RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Zemin Güçlendirme

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike

FORE KAZIK İMALATI İş   Makineleri ve Ekipmanlar (Fore kazık,jetgrout makinası vs.) 1 İş makinesi ve   ağır vasıta kullanıcılarının ehil olmaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 2 İş makinelerinin   geri vites sinyal veya sesli ikaz sisteminin olmaması.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 3 İş makinalarının   günlük olarak her çalışmadan önce kontrol edilmemesi.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 4 İş makinelerinde   oluşabilecek yangın.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 5 İş makinalarının   periyodik olarak bakımının yapılmaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 6 Gece   çalışmalarında aydınlatmanın yetersiz olması ve iş makinalarının farlarının   yanmaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 7 Çalışma   esnasında iş makinalarına fazla yaklaşılması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 8 Yağış ve yoğun   sis sebebi ile sahadaki iş makinelerinin görülememesi.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 9 İş makinelerinin   çalışma alanında bırakılması.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 10 İş makinelerinin   kovasında veya üzerinde personel taşınması.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 11 Delici   makinesiyle çalışma
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 12 Delici makine   gibi iş makinelerindeki hareketli aksam
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 13 İş makinelerinin   kabininin bulunmaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 14 İş makinelerinin   motor, kabin, vs kapakların açık olması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 15 Güvenlik   gereklerini sağlamayan iş makinelerinin kontrolsüz olarak sahada çalışmaları
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 16 Operatörlerin   fiziksel ve psikolojik olarak uygun olmaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 17 Kompresör   hortumlarının hasarlı olması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 18 Ekipmanlarının   gövdesinde oluşabilecek kaçak akım veya statik elektrik
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 19 Basıncın   ayarlanamaması;Jetgrout hortumunun patlaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 20 Makinalara   çıkarken emniyet kemeri kullanılmaması; yüksekten düşme
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Fore   kazık,jetgrout makinası vs.) 21 Makinanın dönüş   alanında çalışanların olması;çalışanlara çarpma,çalışanları ezme
Delgisi bitmiş ve betonu dökülmemiş forekazık kuyularının   üzerinin kapatılmaması 22 Açılan kuyu   içerisine     çalışanların düşmesi
Açılan derin çukurlarının etrafının emniyete alınmaması 23 Tehlikeli alana   girme;                      kuyu içine   düşme
Makinaların kaldırıldığı malzemelerin altında bulunma 24 Malzemenin   çalışanların        üzerine düşmesi
Makinaların üzerinde malzeme bulundurulması 25 Malzemenin   çalışanların         üzerine düşmesi
Delici takımların,muhafaza borularının,makina çenelerinin ve   sıkışma olabilecek aralara elle müdahale edilmesi 26 El   sıkışması,kesik,ezik
Delici takımların,muhafaza borularının,makina çenelerinin ve   sıkışma olabilecek aralara elle müdahale edilmesi 27 Uzuv kaybı
Makina ile duvar yada sıkışma olabilecek yerlere girilmesi 28 Sıkışma,ezilme
Basınçlı Gaz Tüpleri 29 Yasal   gerekliliklere ve standartlara uygun basınç kontrollerinin yapılmaması.
Basınçlı Gaz Tüpleri 30 Kişisel koruyucu   donanımların kullanılmaması;iş kazalarının yaşanması
Basınçlı Gaz Tüpleri 31 Basınçlı gaz   tüplerinin sahada uygunsuz bulundurulmaları (yerde yatar vaziyette).
Basınçlı Gaz Tüpleri 32 Oksijen   tüplerine yağlı el, eldiven ile müdahale edilmesi.
Basınçlı Gaz Tüpleri 33 Basınçlı gaz   tüplerinin tehlikeli şekilde taşınması (loder kovasında)
Basınçlı Gaz Tüpleri 34 Basınçlı gaz   tüplerinin (yanıcı yakıcı veya toksik) özelliklerine göre ve doluluk durumuna   göre ayrı ayrı depolanmaması
Basınçlı Gaz Tüpleri 35 Basınçlı gaz   tüplerinin hortumunda alev geri tepme ve kaçak valfinin kullanılmaması.
Basınçlı Gaz Tüpleri 36 Basınçlı gaz   tüpleri ile yapılan çalışmalardan sonra hortum içerisinde gaz bırakılması
Basınçlı Gaz Tüpleri 37 Soğuk havalarda   LPG tüplerinin şaloma ile ısıtılması
Kaynak İşleri 38 Kaynak işlerinde   çalışacak personelin yetkin ve eğitimsiz olması
Kaynak İşleri 39 Yanıcı ve   parlayıcı malzemeler yakınında yapılan kaynak çalışmaları.
Kaynak İşleri 40 Kaynak   işlerindeki kişisel koruyucu donanımların(kaynak maskesi,eldiven vs.)   standartlara uygun olmaması ve/veya kullanılmaması.
Kaynak İşleri 41 Kaynak sonucu   açığa çıkan zehirli gazlardan etkilenme
Kaynak İşleri 42 Kaynak   ekipmanlarının uygun olmaması
Kaynak İşleri 43 Elektrik kaynak   makinesinde kaçak akım oluşması.
Kaynak İşleri 44 Kaynak esnasında   iyonize olmayan radyasyon oluşması.
Kaynak İşleri 45 Kötü hava   koşullarında elektrik kaynağı yapılması.
Hilti kullanımı 46 Göze cisim   kaçması
47 Elektrik   çarpması
48 Titreşim
49 Gürültü
50 Toz
Spiral kullanımı 51 Spiral taşının   patlaması
52 Göze cisim   kaçması
53 Elektrik   çarpması
54 Kesik
Genel çalışma 55 Kişisel koruyucu   donanımları kullanmama
Elektrik kablolarının kullanımı 56 Elektrik kaçağı,elektrik   çarpması
57 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 58 Elektrik kaçağı,elektrik   çarpması
59 Yangın
Fiş-priz kullanımı 60 Elektrik kaçağı,elektrik   çarpması
61 Yangın
Topraklama 62 Elektrik çarpması
Kablo dağınıklığı 63 Kablolara takılıp düşme
Kabloların su üzerinden geçmesi 64 Elektrik kaçağı,elektrik   çarpması
Elektrik kablolarının üzerinden araçların geçmesi 65 Kabloların zarar   görmesi,elektrik çarpması
Vinç kullanımı 66 Elektrik, topraklama ve   paratoner sisteminin olmaması.
Vinç kullanımı 67 Işıklı tepe   sinyalinin olmaması
Vinç kullanımı 68 Yükün altında   insan bulunması
Vinç kullanımı 69 Operatör ve   işaretçinin iletişim bozukluğu.
Vinç kullanımı 70 Sapanların   standartlara uygun olmaması.
Vinç kullanımı 71 Teknik periyodik   kontrollerin mevzuata ve standartlara uygun yapılmaması.
Vinç kullanımı 72  vincin    max. yük kaldırma işaretlerinin olmaması ve görülmemesi
Vinç kullanımı 73 Çalışma yapılan   alanın aydınlatma eksikliği.
Vinç kullanımı 74  uygun takozlama yapılmaması
Vinç kullanımı 75  vinç kornalarının çalışmaması.
Vinç kullanımı 76 Vinç ağırlık   göstergesinin bozuk olması.
Vinç kullanımı 77  vinçlerdeki yapısal bozukluklar ve temel   zeminin uygun olmaması.
Vinç kullanımı 78 Operatör   kabinindeki eksiklikler
Vinç kullanımı 79 Vinçle taşınan   yükün inşaatı devam eden yapılara çarpması.
Vinç kullanımı 80 Standart olmayan   kaldırma donanımlarının kullanılması.
Vinç kullanımı 81 Kaldırma   operasyonlarında oluşan sıkışma noktaları
Vinç kullanımı 82 Kaldırma   operasyonlarında yüklerde oluşan boşluklar
Vinç kullanımı 83 Kaldırma   operasyonlarında yüklerin zincirle boğumlanarak taşınması.
Vinç kullanımı 84 Vinç kancasında   emniyet mandalı bulunmaması
Elle malzeme taşınması 85 Takılıp düşme
86 Kesik
87 El,ayak   sıkışması
88 Malzeme düşmesi
89 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 90 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
91 Çalışanın   düşmesi
Demir işleri 92 İş eldiveni   kullanılmaması
Demir işleri 93 Demir donatı   montajı sırasında kullanılan bağ tellerine takılma düşme.
Demir işleri 94 Döşenmiş   demirlere takılmalar
Demir işleri 95 Demir hazırlığı   ve montajı sırasında uçuşan objeler
Demir işleri 96 El ile demir   taşınması (omuz üzerinde)
Demir işleri 97 Keskin ve sivri   yüzeyler
Demir işleri 98 Demir bükme   makinelerindeki pedalda muhafaza olmaması.
Demir işleri 99 Demir   tezgahındaki veya istiflerindeki demirlerin düşmesi.
Demir işleri 100 Demir imalatı ve   montajındaki sıkışma noktaları.
Demir işleri 101 Filizlere üstten   kolon oturtmak için, kolon filizlerinin halatla çekilmesi
Demir işleri 102 Demir bükme   makinelerinde oluşan arızalar
Demir işleri 103 Demir bükme   makinelerini kullanan personelin tecrübesiz olması
Demir işleri 104 Demir tezgahının   iş makineleri ve ağır vasıtaların kullandığı yol kenarında olması
Demir işleri 105 Demir bükme   makinelerinin gövdesinde oluşabilecek kaçak akım veya statik elektrik
Demir işleri 106 Kazı kenarında   demir tezgahı bulunması
Demir işleri 107 Forekazık   demirlerinin kuyuya indirilmesi esnasında manivela gibi araçların   kullanılmayıp,elle müdahale edilmesi;iş kazalarının yaşanması
Demir işleri 108 Demir donatı   kaldırma noktalarının sağlam olmaması;malzemenin düşmesi
Demir işleri 109 Demir donatı   kaldırma noktalarının sağlam olmaması;malzemenin çalışanların üzerine düşmesi
Yüksek basınçlı kompresör   kullanımı 110 Patlama
111 Yangın
112 Basınçlı havanın   solunması
113 Göze cisim   kaçması
114 Toz
115 Gürültü
Beton dökümü 116 Betonun göze kaçması
Beton dökümü 117 Beton ile temas
Beton dökümü 118 Çimento solunması
Beton dökümü 119 Beton ile mikser arasına sıkışma
Beton dökümü 120 Araç trafiği;toz ve çamur
Beton Pompasının eklem yerlerinden patlaması 121 Basılan Betonun İşçinin Üzerine   Gelmesi
Beton Pompa Kazanı 122 İşçinin Kazana Düşmesi
Beton Pompasını kullanan kişinin   eğitim almamış olması 123 Pompayı kullanan kişinin dengesini Kaybederek   Düşmesi
124
125 Borunun çalışana çarpması
Beton Pompası 126 Patlayan pompa Borularından  Çıkan Betondan İşçilerin yaralanması
Beton pompasının                   boru-hortum bağlantı   elemanlarının sağlam monte edilmemiş    olması 127 Bağlantı elemanlarının ve   borunun işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Beton Mikserinin manevracısının   olmaması 128 Kaza Yapması
129 İşçilere Çarpması
Manevracısının araca yakın durması 130 Aracın İşçilere çarpması,ezmesi
Beton Mikserini kullanan kişinin şantiye içi hız   limitlerine uymaması 131 Kaza Yapması
132 İşçilere Çarpması
Beton Mikserinin geri   sinyallerinin olmaması,çalışmaması 133 Kaza Yapması
134 İşçilere Çarpması
ANKRAJ İMALATI Elle malzeme taşınması 135 Takılıp düşme
136 Kesik
137 El,ayak   sıkışması
138 Malzeme düşmesi
139 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 140 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
141 Çalışanın   düşmesi
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 142 İş makinesi ve   ağır vasıta kullanıcılarının ehil olmaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 143 Çalışma yapılan   bölgenin emniyete alınmaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 144 İş makinelerinin   geri vites sinyal veya sesli ikaz sisteminin olmaması.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 145 İş makinalarının   günlük olarak her çalışmadan önce kontrol edilmemesi.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 146 İş makinelerinde   oluşabilecek yangın.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 147 İş makinalarının   periyodik olarak bakımının yapılmaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 148 Gece   çalışmalarında aydınlatmanın yetersiz olması ve iş makinalarının farlarının   yanmaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 149 Çalışma   esnasında iş makinalarına fazla yaklaşılması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 150 Yağış ve yoğun   sis sebebi ile sahadaki iş makinelerinin görülememesi.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 151 İş makinelerinin   çalışma alanında bırakılması.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 152 İş makinelerinin   kovasında veya üzerinde personel taşınması.
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 153 Delici makine   gibi iş makinelerindeki hareketli aksam
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 154 İş makinelerinin   kabininin bulunmaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 155 İş makinelerinin   motor, kabin, vs kapakların açık olması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 156 Güvenlik   gereklerini sağlamayan iş makinelerinin kontrolsüz olarak sahada çalışmaları
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 157 Operatörlerin   fiziksel ve psikolojik olarak uygun olmaması
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 158 Ekipmanlarının   gövdesinde oluşabilecek kaçak akım veya statik elektrik
İş Makineleri ve Ekipmanlar (Delici,gerdirme   makinaları vs.) 159 İş makina ve   ekipmanlarının kullanımından sonra eminiyetli yerde muhafaza edilmemeleri;iş   kazalarının yaşanması
Yağışlı havalarda iş makinalarıyla çalışma   yapılması 160 İş makinalarının   kayması ve işçileri ezmesi
Makina ile duvar yada sıkışma olabilecek yerlere girilmesi 161 Sıkışma,ezilme
Yüksek basınçlı kompresör kullanımı;deliklerin   temizliği 162 Patlama
163 Yangın
164 Basınçlı havanın   solunması
165 Göze cisim   kaçması
166 Toz
167 Gürültü
Kompresörün barının fazla açılması 168 Yüksek basıncın   etkisiyle kompresör hortumunun çalışanlara çarpması,düşme
Kompresör hortumunun hasarlı olması 169 Hortumun   patlaması ve çalışanlara çarpması
Halat ve boruların                hazırlığı-montajı 170 El ile halat ve   boruların taşınması (omuz üzerinde)
Halat ve boruların                hazırlığı-montajı 171 Keskin ve sivri   yüzeyler;kesik,çizik
Halat ve boruların                hazırlığı-montajı 172 İş eldiveni   kullanılmaması
Halat ve boruların                hazırlığı-montajı 173 Kazı kenarında   halat bağlama tezgahı bulunması
Halat ve boruların                hazırlığı-montajı 174 Takılma-düşme
Halat ve boruların                hazırlığı-montajı 175 Kerpeten   kullanımı;kesik,çizik
Halat ve boruların                hazırlığı-montajı 176 Bağ tellerinin   sivri uçları;kesik,çizik
Halat ve boruların                hazırlığı-montajı 177 Boruların kesici   alet ile kesilmesi;kesik
Halat ve boruların                hazırlığı-montajı 178 Halatlı   boruların açılan deliğe az kişiyle taşınarak sokulması;ağır kaldırma
Halat ve boruların                hazırlığı-montajı 179 Demir makası   kullanılması;kesik
Halat ve boruların                hazırlığı-montajı 180 Demir makası   kullanılması;uzuv kaybı
Ankraj elemanlarının (plaka,kama,somun vs.)   montajı 181 Ezilme,burkulma,kesik
Hilti kullanımı 182 Göze cisim   kaçması
183 Elektrik   çarpması
184 Titreşim
185 Gürültü
186 Toz
Spiral kullanımı 187 Spiral taşının   patlaması
188 Göze cisim   kaçması
189 Elektrik   çarpması
190 Kesik
Elektrik kablolarının kullanımı 191 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
192 Yangın
Fiş-priz kullanımı 193 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
194 Yangın
195 Kablolara   takılıp düşme
Kabloların su içinden geçmesi 196 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
Elektrik kablolarının üzerinden araçların geçmesi 197 Kabloların zarar   görmesi,elektrik çarpması
Enjeksiyon 198 Enjeksiyon   sırasında iş gözlüğü kullanılmaması;göze cisim girmesi,enjeksiyon malzemesi   girmesi
Enjeksiyon 199 Enjeksiyon   sırasında toz maskesi kullanılmaması;tozun solunması
Enjeksiyon 200 Enjeksiyon   sırasında iş eldiveni kullanılmaması
Enjeksiyon 201 Enjeksiyon   sırasında kulak tıkacı kullanılmaması;kulağın zarar görmesi
Enjeksiyon 202 Düşme riski olan   yerlerde emniyet kemeri kullanılmaması;yüksekten düşme
Enjeksiyon 203 Enjeksiyon   hortumlarının hasarlı olması;patlama,göze beton sıçraması
Enjeksiyon 204 Manometrenin   bozuk olması
Enjeksiyon 205 Yüksek basınçta   çalıştırılması
Enjeksiyon 206 Yetkisi   olmayanların elektrik işlerine müdahale etmesi;elektrik çarpması
Enjeksiyon 207 Elektrik   kablolarının su içinden geçmesi;elektrik çarpması
Enjeksiyon 208 Makinayı çalışır   durumda terketmek;iş kazalarının yaşanması
Enjeksiyon 209 Çalışma alanının   emniyete alınmaması;İş kazalarının yaşanması
Enjeksiyon 210 Elektrik   motoruna su sızması
Enjeksiyon 211 Enjeksiyon   sırasında pompayı yüksek basınçta çalıştırmak
ÇELİK HASIR İMALATI-PÜSKÜRTME BETON (SHOTCRETE) Elle malzeme taşınması 212 Takılıp düşme
213 Kesik
214 El,ayak   sıkışması
215 Malzeme düşmesi
216 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 217 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
218 Çalışanın   düşmesi
Vinç kullanımı 219 Halat,sapan   kopması
220 Vinç devrilmesi
221 Malzeme düşmesi
222 Bomun   düşmesi,çarpması
223 Vincin motorunun   yanması
Sepet kullanımı 224 Malzeme  sepetinden malzeme düşmesi.
225  Malzeme sepetinde çalışırken düşme
Merdiven kullanımı 226 Düşme
Düşme tehlikesi olan yerlerde emniyet kemeri ve can halatı   kullanılmaması 227 Yüksekten düşme
Çelik hasırların imalat ve montajı 228 Kerpeten   kullanımı;kesik,çizik
Çelik hasırların imalat ve montajı 229 Hasırın   sivri,keskin kısımları;kesik,çizik
Çelik hasırların imalat ve montajı 230 Düşme riski olan   yerlerde emniyet kemeri-can halatları kullanılmaması;yüksekten düşme
Çelik hasırların imalat ve montajı 231 Malzeme   taşınması;ağır kaldırma
Çelik hasırların imalat ve montajı 232 Çalışma alanının   temizlik ve düzeni;takılma,düşme,kayma
Çelik hasırların imalat ve montajı 233 Kişisel koruyucu   donanımları kullanmama;iş kazalarının yaşanması
Püskürtme beton 234 Uygulama anında   kişisel koruyucu ekipmanların (baret,gözlük,eldiven,toz maskesi vb.)   kullanılmaması;iş kazalarının yaşanması
Püskürtme beton 235 Püskürtme beton   makinasının düzgün bir yere yerleştirilmemesi;makinanın devrilmesi
Püskürtme beton 236 Püskürtme beton   makinasının düzgün bir yere yerleştirilmemesi;makinanın çalışanların üzerine   devrilmesi
Püskürtme beton 237 Püskürtme   hortumunun ve bağlantılarının uygun olmaması;iş kazalarının yaşanması
Püskürtme beton 238 Yetkisi   olmayanların elektrik işlerine müdahale etmesi;elektrik çarpması
Püskürtme beton 239 Elektrik   kablolarının su içinden geçmesi;elektrik çarpması
Püskürtme beton 240 Elektrik   kablolarının hasarlı olması,ilave yapılması;elektrik çarpması
Püskürtme beton 241 Hasarlı   fiş-priz;elektrik çarpması
Püskürtme beton 242 Hasarlı   fiş-priz;yangın
Püskürtme beton 243 Basınçlı hava ve   suyun hızlı açılması;iş kazaları
Püskürtme beton 244 Sepet içerisinde   çalışmak;yüksekten düşme
Püskürtme beton 245 Püskürtme   yapılan bölgede başka çalışanların olması,uyarı işaret ve levhalarının   olmaması;iş kazalarının yaşanması
Püskürtme beton 246 Püskürtme işlemi   bittikten sonra makinanın emniyetli bir yerde muhafaza edilmemesi;iş   kazaların yaşanması
FORE KAZIKLARIN BAŞLIK VE KUŞAK KİRİŞLERİNİN   İMALAT VE MONTAJI Elle   malzeme taşınması 247 Takılıp düşme
248 Kesik
249 El,ayak   sıkışması
250 Malzeme düşmesi
251 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 252 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
253 Çalışanın   düşmesi
Genel çalışma 254 Kişisel koruyucu   donanımları kullanmama
Vinç kullanımı 255 Elektrik,   topraklama ve paratoner sisteminin olmaması.
Vinç kullanımı 256 Işıklı tepe   sinyalinin olmaması
Vinç kullanımı 257 Yükün altında   insan bulunması
Vinç kullanımı 258 Operatör ve   işaretçinin iletişim bozukluğu.
Vinç kullanımı 259 Sapanların   standartlara uygun olmaması.
Vinç kullanımı 260 Teknik periyodik   kontrollerin mevzuata ve standartlara uygun yapılmaması.
Vinç kullanımı 261  vincin    max. yük kaldırma işaretlerinin olmaması ve görülmemesi
Vinç kullanımı 262 Çalışma yapılan   alanın aydınlatma eksikliği.
Vinç kullanımı 263  uygun takozlama yapılmaması
Vinç kullanımı 264  vinç kornalarının çalışmaması.
Vinç kullanımı 265 Vinç ağırlık   göstergesinin bozuk olması.
Vinç kullanımı 266  vinçlerdeki yapısal bozukluklar ve temel   zeminin uygun olmaması.
Vinç kullanımı 267 Operatör   kabinindeki eksiklikler
Vinç kullanımı 268 Vinçle taşınan   yükün inşaatı devam eden yapılara çarpması.
Vinç kullanımı 269 Standart olmayan   kaldırma donanımlarının kullanılması.
Vinç kullanımı 270 Kaldırma   operasyonlarında oluşan sıkışma noktaları
Vinç kullanımı 271 Kaldırma   operasyonlarında yüklerde oluşan boşluklar
Vinç kullanımı 272 Kaldırma   operasyonlarında yüklerin zincirle boğumlanarak taşınması.
Vinç kullanımı 273 Vinç kancasında   emniyet mandalı bulunmaması
Hilti kullanımı 274 Göze cisim   kaçması
275 Elektrik   çarpması
276 Titreşim
277 Gürültü
278 Toz
Spiral kullanımı 279 Spiral taşının   patlaması
280 Göze cisim   kaçması
281 Elektrik   çarpması
282 Kesik
Keser kullanımı 283 El ve ayağa   vurma, kesik
Çekiç kullanımı 284 El ve ayağa   vurma, başka bir çalışana vurma
Testere kullanımı 285 Kesik
Manivela kullanımı 286 El ve ayağa   vurma,ezilme
Matkap kullanımı 287 El sıkışması
288 Elektrik   çarpması
289 Göze cisim   kaçması
290 Titreşim
291 Toz
292 Gürültü
Montajı tamamlanmış olan kuşak kirişlerinin   korkuluklarının yapılmaması 293 Yüksekten düşme
Kimyasal malzeme kullanılması 294 Patlama
295 Yangın
Kalıp yağı kullanma 296 Kayma,düşme
297 Göze sıçrama
Elektrik kablolarının kullanımı 298 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
299 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 300 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
301 Yangın
Fiş-priz kullanımı 302 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
303 Yangın
Topraklama 304 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 305 Kablolara   takılıp düşme
Kabloların su üzerinden geçmesi 306 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
Elektrik kablolarının üzerinden araçların   geçmesi 307 Kabloların zarar   görmesi,elektrik çarpması
Kalıp montaj/demontaj 308 El,ayak   sıkışması
309 Çivi batması
310 Kesik
311 Vücuda çarpma
312 Kalıp çökmesi
Kerpeten kullanımı 313 Kesik
Bağ tellerinin sivri uçları 314 Çizik,batma
Malzemenin sahada dağınık halde bırakılması 315 Takılma,düşme
İnşaat demirlerini  kaldırma operasyolarında bağ demirlerinden   tutturarak kaldırma 316 Bağ demirinin   yükü taşıyamaması,kopması ve demirlerin devrilmesi
Demir montaj 317 El,ayak   sıkışması
318 Kesik
319 Vücuda çarpma
320 İskele   devrilmesi
Demir kesme makinası 321 El,parmak kesiği
322 Demirin işçiye   doğru fırlaması
323 Elektrik   çarpması
Demir bükme makinası 324 El,parmak   sıkışması
325 Demirin işçiye   doğru fırlaması
326 Elektrik   çarpması
El makası 327 Kesik
El makası 328 Demirin işçiye   doğru fırlaması
Demir tezgahlarına çakılan çivi uçlarının   yamultulmaması 329 Çivi   batması,kesik
Beton dökümü 330 Betonun göze   kaçması
Beton dökümü 331 Beton ile temas
Beton dökümü 332 Çimento   solunması
Beton dökümü 333 Beton ile mikser   arasına sıkışma
Beton dökümü 334 Araç trafiği;toz   ve çamur
Beton Pompasının eklem yerlerinden patlaması 335 Basılan Betonun   İşçinin Üzerine Gelmesi
Beton Pompa Kazanı 336 İşçinin Kazana   Düşmesi
Beton Pompasını kullanan kişinin eğitim almamış   olması 337 Pompayı   kullanan kişinin dengesini Kaybederek Düşmesi
338
339 Borunun çalışana   çarpması
Beton Pompası 340 Patlayan pompa   Borularından  Çıkan Betondan İşçilerin   yaralanması
Beton pompasının                   boru-hortum bağlantı   elemanlarının sağlam monte edilmemiş    olması 341 Bağlantı   elemanlarının ve borunun işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Beton Mikserinin manevracısının olmaması 342 Kaza Yapması
343 İşçilere   Çarpması
Beton Mikserini kullanan kişinin şantiye içi hız   limitlerine uymaması 344 Kaza Yapması
345 İşçilere   Çarpması
Beton Mikserinin geri sinyallerinin olmaması,çalışmaması 346 Kaza Yapması
347 İşçilere   Çarpması
ÖLÇME (İNKLİNOMETRE) ÇALIŞMALARI İnklinometre   kuyularının açılması için kullanılan iş makinaları 348 İş makinesi ve   ağır vasıta kullanıcılarının ehil olmaması
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 349 Çalışma yapılan   bölgenin emniyete alınmaması
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 350 İş makinelerinin   geri vites sinyal veya sesli ikaz sisteminin olmaması.
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 351 İş makinalarının   günlük olarak her çalışmadan önce kontrol edilmemesi.
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 352 İş makinelerinde   oluşabilecek yangın
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 353 İş makinalarının   periyodik olarak bakımının yapılmaması
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 354 Gece   çalışmalarında aydınlatmanın yetersiz olması ve iş makinalarının farlarının   yanmaması
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 355 Çalışma   esnasında iş makinalarına fazla yaklaşılması
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 356 Yağış ve yoğun   sis sebebi ile sahadaki iş makinelerinin görülememesi.
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 357 İş makinelerinin   çalışma alanında bırakılması.
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 358 Güvenlik   gereklerini sağlamayan iş makinelerinin kontrolsüz olarak sahada çalışmaları
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 359 Operatörlerin   fiziksel ve psikolojik olarak uygun olmaması
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 360 Ekipmanlarının   gövdesinde oluşabilecek kaçak akım veya statik elektrik
İnklinometre kuyularının açılması için   kullanılan iş makinaları 361 İş makina ve   ekipmanlarının kullanımından sonra emniyetli yerde muhafaza edilmemeleri;iş   kazalarının yaşanması
Genel çalışma 362 Kişisel koruyucu   ekipmanların kullanılmaması
Temizlik ve düzen 363 Takılma,kayma,düşme
Boruların indirilmesi 364 Kesik,ezilme
Boru ile kuyu cidarı arasına dolgu malzemesi   yada  zayıf çimento enjeksiyonu   yapılması 365 Göze enjeksiyon   malzemesi kaçması
Elektriksiz el aletlerinin        (keski,anahtar takımı vs.)   kullanımı 366 Kesik
Elektriklikli el aletlerinin   (matkap vs.) kullanımı 367 El sıkışması
368 Elektrik   çarpması
369 Göze cisim   kaçması
370 Titreşim
371 Toz
372 Gürültü
Elektrik kablolarının kullanımı 373 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
374 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 375 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
376 Yangın
Fiş-priz kullanımı 377 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
378 Yangın
Topraklama 379 Elektrik   çarpması
Kablo dağınıklığı 380 Kablolara   takılıp düşme
Kabloların su üzerinden geçmesi 381 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
Elektrik kablolarının üzerinden araçların   geçmesi 382 Kabloların zarar   görmesi,elektrik çarpması
SONDAJ ÇALIŞMALARI Elle malzeme taşınması        (çelik borular vs.) 383 Takılıp düşme
384 Kesik
385 El,ayak   sıkışması
386 Malzeme düşmesi
387 Ağır kaldırma
Araçla malzeme taşınması 388 Aracın   devrilmesi,malzeme düşmesi
389 Çalışanın   düşmesi
Kuyu delmek için kullanılan   sondaj makinasının peryodik kontrollerinin yapılmamış olması;gevşek   bağlantılarının olması 390 Makinanın   devrilmesi
391 Halat kopması
392 Elektrik   çarpması
393  işçilerin üzerine malzeme  düşmesi
394 Çalışanlara   Çarpma
395 Yangın
Sondaj makinasını kullanan   kişinin eğitim almamış olması 396 Makinanın   devrilmesi
397 Sıkışma,kesik,ezilme
398 Elektrik   çarpması
399 Taşıdığı   malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
400 Çalışanlara   Çarpma
401 Yangın
Emniyet kemersiz sondaj makinasına   tırmanma 402 Yüksekten düşme
403 Sıkışma,kesik,ezilme
Sondaj açılan kuyudan çamurlu su fışkırması 404 Vücuda çamur   gelmesi,                  Göze çamur   girmesi
Genel çalışma 405 Kişisel koruyucu   ekipmanların kullanılmaması
Çalışma alanlarında uyarıcı işaret ve   levhaların bulunmaması 406 Tehlikeli   bölgelere girilmesi;iş kazalarının yaşanması
Sondaj makinasının uyarı ikaz lambalarının   olmaması 407 Tehlikeli   bölgelere girilmesi;iş kazalarının yaşanması
Makinadaki hidrolik yağlar 408 Göze girmesi
409 Vücuda temas   etmesi
İş makinalarını çalışır durumda   terketmek 410 Makinanın   devrilmesi
411 Makinanın   üzerine düşmesi
İş makinalarının kumanda kollarının tel,çubuk vb.malzemeler   kullanarak sabitlemek 412 İş kazalarının   yaşanması
Delgiye başlamadan önce subaşlığının tije tam bağlandığının   kontrolünün yapılmaması 413 Parçaların   devrilmesi.çalışanların üzerine düşmesi
Tijler takılıp sokulurken makina   durmadan delgi takımlarına dokunulması 414 Uzuv kaybı
415 Kırık
416 Kesik
417 Sıkışma
Tij takılırken su basıncının düşmesinin beklenmemesi 418 Kırık,çarpma,ezilme
Çalışma alanının temizlik ve düzeni 419 Takılma,düşme,kayma,çarpma
Rüzgarlı havada çalışma 420 Makinanın   devrilmesi
421 Makinanın   işçilere çarpması
422 Makinanın   motorunun yanması
423 Taşıdığı   malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Yüksek basınçlı kompresör   kullanımı 424 Patlama
425 Yangın
426 Basınçlı havanın   solunması
427 Göze cisim   kaçması
428 Toz
429 Gürültü
Kompresörün peryodik   kontrollerinin yapılmaması 430 Patlama
431 Yangın
Kompresörün acil stop düğmesinin olmaması 432 Acil durumda   kapatılamaması
Kompresöre yetkisi olmayanların   bakım yapmaya çalışması 433 Patlama
434 Yangın
435 Sıkışma,kesik,ezilme
Su jeti kullanımı 436 Patlama
437 Yangın
438 Göze cisim   kaçması
439 Gürültü
440 Sıkışma,kesik
Kuyu açılması 441 Alt yapı   hatlarına zarar verilmesi
Kuyuya indirilen dalgıç pompanın elektrik   kablolarının hasarlı olması 442 Elektrik   çarpması
Kuyuya boruların indirilmesi 443 Malzemenin   devrilmesi
444 Kesik
445 Sıkışma
446 Burkulma
447 Ağır kaldırma
448 Düşme,çarpma,batma
Kuyuya çakıl serilmesi (kürek,el   arabası kullanımı vs.) 449 Batma
450 Kesik
Elektriksiz el aletlerinin kullanımı 451 Kesik,burkulma
Spiral kullanımı 452 Spiral taşının   patlaması
453 Göze cisim   kaçması
454 Elektrik   çarpması
455 Kesik
Matkap kullanımı 456 El sıkışması
457 Elektrik   çarpması
458 Göze cisim   kaçması
459 Titreşim
460 Toz
461 Gürültü
Elektrik kablolarının kullanımı 462 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
463 Yangın
Elektrik panoların kullanımı 464 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
465 Yangın
Fiş-priz kullanımı 466 Elektrik   kaçağı,elektrik çarpması
467 Yangın
Topraklama 468 Elektrik   çarpması
469 Kablolara   takılıp düşme
Kaynak işleri 470 Yangın,patlama
471 Alevin, kaynak   ışığının vucudun çeşitli yerlerine zarar vermesi.
472 Elektrik   çarpması.
Anakayaların havalı-darbeli sistem ile   delinmesi 473 Sıkışma,kesik,ezilme,burkulma
MOBİL   VİNÇ KULLANIMI Şantiye hız limitlerine uyulmaması 474 Kaza olması
475 İşçilere   çarpması
Peryodik bakımının yapılmamış   olması 476 Vincin yan   yatması
477 Halat,sapan,zincir   kopması
478 Malzeme   düşmesi,işçilerin üzerine düşmesi
479 Bomun   düşmesi,çarpması
480 Hidrolik   hortumunun patlaması
481 Vincin   motorunun yanması
Mobil vincin ayaklarının tam açılmadan   kurulması 482 Vincin   devrilmesi
Sepetlerin kullanımı 483 Malzemenin   düşmesi
484 Sepetin   devrilmesi
485 Çalışanın   düşmesi
486 Malzemenin   çalışan işçilerin üzerine düşmesi
Mobil vincin ayaklarının sağlam bir zemin   üzerinde kurulmaması 487 Vincin yan   yatması,devrilmesi
Malzeme sevkiyatı sırasında işaretçi ve sapancı   kullanılmaması 488 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Malzeme sevkiyatı sırasında telsiz   kullanılmaması 489 Malzemerin   işçilerin üzerine düşmesi,çarpması
Vinç operatörünün baret kullanmaması 490 Kafaya darbe   alması
Belgesiz operatörün olması 491 Taşıdığı   malzemeyi işçilerin   üzerine düşürmesi
Hasarlı halat,sapan ve zincir   kullanımı 492 Halat,sapan,zincir   kopması
493 Malzemenin   düşmesi
494 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Hasarlı mapa kullanılması 495 Malzemenin   düşmesi
496 Malzemenin   çalışanların üzerine düşmesi
Vinçle yük taşıma 497 Vincin   devrilmesi
498 malzemenin   düşmesi.
499 Malzemenin   çalışanların             üzerine   düşmesi
Geri sinyallerinin çalışmaması 500 Kaza olması
501 İşçilere   çarpması
Vincin kancasının emniyet mandalının olmaması 502 Kancadan   kurtulan malzemenin aşağıdaki işçilerin üzerine düşmesi
Çalışma sahasında bulunma 503 Üstüne malzeme   düşmesi.
Topraklamasının yapılmamış olması 504 Elektrik   çarpması
Elektrikli çalışma 505 kabloların   uygun olmaması
Elektrikli çalışma 506 panoların uygun   olmaması
Elektrik kablolarının dağınıklığı 507  Takılıp düşme
Genel çalışma 508 Takılma
509 düşme
510  çarpma
511 ezilme
512  burkulma.
Mobil vincin kurulduğu bölgenin emniyetle   çevrilmemiş olması 513 Tehlikeli alana   giriş;malzeme düşmesi,malzemenin çalışanlara çarpması
Yangın tüpünün olmaması 514 Yangın çıkması
Rüzgarlı havada çalışma 515 Vincin   devrilmesi
516 Malzemelerin   savrulması,devrilmesi
517 Malzemenin   işçilere çarpması
518 Vincin   motorunun yanması

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/zemin-guclendirme/