RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Mermer İşleri

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike 

MERMER MONTAJI Elle malzeme taşınması 1 Takılıp düşme
2 Kesik
3 El,ayak sıkışması,ezilme
4 Malzeme düşmesi
5 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 6 Aracın devrilmesi,malzeme düşmesi
7 Çalışanın düşmesi
Araçtan malzeme indirilmesi 8 Malzemenin düşmesi
9 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
10 Çalışanın düşmesi
11 Kesik,burkulma,ezilme
Vinçle yük taşıma 12 Vincin devrilmesi
Vinçle yük taşıma 13 Malzemenin düşmesi
Vinçle yük taşımada hasarlı sapan,halat yada zincir kullanımı 14 Halat,sapan,zincir kopması
15 Malzemenin düşmesi.
16 Malzemenin insanların                üzerine düşmesi.
Vincin emniyet mandalının olmaması 17 Kancadan kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Sepetlerin kullanımı 18 Malzemenin düşmesi
19 Çalışanın düşmesi
20 Malzemenin çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Genel 21 Kişisel koruyucu donanımları kullanmama
Çuvallarla ağır malzemelerin taşınması 22 Malzemenin çalışanların          üzerine düşmesi
Düşme tehlikesi bulunan yerlerde malzemelerin istifli bırakılması 23 Malzemenin çalışanların       üzerine düşmesi
Mermer imalatı sırasında tahrip edilen korkulukların yapılmaması 24 Yüksekten düşme
Mermer imalatı sonrasında  şaft boşlukları için önlem alınmaması 25 Çalışanların düşmesi
26 Malzemenin çalışanların        üzerine düşmesi
Mermer imalatı nedeniyle kesilen geçici korkulukların yerine korkuluk montajı yapılmaması 27 Yüksekten düşme
Çalışanların güvensiz yerlerden geçiş yapmaları 28 Takılma,düşme
29 Kesik
30 Sıkışma,burkulma
Montaj 31 El ayak sıkışması,
Çarpma, Kesik
32 Elektrik çarpması
33 İnsan düşmesi
34 Malzeme düşmesi
Mermer kesme makinesi Kullanımı 35 Titreşim
36 Korumasız kullanılması-kesik
37 Toz
38 Gürültü
39 Elektrik Çarpması
40 Malzeme dağınıklığı- Takılıp düşme
Silim Makinesi Kullanımı 41 Titreşim
42 Korumasız kullanılması-kesik
43 Toz
44 Gürültü
45 Elektrik Çarpması
46 Malzeme dağınıklığı- Takılıp düşme
Harç karıştırıcı mikser (elektrikli) 47 Göze cisim kaçması
48 Kesik,burkulma,sıkışma
49 Elektrik çarpması
50 Titreşim
51 Gürültü
52 Toz
Harç karma 53 Harcının deriye teması
Harç karma 54 Vücudun tozu soluması
Harç karma 55 Göze cisim kaçması
Harç karma 56 Çarpma
Elektriksiz el aletlerinin kullanımı (tokmak,çekiç vs.) 57 Çarpma,burkulma,kesik
Elektrik, kablo kullanımı,kablo uçlarının açıkta kalması 58 Elektrik çarpması
59 Yangın
Zedelenmiş hasarlı kablolar 60 Elektrik çarpması
Elektrik, pano kullanımı 61 Elektrik çarpması
62 Yangın
Fiş-priz kullanımı 63 Elektrik kaçağı,elektrik çarpması
Topraklama 64 Elektrik çarpması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 65 Kablolara takılıp düşme
Düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri ve can halatları kullanmamak 66 Yüksekten düşme
Koruma kapaksız makina kullanımı 67 Kesik
Mermerlerin yerine sağlam monte edilmemesi 68 Mermerin çalışanların üzerine düşmesi
Kat merdiveninden çıkarken elini demir korkuluğa sürtmesi 69 Kesik
Genel 70 Malzeme atılması
71 Islak zemin
Çalışma alanının                    temizlik ve düzeni 72 Kayma,takılma,düşme
MOBİL VİNÇ KULLANIMI Şantiye hız limitlerine uyulmaması 73 Kaza olması
74 İşçilere çarpması
Peryodik bakımının yapılmamış olması 75 Vincin yan yatması
76 Halat,sapan,zincir kopması
77 Malzeme düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
78 Bomun düşmesi,çarpması
79 Hidrolik hortumunun patlaması
80 Vincin motorunun yanması
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan kurulması 81 Vincin devrilmesi
Sepetlerin kullanımı 82 Malzemenin düşmesi
83 Sepetin devrilmesi
84 Çalışanın düşmesi
85 Malzemenin çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin üzerinde kurulmaması 86 Vincin yan yatması,devrilmesi
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı kullanılmaması 87 Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz kullanılmaması 88 Malzemerin işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Vinç operatörünün baret kullanmaması 89 Kafaya darbe alması
Belgesiz operatörün olması 90 Taşıdığı malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Hasarlı halat,sapan ve zincir kullanımı 91 Halat,sapan,zincir kopması
92 Malzemenin düşmesi
93 Malzemenin çalışanların             üzerine düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 94 Malzemenin düşmesi
95 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 96 Vincin devrilmesi
97 malzemenin düşmesi.
98 Malzemenin çalışanların             üzerine düşmesi
Geri sinyallerinin çalışmaması 99 Kaza olması
100 İşçilere çarpması
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması 101 Kancadan kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Çalışma sahasında bulunma 102 Üstüne malzeme düşmesi.
Topraklamasının yapılmamış olması 103 Elektrik çarpması
Elektrikli çalışma 104 kabloların uygun olmaması
Elektrikli çalışma 105 panoların uygun olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 106  takılıp düşme
Genel çalışma 107 Takılma
108 düşme
109  çarpma
110 ezilme
111  burkulma.
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle çevrilmemiş olması 112 Tehlikeli alana giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması
Yangın tüpünün olmaması 113 Yangın çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 114 Vincin devrilmesi
115 Malzemelerin savrulması,devrilmesi
116 Malzemenin işçilere çarpması
117 Vincin motorunun yanması
GIRGIR VİNÇ ÇALIŞMALARI Gırgır vinçle çalışmalarda baret takılmaması 118 Kafaya darbe alınması
Gırgır vinçle bloğa malzeme alımında emniyet kemeri ve can halatı kullanmamak 119 Yüksekten düşme
Gırgır vinçle çalışmalarda standartlara uygun olmayan kkd’lerle çalışma yapılması 120 KKD’lerin koruyuculuk özelliğinin olmaması
Peryodik kontrollerinin yapılmaması 121 Halat kopması
122 Makinanın devrilmesi
123 Elektrik çarpması
124 Çalışanlara Çarpma
125 Yangın
Yetkisi olmayanların gırgır vinci kullanmaya çalışması 126 Halat kopması
127 Makinanın devrilmesi
128 Elektrik çarpması
129 Çalışanlara Çarpma
130 Yangın
Gırgır vinçle çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz bağlanması 131 Malzemenin düşmesi
132 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde  uygun olmayan Uzun demir,kalas vb.malzemelerin kaldırılması 133 Malzemenin düşmesi
134 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vinçle malzeme taşınırken etrafa savrulup iskeleye çarpması 135 İskelenin zarar görmesi
136 Malzemenin çalışanların    üzerine düşmesi
Gırgır vinçte yüklü malzeme asılı şekilde bırakılarak sahadan ayrılma 137 Malzemenin devrilmesi,çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinçle yük kaldırma işlemlerinde vincin taşıma kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması;taşıyıcının zarar görmesi 138 Üç ayağın devrilmesi
139 Malzemenin düşmesi
140 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç bağlantı elemanlarının eksik olması   ya da orjinal pimlerin kullanılmaması 141 Vincin devrilmesi
142 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Gırgır vinç çalışma aksındaki girişlerin kapatılmaması ve çalışma alanının emniyete alınmaması (şeritle  vs.çevrilmemesi) 143 Tehlikeli çalışma sahasına giriş;malzemenin işçinin üzerine düşmesi
Gırgır vinç elemanlarından üç ayağın zemine sağlam monte edilmemesi 144 Üç ayağın devrilmesi;çalışanların üzerine düşmesi
İçine konacak malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşması yada kovaya uygun olmayan malzeme konulması 145 Malzemenin düşmesi
146 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Kancanın kovadan kurtulmaması için uygun emniyet mandalının bulunmaması 147 Malzemenin düşmesi
148 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin uygunsuz olması 149 Malzemenin düşmesi
150 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Gırgır vinç sepetinin bağ teliyle kaldırılmaya çalışılması 151 Sepetin devrilmesi
152 Malzemenin düşmesi
153 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Vincin halatlarının yıpranmış olması 154 Halat kopması
155 Malzemenin düşmesi
156 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Topraklamasının yapılmamış olması 157 Elektrik çarpması
Gırgır vincin elektrik kablolarının su içinden geçmesi 158 Elektrik çarpması
Gırgır vincin enerji kablolarının yol üzerinden  geçmesi 159 Elektrik çarpması
Gırgır vinç acil stop düğmelerinin olmaması ya da hasarlı olması 160 Acil durumda makinayı durduramama
Gırgır vincin kayış ve kasnaklarında korumanın olmaması 161 El,parmak sıkışması,                          Uzuv kaybı
Gırgır vinç ağırlıklarının yetersiz olması 162 Vincin devrilmesi
163 Malzemenin çalışanların          üzerine düşmesi
CARASKAL KULLANIMI Peryodik kontrollerinin yapılmaması 164 Zincir kopması
165 Ekipmanın devrilmesi
166 Elektrik çarpması
167 Çalışanlara Çarpma
168 Yangın
Hasarlı zincirlerin kullanımı 169 Zincir kopması,malzeme düşmesi
170 Malzemenin çalışanların üzerine düşme
Döner kısımlarında korumaların olmaması 171 El,parmak sıkışması
Elektrikli olanları 172 Elektrik çarpması
Yük kaldırma işlemlerinde taşıma kapasitesini aşan malzemelerin kaldırılması 173 Ekipmanların devrilmesi
174 Malzemenin düşmesi
175 Malzemenin çalışanların       üzerine düşmesi,çarpması
Bağlantı elemanlarının eksik olması   ya da orjinal pimlerin kullanılmaması 176 Ekipmanın devrilmesi
177 Malzemenin düşmesi
178 Malzemenin çalışanların    üzerine düşmesi
Caraskalla çalışmalarda malzemelerin halata uygunsuz bağlanması 179 Malzemenin düşmesi
180 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
Yetkisi olmayanların caraskalı kullanması 181 Halat kopması
182 Caraskalın yerinden kopması
183 Elektrik çarpması
184 Çalışanlara Çarpma
185 Yangın
Kancanın emniyet mandalının olmaması 186 Malzemenin düşmesi
187 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi,çarpması
YÜK ASANSÖRÜ KULLANIMI Asansör kullanımında can halatları ve emniyet kemeri kullanılmadan çalışılması 188 Yüksekten düşme
Yük asansörünün korkuluklarının olmadan yada hasarlı korkuluklarla çalışılması 189 Yüksekten düşme
Asansöre yüklerin dengesiz ve uzun koyulması 190 Malzemenin düşmesi
191 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansörden aşağı malzeme atımı 192 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansöre taşıma kapasitesinden fazla olan yüklerin konulması 193 Asansörün devrilmesi
194 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansör kabininde zıplama,şakalaşma yapma 195 Yüksekten düşme
Asansöre durmadan binilmeye çalışılması 196 Sıkışma
Kötü hava koşullarında asansörde çalışma yapılması 197 Yüksekten düşme
198 Malzeme düşmesi
199 Malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Asansör gövde topraklamasının olmaması 200 Elektrik çarpması
Yangın tüpünün olmaması 201 Yangın
Asansörle gece çalışmalarında yeterli aydınlatmanın olmaması 202 Yüksekten düşme
Asansöre yetkisi olmayanların kullanması 203 Yüksekten düşme
204 Asansörün zarar görmesi
205 Elektrik çarpması
206 Yangın
Asansöre peryodik kontrolleri yapılmadan kullanılması 207 Yüksekten düşme
208 Asansörün zarar görmesi
209 Elektrik çarpması
210 Yangın
Asansör kabin kapıları kitlenmeden çalıştırılması 211 Yüksekten düşme
Asansörün bloğa girş yerlerinde kitlenir kapıların olmaması 212 Yüksekten düşme

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/mermer-isleri/