İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ YEREL SEMPOZYUMU ve SERGİSİ / İSTANBUL

İgokdelen_iscileriŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ
YEREL SEMPOZYUMU ve SERGİSİ / İSTANBUL
AMAÇ

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sorunlardan kaynaklı kazalar ve hastalıklar ülkemizin önemli sorunlarından birisidir. Odamız bu konudaki gelişmeleri iki yılda bir Adana’da düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ile ele almaktadır. Ülkemiz sanayi ve hizmetler alanının önemli merkezlerinden biri olan İstanbul’da MMO İstanbul Şube tarafından yerel bir sempozyum düzenlenerek bu alana katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Sempozyumda yeni “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun getirdikleri, sorunları ve çözüm önerileri, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin toplumsal boyutları, Türkiye’de ve dünyadaki yasal ve teknik gelişmeler, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yaklaşımlar, mühendislerin, hekimlerin ve teknik elemanların bu süreçteki yeri konularında bilgi paylaşımlar yapılacak ve tartışmaların yürütülmesi sağlanacaktır.

http://www.isigsempozyum2013ist.org/index.php

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2013/02/01/isci-sagligi-ve-is-guvenligi-yerel-sempozyumu-ve-sergisi-istanbul/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.