AYM, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

CHP, 6331 sayılı Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümleri Anayasa’ya aykırı bulmadı.

Yüksek Mahkeme, Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinin (3) numaralı fıkrasının sonuna, 5918 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle eklenen ”Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz” cümlesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu da reddetti.

Muhabir: Ferdi Türkten

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://insaattaisguvenligi.com/2013/04/09/aym-is-sagligi-ve-guvenligi-kanununun-iptal-istemini-reddetti/

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.