RİSK ANALİZLERİ içeriğine geri dön

Mobilizasyon

Alt   Faaliyet

Tehlike

En Yüksek Risk   Değeri

Zarar

Alınması   Gereken Önlemler

Kontrol Edilmiş   Risk Değeri

PLANLAMA – Trafik düzeni, araç giriş-çıkış bölgelerinin   belirlenmesi Trafik   kazası [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-   Araç giriş-çıkış bölgelerinin kör noktalardan yapılmaması, görüş mesafesinin   açık olduğu bölgelerden seçilmesi
2- Uyarı-ikaz tabelalarının konumlandırılması
3- Sarı ikaz lambasının kapı girişlerine ve araç giriş-çıkış bölgelerine   konulması
4- Giriş-çıkış bölgelerinde güvenlik görevlisi bulundurulması
[warning]ORTA[/warning]
PLANLAMA – Çalışma ve yaşam alanlarının belirlenmesi Çalışma   ve yaşam alanlarının karışması [warning]ORTA[/warning] Yaralanma 1-   Kırmızı ve yeşil bölgelerin birbirine karışmayacak şekilde planlanması ve   tabelalandırılması
2- Şantiye çevresinin min. 2 m yükseklikte perde ile çevrilmesi.
2-  Güvenlik görevlileri ile gerekli   yönlendirmelerin yapılması
[important]DÜŞÜK[/important]
PLANLAMA – Kazı alanlarının ve kazı toprağı bekletme alanlarının   belirlenmesi Toprak   kayması, göçük [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-   Zemin etütlerinin yapılması
2- Kazıların şevli yapılması, şev yapılamayacak bölgelerde püskürtme beton   (Shotcrete) uygulaması yapılması.
3- Kazı toprağının kazı bölgesinden
[warning]ORTA[/warning]
PLANLAMA – Konteynerların konumlandırılması Konteynerların   kazı bölgelerine düşmesi [warning]ORTA[/warning] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-   Kazıların şevli yapılması, şev yapılamayacak bölgelerde püskürtme beton   (Shotcrete) uygulaması yapılması.
2- Konteynerların kazı kenarlarından min. 5m geride konumlandırılması
3- Konteyner çevresinin
[important]DÜŞÜK[/important]
Acil durumlar, Yangın [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-   Koğuş kapılarının acil çıkışlara uygun konumlandırılması
2- Sigara içme ve çay alanların planlanması
3- Merkezi ısınma sistemi projelendirilmesi
4- Hidrant sisteminin ve acil durum siren butonlarının planlanması
[warning]ORTA[/warning]
PLANLAMA – Yemekhane ve tuvaletlerin birbirine yakın olması Bulaşıcı   hastalık, koku problemi [warning]ORTA[/warning] Hijyen   hastalıkları 1-   Yemekhane ve tuvalet/banyo  farklı   bölgelerde konumlandırılacak, mümkün değilse tuvalet/banyo kapıları zıt   yönlere bakacak.
2- İşbaşı eğitimlerinde hijyen konusunda bilgilendirme yapılacak
3- Yemekhane ve tuvaletlere uyarı levhaları asılacak
[important]DÜŞÜK[/important]
PLANLAMA – Tuvalet banyo ihtiyacı Yetersiz   wc-banyo [warning]ORTA[/warning] Hastalık.   Kavga sonucu yaralanma. 1-  50 işçi için min. 1 kabin ve 1 pisuvar   olacak şekilde tuvaletlerin planlanması [important]DÜŞÜK[/important]
PLANLAMA – Jeneratör Olmaması Çalışma   Sırasında Elektrik Kesintisi [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-  Jeneratör kapasitesinin belirlenmesi ve   konumlanacağı yerin planlanması
2- Bakımlarının zamanında yapılması
3- Yakıtının hazır bulundurulması
4- Gerekli hat bağlantılarının yapılmış olması (Vinçler,   aydınlatmalar…vb)
[warning]ORTA[/warning]
PLANLAMA –    Kule vinç tarama alanları Vinç   tarama bölgelerinde yaşam alanlarının bulunması [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-   Vinçlerin yaşam alanlarını taramayacak şekilde konumlandırılması [warning]ORTA[/warning]
Vinç tarama bölgelerinde elektrik hatlarının   bulunması [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-   Vinç bomu uç noktası ile çevre elektrik hatlarına min. 5m mesafe bırakılması [warning]ORTA[/warning]
Vinçlerin birbirini taraması [warning]ORTA[/warning] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-   Vinçler konumlandırılırken birbirini taramayacak şekilde planlanmalı
2- Vinçler arası kalıp aktarımı yapılacak ise vinç bomları birbirine sınır   olacak şekilde konumlandırılmalı, vinçler arası kalıp çektirmeye izin   verilmemeli
[warning]ORTA[/warning]
PLANLAMA –  Genel çevre   aydınlatma bölgelerinin belirlenmesi Aydınlatma   yetersizliği [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-   Mobilizasyon planına uygun, çevre aydınlatma direklerinin yerlerinin   belirlenmesi
2-  Uygulama sırasında aydınlatma   ölçümlerinin yapılması
3- Vinç gövdesi için min. 1000W  lık   projektör kullanılması
[warning]ORTA[/warning]
PLANLAMA – Depo kullanımı Tehlikeli   madde deposu olmaması [warning]ORTA[/warning] Patlama,   Yaralanma ve/veya ölüm 1-   Tehlikeli/yanıcı maddeler için depoda ayrı bir bölüm planlanması ve çevre ile   izalasyonunun sağlanması [important]DÜŞÜK[/important]
Akar Yakıt Nakliyesi Patlama,   Yangın [warning]ORTA[/warning] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-   Uyarı levhaları asılması.
2- Yangın söndürücü bulundurulması.
3- İşe giriş eğitimleri verilmesi.
4- Akar yakıt tankının çalışma bölgesinden uzak ve etrafının çevrili olması
[important]DÜŞÜK[/important]
Araç hareketleri Trafik   kazası [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve ya ölüm 1-   Araç yolları ile yaya yollarının sert bariyerlerle ayrılması
2- Yönlendirme için işaretci kullanılması
3- Geri alarmların çalışır durumda olması
4- Saha içi hız limiti olan 20 km/saatin aşılmaması.
5-Uyari levhalarının sahaya asılması.
6- Eğitim faaliyetleri.
[warning]ORTA[/warning]
Toz kalkması [warning]ORTA[/warning] Solunum   rahatsızlığı, Meslek hastalığı 1-   Saha içi hız limiti olan 20 km/saatin aşılmaması.
2- Periyodik olarak yolların sulanması.
3- Uyari levhalarının sahaya asılması.
[important]DÜŞÜK[/important]
Boya İşleri Boya   (temas, maruz kalma, yutma, göze kaçması) [error]YÜKSEK[/error] Zehirlenme 1-   Kişisel koruyucu malzeme kullanma (eldiven, maske, baret)
2- Kullanılan boyanın malzeme güvenlik bilgi formunun çalışma alanında   bulundurulması ve formdaki talimata göre kullanılması.
3- Eğitim faaliyetleri
[warning]ORTA[/warning]
 Takılma-kayma düşme [warning]ORTA[/warning] Yaralanma,   ve ya ölüm 1-  Çalışma alanı tertip düzeninin   sağlanması,kullanılmayan malzemenin çalışma alanında bulundurulmaması.
2- Kişisel koruyucu  malzeme   kullanılması
3- Eğitim faaliyetleri
[important]DÜŞÜK[/important]
 Yangın [warning]ORTA[/warning] Yaralanma,   ve ya ölüm  1- Yanıcı ve patlayıcı özellik taşıyan   malzemelerin yanında sigara içilmemesi.
2- Çalışma alanında yangın söndürücü bulundurulması
3- Bölgenin tabelalandırılması
4- Acil durum eylem planı oluşturuşlması
5- Eğitim faaliyetleri
[important]DÜŞÜK[/important]
Elektrikli Kablo Kullanımı Elektrik   çarpması [warning]ORTA[/warning] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-   Elektrikli aletlerin aylık kontrol edilmesi,
2- Elektrikçi dışında hiçbir kimsenin arızalı alete müdahale etmemesi, 3-   Kişisel koruyucu malzeme kullanılması,
4- Çalışma alanının düzenlemesinin yapılması,
5- Eğitm faaliyetleri,
6- Panolarda 30 ma’lik kaçak akım rölesi kullanılması
[important]DÜŞÜK[/important]
 Yangın [warning]ORTA[/warning] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-   Elektrikli aletlerin aylık kontrol edilmesi,
2- Elektrikçi dışında hiçbir kimsenin arızalı alete müdahale etmemesi, 3-   Çalışma alanının düzenlemesinin yapılması,
4-  Eğitm faaliyetleri,
5- Çalışma alanlarının belli bölgelerinde yangın söndürme cihazlarının   bulundurulması
[important]DÜŞÜK[/important]
    Takılma , düşme [warning]ORTA[/warning] Yaralanma   ve/veya ölüm 1-  Kişisel koruyucu malzeme kullanılması,
2- Çalışma alanının düzenlemesinin yapılması,
3-  Eğitm faaliyetleri,
4- Kabloların yürüyüş yollarından çeçirilmemesi
[important]DÜŞÜK[/important]
İskele Kullanımı İnsan   ve malzeme düşmesi,
Devrilme
[error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   veya ölüm 1-   Yüksekte çalışma talimatına uyulması.
2- Kişisel koruyucu malzeme kullanılması (baret, eldiven, emniyet kemeri)
3- İskelelerin yetkin kişilerce kurulup-sökülmesi.
4- Düzenli iskele denetimlerinin yapılması.
[warning]ORTA[/warning]
Kaynaklı İmalat  Elektrik çarpması [warning]ORTA[/warning] Yangın,Yaralanma   ve ya ölüm 1-   Kişisel koyucu malzeme kullanılması (kaynakçı giysisi, eldiven, kaynak   maskesi).
2- Çalışma alanında yangın söndürücü bulundurulması.
3- Kaynakçı eğitimi ve sertifikası    olan kaynakçı çalıştırılması.
4- Tüpler elle taşınmaması, araba ile taşınması.
6- Kabloların aylık ve çalışmaya başlamadan önce kontrol edilmeli
[important]DÜŞÜK[/important]
Kaynak Işığı [warning]ORTA[/warning] Meslek
Hastalığı
1   – Kişisel koyucu malzeme kullanılması (kaynakçı giysisi, eldiven, kaynak   maskesi).
2- Kaynakçı eğitimi ve sertifikası    olan kaynakçı çalıştırılması.
[important]DÜŞÜK[/important]
Yangın, Yanık [error]YÜKSEK[/error] Yangın,Yaralanma   ve ya ölüm 1-   Kişisel koyucu malzeme kullanılması (kaynakçı giysisi, eldiven, kaynak   maskesi).
2- Çalışma alanında yangın söndürücü bulundurulması.
3- Kaynakçı eğitimi ve sertifikası    olan kaynakçı çalıştırılması.
4- Alev tutucuların tüplere takılması.
5- Tüpler elle taşınmaması, araba ile taşınması.
[warning]ORTA[/warning]
Malzeme İstifi Malzemenin   düşmesi
Malzemenin insan üzerine düşmesi
Takılma- Düşme
[warning]ORTA[/warning] Yaralanma   ve/veya ölüm Giriş   – çıkışlarda, düşme tehlikesi olan bölgelerde malzeme istiflemesi   yapılmaması. 3 metreden fazla istif yapılmaması. Kişisel koruyucu malzeme   kullanılması (Baret, çelik burunlu ayakkabı) Çevre  temizlik ve düzeninin sağlanması. Kaldırma   işleminde malzemenin sabitlenmesi [important]DÜŞÜK[/important]
Malzeme Nakli Ağır   kaldırma, [warning]ORTA[/warning] Yaralanma   , Meslek Hastalığı Kişisel   koruyucu malzeme kullanılması (baret, ayakkabı, eldiven), Ağır malzemelerin   elle kaldırılmaması. Elle malzeme kaldırılması durumunda belin dik tutulması   ve ağırlığın bacaklara yüklenmesi bilgisinin işe giriş eğitimlerinde   verilmesi. [important]DÜŞÜK[/important]
Malzemenin düşmesi, Kaldırma   operasyonları, [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve/veya ölüm Sertifikalı   operatör çalıştırılması. Eğitimli işaretçi ve sapancı kullanılması. Kaldırma   ekipmanlarının sertifikalı olması, Kişisel koruyucu malzeme kullanılması   (baret, ayakkabı, eldiven) [warning]ORTA[/warning]
Trafik kazası [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve/veya ölüm Saha   içi hız limiti olan 20 km/saat in aşılmaması Trafik kurallarına uyulması.Saha   içerisinde yaya ve araç yolları sert bariyerler ile ayrılacak. Şantiye   girişinde araç kartı uygulaması yapılacak. Araçlar için uyarı levhaları   asılacak. Tüm ziyaretcilere bilgilendirme talimatı verilecek. [warning]ORTA[/warning]
Matkap ve Hilti Kullanımı Titreşim [warning]ORTA[/warning] Meslek   Hastalığı Periyodik   ekipman kontrollerin yapılması, Kişisel koruyucu malzeme kullanılması. Matkap   ile çalışırken eldiven kullanılmaması. Toz maskesi kullanılması. Elektrikli   ekipmanlar talimatına uyulması. [important]DÜŞÜK[/important]
Elektrik Şoku [warning]ORTA[/warning] Yaralama   ve/veya ölüm
Meslek Hastalığı,  Solunum Akciğer   Rahatsızlığı
Periyodik   kontrollerin yapılması, Kişisel koruyucu malzeme kullanılması. Matkap ile   çalışırken eldiven kullanılmaması. Toz maskesi kullanılması. Elektrikli   ekipmanlar talimatına uyulması. [important]DÜŞÜK[/important]
 Toz [warning]ORTA[/warning] Yaralama   ve/veya ölüm
Meslek Hastalığı,  Solunum Akciğer   Rahatsızlığı
Kişisel   koruyucu malzeme kullanılması.  Toz   maskesi kullanılması. Elektrikli ekipmanlar talimatına uyulması. [important]DÜŞÜK[/important]
Montaj ve Demontaj Zemin   kod kazıklarına takılma-düşme, Ses, El-ayak sıkışması, Malzeme çarpması [warning]ORTA[/warning] Yaralanma   ve ya ölüm,
İşitme kaybıi Meslek hastalığı
Kişisel   koruyuc malzeme kullanılması. Baret, eldiven, gözlük, kulaklık. Periyodik   sağlık kontrollerinin yapılması. Uyarı levhalarının asılması [warning]ORTA[/warning]
Kazı Çalışması Kazı   alanına insan ve\ veya makine düşmesi, , Kazı altında kalma, Çökme [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve ya ölüm Çalışmaya   başlamadan kazı için ilgili birimlere bilgi verilmesi. Kazı alanın etrafının   şeritlenmesi. Uyarı levhalarının yerleştirilmesi. Kazı derinliği 1,5 m   geçtiğinde çökmeyi önleyici destek yapılması. Trafik akışlarının kontrollü   yapılması. [warning]ORTA[/warning]
Başka bir yer altı hattına zarar verme [warning]ORTA[/warning] Yaralanma   ve ya ölüm Çalışmaya   başlamadan kazı için ilgili birimlere bilgi verilmesi.İlgi birimlerden kazı   alanı ile ilgili alt yapı projelerinin istenmesi(Elektrik,Doğalgaz,Su) [important]DÜŞÜK[/important]
Beton Dökümü Pompanın   çalışana çarpması [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve ya ölüm,
malzeme hasarı
 Mikserlerde geri manevra uyarı sistemi   olacak. Operatör sertifikalı pompacı kullanılacak. Kişisel koruyucu malzeme   kullanılması (bareti gözlük, ayakkabı, eldiven) Eğitim faaliyetleri. [important]DÜŞÜK[/important]
Beton ile temas-Çimento solunması [warning]ORTA[/warning] Meslek   hastalığı, Doku zararı Kişisel   koruyucu malzeme kullanılması (baret, gözlük, ayakkabı, eldiven,maske) [important]DÜŞÜK[/important]
Beton mikserinin devrilmesi [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve ya ölüm, Mikserler   kazı alanına 1m den fazla yaklaşmayacak. Sert bariyerler kullanılacak.  Hız limitleri ihlal edilmeyecek. İş başı   eğitimleri verilecek. Operatör sertifikalı pompacı kullanılacak, Beton   pompası yerleştirilirken işaretçi kullanılacak.Kişisel koruyucu malzeme   kullanılması (bareti gözlük, ayakkabı, eldiven) [important]DÜŞÜK[/important]
Trafik kazası [warning]ORTA[/warning] Yaralanma   ve ya ölüm Saha   hız limitlerine uyulması (max. 20 km/sa) , Yaya yolları ile araç yollarının   ayrılması, Eğitim faaliyetleri [warning]ORTA[/warning]
    Vibratör kullanılması, titreşim [warning]ORTA[/warning] Meslek   hastalığı ,Titreşim, Doku zararı Kişisel   koruyucu malzeme (baret, eldiven, koruyucu gözlük, maske) Maruziyet süresi ve   şiddetinin sınırlanması,Yeterli dinlenme sürelerini kapsayan uygun çalışma   programı [important]DÜŞÜK[/important]
Pompa ile mikser arasına sıkışma [error]YÜKSEK[/error] Yaralanma   ve ya ölüm, Kişisel   koruyucu malzeme kullanılması (bareti gözlük, ayakkabı, eldiven),  Mikserlerde geri manevra uyarı sistemi   olacak. [important]DÜŞÜK[/important]
Elektrik çarpması [warning]ORTA[/warning] Yaralanma   ve ya ölüm, Elektrikli   aletlerin kontrolünün yapılması, Panolarda 30 ma kaçak akım rölesi   kullanılması. Eğitim faaliyetleri. Kişisel koruyucuların kullanılması. [important]DÜŞÜK[/important]
Vinç İle Çalışma Halat   sapan kopması [error]YÜKSEK[/error] Ölüm   ya da yaralanma
Malzeme hasarı
Kullanılan   tüm kaldırma ekipmanları sertifikalı olacak.Çalışma esnasında kaldırma   alanındaki insanlar boşaltılacak. İnsan üzerinden malzeme geçirilmeyecek.   Yüke elle temas edilmeyecek.Tüm kaldırma ekipmanları periyodik olarak kontrol   edilecek. [warning]ORTA[/warning]
 Vinç   devrilmesi [error]YÜKSEK[/error] Ölüm   ya da yaralanma
Malzeme hasarı
Eğitimli,   sertifikalı operatör çalıştırılacak.Mobil vinçler ayaklarını tam ve doğru   açacak. Kule vinçler kurulum esnasında methoduna uygun makine mühendisi   kontrolünde kurulacak. İş başı eğitimleri verilecek. Kazı alanı yakınına (en   az 1 m uzaklık) vinç kurumu yapılmayacak [warning]ORTA[/warning]
 Malzeme   düşmesi [error]YÜKSEK[/error] Ölüm   ya da yaralanma
Malzeme hasarı
Eğitimli,   sertifikalı operatör çalıştırılacak.    Eğitimli İşaretçi ve sapancılar ile çalışılacak. İşaretçi haricinde   hiç kimse acil durum dışında işaret vermeyecek. Kullanılan tüm kaldırma   ekipmanları sertifikalı olacak.  İş   başı eğitimleri verilecek. Çalışma esnasında kaldırma alanındaki insanlar   boşaltılacak. İnsan üzerinden malzeme geçirilmeyecek. Yüke elle temas   edilmeyecek. Yönlendirme halatları kullanılacaktır. Operatör yükü askıda   bırakıp çalışma mahalini terk etmeyecek. [warning]ORTA[/warning]
Bom kırılması [error]YÜKSEK[/error] Ölüm   ya da yaralanma 1-   Kaldırma ekipmanlarının üç aylık periyodik bakımlarının yapılması
2- Sertifikalı operatör çalıştırılması
3- Vinç kullanma talimatlarının ve işbaşı eğitimlerinin verilmesi
4- Vince aşırı yükleme yapılmaması ve otomatik yük kesici şalterlerinin   çalışır durumda olması
5- Çalışma alanında personel bulundurulmaması,
6- Uzun malzemelerde yönlendirme halatlarının kullanılması
[warning]ORTA[/warning]

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/risk-analizleri/mobilizasyon/