İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi toplanıyor

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi toplanıyor
16:01 30 Kasım 2011

Küresel kapitalizmin sosyal-politika ve bu bağlamda da işçi sağlığına yeni riskler ve çıkmazlar eklediği, üretim ve ürün güvenliğini önceleyip “emeğin sağlıklı olma hakkı”nı gasp ettiği bir rekabet ortamında; emeğin kolektif cephesinde bir örgütlenmeye-direnç geliştirmeye ihtiyaç var…

Ve bu ihtiyacı karşılamak üzere bir aradayız.

Sosyal duyarlıktan arınmış siyasal iktidarların tercihleri artık sermaye çıkarlarını ve gereksinimlerini çok daha doğrudan yansıtmakta iken; işçiler/emekçiler için “dibe doğru yarış” devam etmektedir. Küresel kapitalizmde sağlık, firmaların finansal raporlarında aranırken, işçilerin/emekçilerin sağlık raporları ve çalışma ortamlarının güvenli olması ise işverenin terminolojisinde yer almamaktadır.

Çalışma yaşamının her aşamasında sağlık gündemimize girmişken, sağlığı yaşam kavramıyla eşdeğer kılmışken ve iş kazaları, meslek hastalıkları

ile işe bağlı hastalıklar işçiler/emekçiler için karabasana dönmüşken; en temel insani gereksinimlerle birlikte sağlıklı ve güvenli koşullarda

çalışma hakkını talep edecek olanlar elbette ki çalışanlardır. Ve bu hak ne işverene devredilebilir ne de yalnızca mesleki-teknik bir konu olarak görülüp işin öznesi sürecin dışına itilebilir.

Bu nedenle; DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne “sağlık için mücadele ve mücadele için sağlık” haykırışıyla sahip çıkıyor, emeğe/emekçiye karşı bir sorumluluk duygusu olan herkesi(mi) bu kongrenin doğal ortağı olarak görüyoruz.

Soruların bilimsel, sorunların da politik olduğunun bilincinde olanlarla birlikte bilimsel-politik bir kongreyi gerçekleştirmek dileğiyle…

***

Hazırlıkları aylardır sürüyordu.

İkinci Duyurusu’nun “Hoş Geldiniz, Güç Verdiniz” başlıklı çağrısını okuduğunuz İSG Kongresi…

Bu Cuma günü Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası’nda toplanıyor.

Taşeronlaşmanın İşçi Sağlığına Etkileri… Taşeronlaşmanın Önüne Nasıl Geçeriz?..

Güvencesizler-Geleceksizlik ve Sağlık…

İşçinin Bilme Hakkı ve Sağlıklı Emek…

Çalışma Yaşamında Kadın…

Hegemonya ve Karşı Hegemonya Mücadelesi: Gönüllülükten İtiraz Hakkına…

Bunlar üç gün boyunca dinleyebileceğiniz panellerin başlıkları.

Dahası…

İşçi sağlığı ve iş güvenliği model tartışmasıyla ilgili grup çalışmalarına katılabilir…

Yenişehir/Bursa Mevsimlik Tarım İşçileri Yaşam Koşulları ve Davutpaşa’nın Külleri isimli filmleri de izleyebilirsiniz.

Cumartesi akşamüstü de güzel bir dinleti var.

Kardeş Türküler’in solistlerinden Feryal Öney, Kadın Ağzı Türküler söyleyecek.

***

Sadece düzenleyici örgütlerin üyeleriyle akademisyenler değil…

Tuzla Tersane İşçileri…

Kot Kumlama İşçileriyle Dayanışma Komitesi…

Atık Kâğıt İşçileri Komitesi…

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası…

Mevsimlik Tarım İşçileri Sendika Girişimi de var programda.

Genel Merkezleri katılmamış olsa da, Türk-İş’e bağlı sendikalar…

İkinci Duyuru’ya yetişememiş olsalar da, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda sözü olan herkes orada olacak.

Bir maniniz yoksa kaçırmayın derim.
http://www.birgun.net/writer_index.php?category_code=1262698051&news_code=1322661712&year=2011&month=11&day=30

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2011/11/30/isci-sagligi-ve-guvenligi-kongresi-toplaniyor/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.