YÖNETİM SİSTEMİ

Bu yazının kalıcı bağlantısı https://insaattaisguvenligi.com/yonetim-sistemi/

FORMLAR

TALİMATLAR

PLANLAR

1- Acil Durum Eylem Planı 2- İzleme Ölçme Planı 3- SEÇ Denetim Planı 4- SEÇ Eğitim Planı 5- Yasal Yükümlülüklere Uyum Tablosu 6 – Acil durum prosedürü 7- Acil durum eylem planı-2 8- Acil durum eylem planı  9 – ABCD Temel Afet Bilinci El Kitabi(Acil Durumlar)  10 – Acil Durum El Kitabı  11- Afetler ve …

RAPORLAR

1- 15 Günlük SEÇ Değerlendirme Raporu 2- Aylık Şantiye SEÇ Raporu

KARIŞIK DOKUMANLAR

1 – Makina Koruyucuları  2 – Şantiye Kuruluşunda Dikkat Edilecek Hususlar  3 – Ziyaretci Bilgi Kartı   4 – Ziyaretçi Kartı-2  5 – Ziyaretçi El Kitabı (Mustafa Keskinpala)  6 – Ziyaretçi Kartı Uyarı Notları  7- Sağlık Güvenlik Planı Örnek-1  8 – HES Sağlık Güvenlik Yönetim Planı5 9 – Sağlık Güvenlik Planı Örnek-2