çarpma,batma
Korkuluğu olmayan yerlerde emniyet kemeri ve can halatı   kullanmamak 436 Yüksekten   düşme
YANGIN TESİSATI Elle malzeme taşınması 437 Takılıp   düşme
438 Kesik
439 El,ayak   sıkışması
440 Malzeme   düşmesi
441 Ağır   kaldırma
Araçla malzeme taşınması 442 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
443 Çalışanın   düşmesi
Vinç kullanımı 444 Halat,sapan   kopması
445 Vinç   devrilmesi
446 Malzeme   düşmesi
447 Bomun   düşmesi,çarpması
448 Vincin   motorunun yanması
Kazı Çalışması 449 Toprak   altında kalma
Kazı Çalışması 450     Kazı alanına insan düşmesi
Kazı Çalışması 451     Kazı alanına makine düşmesi
Kazı Çalışması 452     İş makinesi gürültüsü
Kazı Çalışması 453     İş makinesinin insanlara çarpması.
Kazı Çalışması 454     Kumla işleminde toz
Kırıcı Kullanımı 455 Gürültü
Kırıcı Kullanımı 456     Toz
Sepetlerin kullanımı 457 Malzemenin   düşmesi
458 Çalışanın   düşmesi
459 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
İskeleler üzerinde çalışma 460 İskelenin   Yıkılması
461 İskele   Üzerindeki Malzemelerin Aşağıya Düşmesi
462 İskele   Üzerindeki İşçinin Düşmesi
463 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
İskelenin başka yere taşınması 464 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
465 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
466 İskelenin   Yıkılması
467 İskelenin   Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
468 İskelenin   Üzerindeki Malzemelerin Diğer İşçilerin Üzerine Yıkılması
Matkap kullanımı 469 El   sıkışması
470 Elektrik   çarpması
471 Göze   cisim kaçması
472 Titreşim
473 Toz
474 Gürültü
Spiral kullanımı 475 Spiral   taşının patlaması
476 Göze   cisim kaçması
477 Elektrik   çarpması
478 Kesik
Elektriksiz el aletlerinin   kullanımı(Çekiç,tokmak,kesici alet,pense,tornavida, anahtar  vs.) 479 Ele-ayağa   vurma,kesik,burkulma
Merdiven kullanımı 480 Merdiven   devrilmesi;düşme
Sehpa kullanımı 481 Sehpadan   düşme
Elektrik kablolarının kullanımı 482 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
483 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 484 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
485 Yangın
Fiş-priz kullanımı 486 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
487 Yangın
Topraklama 488 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 489 Kablolara   takılıp düşme
Çalışma alanının                temizlik ve düzeni 490 Takılma,düşme,kayma,çarpma
Genel 491 Kişisel   koruyucuları kullanmama
Boruların döşenmesi,montajı 492 Malzemenin   devrilmesi
Boruların döşenmesi,montajı 493 Kesik
Boruların döşenmesi,montajı 494 Sıkışma
Boruların döşenmesi,montajı 495 Burkulma
Boruların döşenmesi,montajı 496 Ağır   kaldırma
Boruların döşenmesi,montajı 497 Düşme,çarpma,batma
Korkuluğu olmayan yerlerde emniyet kemeri ve can halatı   kullanmamak 498 Yüksekten   düşme
Kaynak yapılan bölgede yeterli havalandırmanın   olmaması 499 Zehirlenme
Kaynak işleri 500 Yangın,patlama
Kaynak işleri 501 Alevin,   kaynak ışığının vucudun çeşitli yerlerine zarar vermesi.
Kaynak işleri 502 Elektrik   çarpması.
TESİSAT BORULARININ BOYANMASI   TİNER KULLANIMI Boruların   boyanması-tiner kullanımı 503 Göze   boya kaçması
Boruların boyanması-tiner kullanımı 504 Vücudun   soluması
Boruların boyanması-tiner kullanımı 505 Cilde   temas
Boruların boyanması-tiner kullanımı 506 Yangın
Boruların boyanması-tiner kullanımı 507 Patlama
Boruların boyanması-tiner kullanımı 508 Takılma,Düşme,kayma
Boya,tiner ve pas çözücülerin   uygun istiflenmemesi 509 Malzemenin   devrilmesi
510 Yangın
511 Patlama
GIRGIR VİNÇ ÇALIŞMALARI Gırgır   vinçle çalışmalarda baret takılmaması 512 Kafaya   darbe alınması
Gırgır vinçle bloğa malzeme alımında emniyet   kemeri ve can halatı kullanmamak 513 Yüksekten   düşme
Gırgır vinçle çalışmalarda standartlara uygun   olmayan kkd’lerle çalışma yapılması 514 KKD’lerin   koruyuculuk özelliğinin olmaması
Peryodik kontrollerinin   yapılmaması 515 Halat   kopması
516 Makinanın   devrilmesi
517 Elektrik   çarpması
518 Çalışanlara   Çarpma
519 Yangın
Yetkisi olmayanların gırgır vinci kullanmaya   çalışması 520 Halat   kopması
521 Makinanın   devrilmesi
522 Elektrik   çarpması
523 Çalışanlara   Çarpma
524 Yangın
Gırgır vinçle çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz   bağlanması 525 Malzemenin   düşmesi
526 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde  uygun olmayan Uzun demir,kalas   vb.malzemelerin kaldırılması 527 Malzemenin   düşmesi
528 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vinçle malzeme taşınırken etrafa   savrulup iskeleye çarpması 529 İskelenin   zarar görmesi
530 Malzemenin   çalışanların    üzerine düşmesi
Gırgır vinçte yüklü malzeme asılı şekilde bırakılarak sahadan   ayrılma 531 Malzemenin   devrilmesi,çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde vincin   taşıma kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması;taşıyıcının zarar görmesi 532 Üç   ayağın devrilmesi
533 Malzemenin   düşmesi
534 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç bağlantı elemanlarının   eksik olması   ya da orjinal pimlerin   kullanılmaması 535 Vincin   devrilmesi
536 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinç çalışma aksındaki girişlerin   kapatılmaması ve çalışma alanının emniyete alınmaması (şeritle  vs.çevrilmemesi) 537 Tehlikeli   çalışma sahasına giriş;malzemenin işçinin üzerine düşmesi
Gırgır vinç elemanlarından üç ayağın zemine   sağlam monte edilmemesi 538 Üç   ayağın devrilmesi;çalışanların üzerine düşmesi
İçine konacak malzemenin   yüksekliği kova üst düzeyini aşması yada kovaya uygun olmayan malzeme   konulması 539 Malzemenin   düşmesi
540 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Kancanın kovadan kurtulmaması için   uygun emniyet mandalının bulunmaması 541 Malzemenin   düşmesi
542 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin uygunsuz olması 543 Malzemenin   düşmesi
544 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin bağ teliyle   kaldırılmaya çalışılması 545 Sepetin   devrilmesi
546 Malzemenin   düşmesi
547 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vincin halatlarının yıpranmış   olması 548 Halat   kopması
549 Malzemenin   düşmesi
550 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Topraklamasının yapılmamış olması 551 Elektrik   çarpması
Gırgır vincin elektrik kablolarının su içinden geçmesi 552 Elektrik   çarpması
Gırgır vincin enerji kablolarının yol üzerinden  geçmesi 553 Elektrik   çarpması
Gırgır vinç acil stop düğmelerinin olmaması ya da hasarlı olması 554 Acil   durumda makinayı durduramama
Gırgır vincin kayış ve kasnaklarında korumanın   olmaması 555 El,parmak   sıkışması,                            Uzuv kaybı
Gırgır vinç ağırlıklarının yetersiz olması 556 Vincin   devrilmesi
557 Malzemenin   çalışanların          üzerine düşmesi
CARASKAL KULLANIMI Peryodik kontrollerinin yapılmaması 558 Zincir   kopması
559 Ekipmanın   devrilmesi
560 Elektrik   çarpması
561 Çalışanlara   Çarpma
562 Yangın
Hasarlı zincirlerin kullanımı 563 Zincir   kopması,malzeme düşmesi
564 Malzemenin   çalışanların üzerine düşme
Döner kısımlarında korumaların olmaması 565 El,parmak   sıkışması
Elektrikli olanları 566 Elektrik   çarpması
Yük kaldırma işlemlerinde taşıma   kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması 567 Ekipmanların   devrilmesi
568 Malzemenin   düşmesi
569 Malzemenin   çalışanların       üzerine   düşmesi,çarpması
Bağlantı elemanlarının eksik   olması   ya da orjinal pimlerin   kullanılmaması 570 Ekipmanın   devrilmesi
571 Malzemenin   düşmesi
572 Malzemenin   çalışanların    üzerine düşmesi
Caraskalla çalışmalarda malzemelerin halata   uygunsuz bağlanması 573 Malzemenin   düşmesi
574 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Yetkisi olmayanların caraskalı   kullanması 575 Halat   kopması
576 Caraskalın   yerinden kopması
577 Elektrik   çarpması
578 Çalışanlara   Çarpma
579 Yangın
Kancanın emniyet mandalının   olmaması 580 Malzemenin   düşmesi
581 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
YÜK ASANSÖRÜ KULLANIMI Asansör   kullanımında can halatları ve emniyet kemeri kullanılmadan çalışılması 582 Yüksekten   düşme
Yük asansörünün korkuluklarının olmadan yada   hasarlı korkuluklarla çalışılması 583 Yüksekten   düşme
Asansöre yüklerin dengesiz ve uzun koyulması 584 Malzemenin   düşmesi
585 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansöre taşıma kapasitesinden fazla olan   yüklerin konulması 586 Asansörün   devrilmesi
587 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansör kabininde zıplama,şakalaşma yapma 588 Yüksekten   düşme
Asansöre durmadan binilmeye çalışılması 589 Sıkışma
Kötü hava koşullarında asansörde   çalışma yapılması 590 Yüksekten   düşme
591 Malzeme   düşmesi
592 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Asansör gövde topraklamasının olmaması 593 Elektrik   çarpması
Yangın tüpünün olmaması 594 Yangın
Asansörle gece çalışmalarında yeterli   aydınlatmanın olmaması 595 Yüksekten   düşme
Asansöre yetkisi olmayanların kullanması 596 Yüksekten   düşme
597 Asansörün   zarar görmesi
598 Elektrik   çarpması
599 Yangın
Asansöre peryodik kontrolleri yapılmadan kullanılması 600 Yüksekten   düşme
601 Asansörün   zarar görmesi
602 Elektrik   çarpması
603 Yangın
Asansör kabin kapıları kitlenmeden   çalıştırılması 604 Yüksekten   düşme
Asansörün bloğa girş yerlerinde kitlenir   kapıların olmaması 605 Yüksekten   düşme
MOBİL   VİNÇ KULLANIMI Şantiye hız limitlerine uyulmaması 606 Kaza   olması
607 İşçilere   çarpması
Peryodik bakımının yapılmamış   olması 608 Vincin   yan yatması
609 Halat,sapan,zincir   kopması
610 Malzeme   düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
611 Bomun   düşmesi,çarpması
612 Hidrolik   hortumunun patlaması
613 Vincin   motorunun yanması
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan   kurulması 614 Vincin   devrilmesi
Sepetlerin kullanımı 615 Malzemenin   düşmesi
616 Sepetin   devrilmesi
617 Çalışanın   düşmesi
618 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin   üzerinde kurulmaması 619 Vincin   yan yatması,devrilmesi
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı   kullanılmaması 620 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz   kullanılmaması 621 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Vinç operatörünün baret kullanmaması 622 Kafaya   darbe alması
Belgesiz operatörün olması 623 Taşıdığı   malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Hasarlı halat,sapan ve zincir   kullanımı 624 Halat,sapan,zincir   kopması
625 Malzemenin   düşmesi
626 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 627 Malzemenin   düşmesi
628 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 629 Vincin   devrilmesi
630 malzemenin   düşmesi.
631 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Geri sinyallerinin çalışmaması 632 Kaza   olması
633 İşçilere   çarpması
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması 634 Kancadan   kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Çalışma sahasında bulunma 635 Üstüne   malzeme düşmesi.
Topraklamasının yapılmamış olması 636 Elektrik   çarpması
Elektrikli çalışma 637 kabloların   uygun olmaması
Elektrikli çalışma 638 panoların   uygun olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 639  takılıp düşme
Genel çalışma 640 Takılma
641 düşme
642  çarpma
643 ezilme
644  burkulma.
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle   çevrilmemiş olması 645 Tehlikeli   alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması
Yangın tüpünün olmaması 646 Yangın   çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 647 Vincin   devrilmesi
648 Malzemelerin   savrulması,devrilmesi
649 Malzemenin   işçilere çarpması
650 Vincin   motorunun yanması

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/mekanik/