İSG TASLAK YÖNETMELİKLERİ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik Taslağı (19.10.2012)

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik Taslağı (19.10.2012)

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

Tozla Mücadele Yönetmeliği Taslağı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği Taslağı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında YönetmelikTaslağı

Erişim;

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=yeniy%C3%B6netmelik

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2012/11/07/isg-taslak-yonetmelikleri/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.