RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Hafriyat

Faaliyet

Alt Faaliyet

No

Tehlike

KAZI-KIRIM-YÜKLEME-NAKLİYE-DOLGU İŞLERİ Şantiyeye   Giriş Çıkışlar 1 Kazaların   Olması
İş makinası ve kamyonların çalışma   Sınırında İşçi Bulunması 2 İş   makinası yada kamyonun işçileri ezmesi
3 Sıçrayan   Malzemenin İşçilere Çarpması
Makinalarda Operaratör Kabininin Olmaması 4 Sıçrayan   Malzemenin Operatöre Çarpması
Belgesiz operatörün       makinayı Kullanması 5 İş   Makinasının İşçilere Çarpması
İş makinası kabininde veya üzerinde operatör   harici kişilerin bulunması,taşınması 6 İş   makinası üzerinden düşme
İş makinalarında yangın tüpünün bulunmaması 7 Yangın
İş makinalarının peryodik Bakımının Yapılmamış   Olması 8 Hidrolik   Pompası Patlayan Aracın Malzemeleri İşçilerin Üzerine Düşürmesi
İş makinası kabininden çıkan operatörün baret   kullanmaması 9 Kafasına   malzeme gelmesi (taş,toprak vs.)
İş makinalarının manevra ve hareketleri 10 Araçların   Manevra Sırasında İşçileri Ezmesi
Manevracıların iş makinaları ve kamyonlara   yakın durması 11 İş   makinası ve kamyonun işçileri ezmesi,işlere çarpması
İş makinaları ve insanların aynı alanda   çalışması 12 Makinanın   işçiye çarpması,ezmesi
İş makinalarının kaldırma   ekipmanı olarak kullanılması 13 Kesik
14 Sıkışma,burkulma
İş makinalarının geri sinyallerinin ve uyarı   lambalarının olmaması yada çalışmaması 15 İşçilerin   iş makinalarının altında kalması,ezilmesi
İş makinalarının şantiye hız limitlerine uymaması 16 Kaza   olması
17 İşçilere   çarpması
Yağışlı havalarda iş makinası ve kamyonlarla   çalışma 18 İş   makinası ve kamyonun kayması ve işçileri ezmesi
Arızalı iş makinalarıyla çalışılması;araçların   peryodik kontrollerinin yapılmaması 19 İş   kazalarının yaşanması
Aydınlatmanın tam Sağlanamadığı Bölgelerdeki   Çalışmalar 20 Araçların   İşçileri Ezmesi
Aydınlatma Akımının Kesilmesi 21 İşçilerin   Karanlıkta Boşluktan Düşmesi
Zemin Etütü Yapılmamış Olması 22 Su   Baskını
23 Zehirlenme,   Boğulma, Çarpılma
Kumlu Zeminde Gerekli Eğim Sağlanmadan   Çalışılması 24 İşçilerin   Kayan Kumun altında kalması
Kazı Alanının Çevresinin Çevrilmemiş Olması 25 Çevreden   Geçen İnsanların Zarar Görmesi
Araçların şevlere yaklaşması 26 Araç   devrilmesi
Kazının Zemine Uygun Şev Verilmeden Yapılması 27 Kazı   Sırasında Toprak Kayması;çalışanların toprak altında kalması
Çıkıp-inme merdivenlerinin bulunmaması 28 Yüksekten   düşme,acil durumlarda kaçışın zorlanması
Yeraltında Açık Alevli lamba ile çalışılması 29 Patlama   Olması
Kavlak Muayenesi Yapılmadan Çalışılması 30 Çöken   Zemin Altında İşçilerin Kalması
Dinamit ve patlayıcıların kullanımında bekleme   Süresi Dolmadan ve Yetkili Denetiminden Geçmeden Çalışmaya Devam Edilmesi 31 Çalışılan   Bölgede İşçilerin Üzerine Zeminin Kayması
Kazıdan çıkan toprağın yanlış istiflenmesi 32 İşçilerin   kayan toprağın altında kalması
Kazı toprağının sürekli değişkenlik göstermesi 33 Toprak   kayması
Toprak yığınlarının altlarının kazılması 34 Toprak   kayması
Kazı kenarlarında ağırlık yüklenilmesi 35 Toprak   kayması
Şev kenarlarına malzeme boşaltımı   sırasında araç tekerlerinin altına takoz konmaması 36 Aracın   devrilmesi
37 Aracın   çalışanların üzerine düşmesi
Derin kazılan yerlerin kenarlarına önlem   alınmaması 38 Yüksekten   düşme
Elektrik,doğalgaz,su hatlarının belirlenememesi 39 Hatlara   iş makinası veya insanların çarpması sonucu iş kazalarının yaşanması
Elektrik hatlarına yetkisiz müdahale edilmesi 40 Elektrik   çarpması
Çalışan Araçlar İçin Rampa Eğiminin   Ayarlanmaması 41 Kazılan   Toprağı Dışarı Çıkaran Araçların Devrilmesi
İş makinarının uyarı işaret ve levhaların olmaması 42 İnsanların   düşmesi
43 Araçların   düşmesi
Yağışlı havalarda işçi çalıştırılması 44 Toprak   kayması
45 İşçinin   Kayganlaşan Zeminde Düşmesi
Su İçerisinde Çalışma Yapılması 46 Kayma,takılma,düşme
47 Cilt   Hastalıklarının Meydana Gelmesi
Çalışan makinaların çıkardığı toz   tehlikeleri 48 Göze   toz  girmesi
49 Vücudun   tozu soluması
Araçların tamamen durmasını beklemeden yaklaşılması 50 Araçların   çalışanları ezmesi
İş makinası ve kamyonların kapasitelerinden fazla   malzeme alması 51 Malzemenin   devrilmesi
52 Malzemenin   çalışanların       üzerine düşmesi
Kamyon şoförlerinin izinsiz ve kişisel koruyucu   donanım olmadan sahada gezmesi 53 İzinsiz   veya tehlikeli bölgelere giriş sonucu iş kazalarının yaşanması
Kamyon kasası üzerine çıkma 54 Yüksekten   düşme
Kamyonların manevra ve hareketleri 55 Araçların   manevra sırasında İşçileri Ezmesi
Kamyonların geri sinyallerinin ve uyarı   lambalarının olmaması yada çalışmaması 56 İşçilerin   kamyonun altında kalması,ezilmesi
Kamyon şoförlerinin şantiye hız limiti kurallarına uymaması 57 Aracın   çalışanları ezmesi
58 Aracın   çalşanlara çarpması

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/hafriyat/