İşveren kendisini şikâyet edecek uzmana para verecek!

Ali Tezel
atezel@htgazete.com.tr
İşveren kendisini şikâyet edecek uzmana para verecek!
06 Aralık 2012 Perşembe, 09:56:52

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun önemli unsuru iş sağlığı ve güvenliği uzmanıdır.
Bu uzmanlar kamu adına çalışıp, ücretlerini işverenden alacak. İşyerinde hayati tehlike arz eden durumun düzeltilmesi için önce işvereni uyaracak, düzelmezse işvereni şikâyet edecek

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda etken faktör iş sağlığı ve güvenliği uzmanıdır. Bu uzmanların statüsü ise tartışmalıdır. Zira, görevleri kamu (devlet ve halk) adına işyerlerindeki iş kazası oluşturacak, sağlığı tehdit edecek unsurları tespit edip düzeltmesi için işverene bildirmektir. İşveren kendisine bildirilen ve hayati tehlike arz eden hususları düzeltmezse de uzman, parasını ödeyen işvereni Çalışma Bakanlığı’na şikâyet etmek zorundadır.

PARA ÖDEYEN İŞVERENİ ŞİKÂYET EDECEK UZMANI İŞVEREN İSTER Mİ?
6331 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre;
1- “İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.
2- İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir…”

KAFA KARIŞTIRAN SORULAR
İşverenler, elinde yetki belgesi olan dilediği uzman ile çalışma hakkına sahip; ama işveren olarak parasını ödediği uzmanın kendisini Bakanlığa şikâyet etmesi halinde, o uzman artık o işyerinde bir daha çalışabilir mi? İşveren yeni bir uzman arayışına girip kendisini şikâyet etmeyecek uzman arayışına girmez mi?
Yine Yasa’nın, aynı (8) maddesinde;
3- “Hizmet sunan kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
4- Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır” denilmektedir. Uzman ve işyeri hekimi, eğer görevlerini tam yapmaz, sadece işverenden paramı alayım, işimi yapıyor gibi görüneyim derse ve işyerinde iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelirse, bu kez de yetki belgeleri elinden alınma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

OLMASI GEREKEN BU DEĞİL
Normal şartlarda bana göre olması gereken bu değildi. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminin ücretleri kamuda oluşturulacak bir fondan ödenseydi o takdirde uzmanlar ve hekimler görevlerini yaparken gerçekten özgür ve bağımsız olabilirlerdi. Şimdi ise ücret ödeyen ve uzman ile hekim seçme yetkisi elinde olan işveren, pahalı ve üretim süreçlerini uzatan, verimliliği azaltacağı kesin olan iş güvenliği tedbirlerini asgari seviyede tutacak uzman ve hekim arayışı içine girecektir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2012/12/07/isveren-kendisini-sikayet-edecek-uzmana-para-verecek/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.