İŞ İLANI

Arme OSGB olarak, süt ve süt ürünleri sektörünün lider firmasý SÜTAÞ’ta
tam zamanlý görevlendirmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip iþ güvenliði
uzmaný çalýþma arkadaþý arýyoruz.
• Ýþ güvenliði alanýnda en az üç yýl deneyim sahibi olmak.
• Tercihen B Sýnýfý iþ güvenliði uzmanlýðý belgesine sahip olmak.
• Tercihen süt ve süt ürünleri sektöründe çalýþmýþ olmak.
• Ýþ güvenliði yönetim sistemleri konusuna hakim olmak.
• Tercihen OHSAS 18001 sistemi kurulum çalýþmalarýnda bulunmuþ olmak.
• Risk deðerlendirme süreci ve analiz yöntemleri hakkýnda saðlam bir bilgi
temeline sahip olmak.
• Ýþ izin sistemi, etiketleme kilitleme, kaza analizi, temizlik ve düzen,
görsel fabrika, toplam verimli bakým, Poke Yoke vb. yönetim araçlarý
konusunda uygulama geliþtirebilecek ve sürdürebilecek denli bilgi ve
deneyim sahibi olmak.
• Ekip oluþturma ve rehberlik etme konusunda kendisine güvenmek ve
tercihen deneyimli olmak.
• Ýyi derecede Ýngilizce konuþmak ve gerektiðinde raporlama yapmak.
• Raporlama, dökümantasyon konularýnda bilgi ve beceri sahibi olmak.
• Çok iyi derecede word, excell ve power point bilgisine sahip olmak.
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ ya da muaf olmak.
• Seyahat engeli olmamak.
• Tercihen Ýstanbul Anadolu yakasýnda ikamet etmek, edebilmek.

Adaylarýn 25 Mayýs 2013 tarihine dek arme@armetr.com ve
demetnazik@armetr.com adresine SÜTAÞ – IGU referansýyla resimli
özgeçmiþlerini göndermeleri gerekmektedir.
Arme Ýstisnai Dan. Hiz. Ltd. Þti.
www.armetr.com

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2013/05/13/is-ilani-290/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.