Güven: İş güvenliği yeni kanunla sağlanamaz

hulyaminiİki arada bir derede
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması için soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Güven, iş yeri hekimleri ile iş güvenliği uzmanlarının kaderine terk edildiğini iddia etti
(02.01.2013 , 03.01.2013 20:03)
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 Aralık’ta yürürlüğe giren ‘İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları’ başlıklı 8’inci maddesinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına işvereni şikayet etme zorunluluğu getirildiğini söyleyen Prof. DR. Güven, “Kaş yapayım derken göz çıkartılmış. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, hem maaşını çalıştığı iş yerinin sahibinden alacak, hem de bakanlığa şikayet edecek. Kağıt üzerinde doğru gibi duran ama hayatın gerçekleri ile asla örtüşmeyen bir talep bu. Yenin kanun ile iş yeri güvenliğinin sağlanması mümkün değil” diyerek tepki gösterdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyeri hekimliğinin ablukaya alındığını söyleyen CHP İzmir milletvekili Güven, “Maaşını aldığı patronu bakanlığa şikayet edecek bir sistem kuruldu. Şikayet etmezse, belgesi iptal edilecek. Böyle bir kanun ile iş yeri güvenliği asla sağlanamaz” diyerek bakanlığı topa tuttu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması için soru önergesi veren CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven, işyeri hekimlerinin son çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile zor duruma sokulduğunu kaydetti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 Aralık’ta yürürlüğe giren ‘İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları’ başlıklı 8’inci maddesinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına işvereni şikayet etme zorunluluğu getirildiğini ancak ihmal durumunda yetkisinin bakanlıkça iptal edileceğini belirten Güven, soru önergesinde bu çelişkili ve işverene keyfi uygulama getirecek durumu sordu.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının iş güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri, işverene yazılı olarak bildirmek ve bunlardan hayati tehlikesi olanların işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu bakanlığa iletmek zorunda olduğunu belirten Güven, “Kanunda iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ile bu alanda hizmet sunan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin bu şikayeti yapma zorunluluğu varsa da, aynı zamanda bu kişilerin birinci derecede hizmet sundukları işverene karşı sorumlu oldukları belirtilmektedir. İşverenin ihmalinde, bakanlığa iş vereni şikayet etmek zorunda olup, şikayet etmediği taktirde de 4’üncü fıkraya göre bakanlık, hekimin veya uzmanların yetki belgesini iptal edebilmektedir. Yani, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı ücretini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyet etmek zorunda olduğu işverenden alacaktır. Bu koşullarda İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin kanuna rağmen sağlıklı yürümesi beklenemez” dedi.

Güven soru önergesinde şu sorularının cevaplanmasını istedi: Bakanlığınıza göre işyeri hayati tehlike arz eden işveren, kendisini bakanlığa şikâyet edecek bir İş Güvenliği Uzmanını görevlendirir mi? İş Güvenliği Uzmanı yetki belgesinin askıya alınması veya iptali pahasına var olan mevzuatı sonuna kadar esneterek işyerinin zarar görmemesini gözetmeyecek midir?

Kanunda kurulu İş Sağlığı Uzmanı-İşveren ilişkisinde, işyeri çalışanlarının temel çalışma koşullarında iyileşme olmayacağı Bakanlığınızca da aşikâr değil midir? Özellikle idari hiyerarşinin, dolayısıyla ast-üst ilişkisinin olduğu kamu kurumlarında asli işinin yanında İş Güvenliği Uzmanı olarak görevlendirilecek personelin üstünü Bakanlığınıza şikâyet edecek olması ne kadar gerçekçidir? Kamu kurum ve kuruluşlarında İş Güvenliği uzmanı olarak görevli personel, işyerindeki işin tehlike arz etmesi ya da işyeri koşullarının hayati tehlike arz etmesi durumunda, olası ihmalinin getireceği risk nedeniyle ilave ödeme elde etmektense, asli görevini yapmayı tercih etmeyecek midir

Kanunun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasında iş güvenliği uzmanları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı neden hizmet sundukları işverene karşı sorumlu tutulmuşlardır? İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin denetimi işverene karşı sorumlu olmayan, iş müfettişi tarafından yapılması yeterli değil midir? İş güvenliği uzmanının işvereni Bakanlığınıza şikâyet etmesi nedeniyle uzmanın işine son verilmesini önlemeye yönelik önlemler nelerdir?
(HABER MERKEZİ)

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2013/01/03/guven-is-guvenligi-yeni-kanunla-saglanamaz/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.